Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

Første udbud i Århus afgjort

Af Thomas de Laine

Århus Amtsråd har besluttet, hvem der har vundet kørsel i første udbudsrunde i Århus Amt. Der var kommet 94 tilbud fra 17 forskellige selskaber, deriblandt Combus, som viste sig at være billigst på omkring halvdelen af den udbudte kørsel.

Combus har da også vundet kørsel, men dog kun lidt mindre end man hidtil har haft. De Grønne Busser, Hinnerup, udvider deres kørsel for Århus Amt, og Wulff Bus og Sørens Rejser, Kjellerup, kommer ind som nye entreprenører. Abildskous Rutebiler og Klaus Busch, Fårup, vinder kørsel i et omfang, der ligger tæt på deres nuværende respektive andele.

Der er dog også selskaber, der taber al deres kørsel. Det er Svidt, Mundelstrup, og Henry Nygaard, Thorsø, samt City-Trafik A/S, Skanderborg. Rettelse: City-Trafik fortsætter i Skanderborg indtil 28. maj 2000. Beklager fejlen!

Amtet sparer ca. 9,2 mill. kr. pr. år i forhold til de gældende kontrakter. I år blev 42 pct. af kørslen, 76 busser, udbudt og i 2000 følger de resterende 58 pct., svarende til ca. 100 busser. Dette er vel at mærke med undtagelse af bybusserne i Århus (Århus Sporveje), der slet ikke udbydes (i hvert fald ikke som tingene er nu). Udbuddet medfører, at gennemsnitsalderen for busser på de større ruter i amtet falder fra 5 til 3 år og på de mindre ruter fra 7 til 6 år.

Kontraktbegyndelsen sker den 30. maj 1999, og kontrakterne løber i fem år. Busserne bliver i øvrigt fremover blå, hvilket i Århus Amt bliver den fremtidige farve for busser på regionalruterne. Jeg kan desværre ikke oplyse, hvad farven bliver for bybusser.

Og resultatet:

De Grønne Busser, Hinnerup:
Linie 111, 115, 117 og 314.

Sørens Rejser, Kjellerup:
Linie 313.

Klaus Busch, Fårup:
Linie 230 og 232.

Wulff Bus, Juelsminde:
Linie 130, 131 og 237.

Abildskous Rutebiler, Århus:
Linie 918X.

Combus a/s, Århus:
Linie 112, 113, 114, 116, 118, 223, 231, 234, 235, 238, 315 og 913X.

Kilder: Danske Busvognmænd nr. 3/marts 1999; Erhvervs-Bladet 26.11.98; Berlingske Tidende 12.03.98; nyhedsarkivet på Århus Amts hjemmeside [www.aaa.dk]; Peter Berggren Brandsen (tak!)