Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2015

Brand på Ryvang garage efter reklamesag

Af Thomas de Laine

Arriva 1166 på Helsingørmotorvejen
Arriva 1166 som linje 150S på Helsingørmotorvejen i maj sidste år. Bussen blev i nat brændt af på Ryvang garage. Foto: Thomas de Laine.

Natten til i dag cirka klokken kvart i tre måtte brandvæsenet rykke ud til Arrivas Ryvang-garageanlæg på Østerbro i København. Flere busser stod i brand, og ud fra omstændighederne må man tro, at branden er påsat.

Fire busser er udbrændt. Det drejer sig udelukkende om tre år gamle og 14,6 meter lange Scania OmniLink-busser fra linje 150S. En femte bus blev reddet fra flammerne. Udover branden var der lavet grafittihærværk i form af ordene "Boykot Israel" og "Free Gaza". Som en midlertidig foranstaltning tilføres Ryvang nu nogle busser fra andre Arriva-garager.

Reklamesagen
Sagen er endnu ikke opklaret, og Politiet har i skrivende stund heller ikke bekræftet, at branden skulle være påsat, eller at der skulle ligge et politisk motiv bag. Imidlertid er det nærliggende at se branden som en handling i forlængelse af den seneste tids debat om fjernelsen af en busreklame fra Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, der opfordrede til at boykotte varer fra israelske bosættelser. Foreningen har i dag taget afstand fra det, der sandsynligvis er et brandattentat.

Reklamen blev, som del af det almindelige salg af busreklamer, ophængt på i alt 35 busser på bl.a. linje 3A, 4A og 9A, og busserne kørte ud med reklamen første gang mandag 27. april. Ryvang garage kører to af linjerne. Movia modtog hurtigt nogle nogle klager over reklamen, og 29. april kom der et ønske fra bestyrelsesmedlemmer i trafikselskabet om, at sagen blev taget op på det ordinære bestyrelsesmøde den følgende dag. Torsdag 30. april besluttede den politiske bestyrelse med 8 stemmer mod 1, at reklamen skulle fjernes. Movia har ret til at kræve reklamer fjernet fra entreprenørernes busser, og Movia godkender i øvrigt ikke reklamer, inden de hænges på busserne, hvorfor Movia som sådan heller ikke kan siges at have skiftet holdning til reklamen. Om eftermiddagen meddelte Movia til Arriva, at reklamen skulle fjernes med det samme, hvilket i praksis skete natten til 1. maj. Arriva, der nu har mistet fire busser, havde således ikke selv valgt at fjerne reklamen.

Fjernelsen af reklamen har givet anledning til betydelig debat, hvor Movia er kommet i skudlinjen. Tirsdag 5. maj offentliggjorde trafikselskabet en fire siders redegørelse for forløbet, der afslutningsvis bl.a. indeholder dette afsnit:

Movia beklager den splittelse i debatten, som bestyrelsens beslutning har skabt, således som den kommer til udtryk i pressen og på Facebook. Karakteren heraf understreger for bestyrelsen, at Movias busser ikke er det rette sted at bringe denne type reklamer, og at beslutningen om at fjerne reklamen fra busserne var den rigtige.

Det diskuteres nu, om der helt skal lukkes for politiske reklamer på busserne. Nattens brand gør det nok ikke lettere at få en reklame, som den fjernede, på busserne i fremtiden. I øvrigt er det ikke første gang, en reklame kræves fjernet, mens Movia i andre tilfælde har været kritiseret for at tillade kontroversielle reklamer. Det gælder f.eks. den reklame for "nye bryster", som et privathospital gennem længere tid har haft på busserne. Foreløbigt er der dog ikke afbrændt busser i denne forbindelse.

Kilder: Oplysninger i dagspressen d.d.; "Redegørelse i anledning af Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings kampagne" udsendt af Movia 05.05.15