Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2015

Sporvejshistorisk Selskab bliver 50 år

Af Thomas de Laine

Sporvogne foran Valby Gamle Remise
Sporvejshistorisk Selskab driver et alsidigt museum: Her ses to københavnske sporvogne i selskab med en Melbourne-sporvogn foran den flyttede og genopførte Valby Remise på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm i juni 2013. Og ja, det er SHS' allestedsnærværende fotograf Torben Liebsts bil, der skimtes til venstre. Foto: Thomas de Laine.

I dag, 8. februar, er det præcis 50 år siden, der fandt et møde sted i København, som man senere har besluttet at betragte som grundlæggelsen af foreningen Sporvejshistorisk Selskab (SHS).

På dét tidspunkt havde både København og Aarhus endnu sine sporvogne i behold. Københavns Sporveje havde taget hul på gennemførelsen af den såkaldte planskitse, hvor de mindre vigtige sporvognslinjer skulle omstilles til busdrift. Flere linjer var derfor forsvundet i 1963-64, og sammen med den sideløbende levering af 100 nye ledsporvogne fra Tyskland blev der også gjort indhug i den ældre del af sporvejenes vognpark. Allerede inden foreningen havde rundet sin første fødselsdag, var den såkaldte langtidsplan for Københavns Sporveje blevet præsenteret. En plan, der kort sagt gik ud på, at samtlige sporvogne skulle erstattes med busser. Det var gennemført i april 1972, og året forinden omstilledes også sporvognsdriften i Aarhus til bus.

Der var således nok at lave for den nye forening, som allerede i marts indledte udgivelsen af et medlemsblad. Det var tyndt og meget tekstbaseret i begyndelsen, og det var først fra 1967, det fik navnet BYtrafik, som det har beholdt siden. Tyskland er stort sporvognsland, som mange SHS'ere er glade for, og det er næppe tilfældigt, at BYtrafik har lånt såvel navnet som det gule A5-format fra tyske sporvognsblade, nemlig henholdsvis Stadtverkehr og Blickpunkt Straßenbahn.

BYtrafik fik over få år en form, der mere minder om den nuværende, med såvel aktuelle som historiske artikler om forhold i ind- og udland, og ikke udelukkende sporvognstrafik, men også f.eks. bustrafik. Fra begyndelsen gik man altså bredt og seriøst til værks, og foreningen har været heldig at have kompetente redaktører til at sikre bladets høje kvalitet gennem de mange år.

Udpluk af SHS-udgivelser siden 1965

Et udpluk af foreningens udgivelser i årenes løb: Længst til venstre det første medlemsblad fra marts 1965. Dernæst BYtrafik, nogenlunde som vi kender det, fra februar 1993. Til højre for midten bogen om Linie 2 fra 1969 og sidst, men ikke mindst, busbibelen 10 år med HT busser fra 1984.

Da Københavns linje 10 i 1968 skulle omstilles til busdrift, udgav foreningen den første af sine såkaldte linjebøger: En bog i kvadratisk format, med linje 10's linjeskilt som forside og en gennemgang af linjens historie indeni. Det var begyndelsen på en serie, der efterhånden kom til at omfatte næsten alle de gamle sporvognslinjer, men i jubilæumsåret mangler endnu bøgerne om linje 13 og 20. Også bøger om sporvognene og trolleybusserne i Aarhus, Odense og hos NESA er det blevet til, ligesom man især i 1990'erne udgav en række bøger om de private rutebilselskaber i Storkøbenhavn. Københavns Sporveje og HTs busser er også blevet beskrevet. En klassiker er her 10 år med HT busser fra 1984, og i december 2014 kom en meget flot og grundig bog om sporvejenes buspark (Myldretid vil omtale denne nærmere snarest).

Forsiden af første nummer af BYtrafik, marts 1965
Første nummer af Sporvejshistorisk Selskabs medlemsblad i marts 1965. Tryk på billedet for at læse forsiden.

Man kan ikke sige SHS uden også at sige Sporvejsmuseet. Det lykkedes, allerede mens der stadig kørte sporvogne, for den unge forening at sikre sig en mængde vogne med henblik på bevaring for eftertiden på et museum. De nye ledvogne fra København, der blev solgt til Egypten, fik man dog ingen af, og man manglede et sted at etablere museet. Nogle vogne havde remiseplads hos Københavns Sporveje, men det kunne jo ikke blive ved. Efter en del afsøgning af mulige lokationer, også vest for Storebælt, endte man med at etablere museet på Skjoldenæsholm mellem Roskilde og Ringsted - lige ved den efterladte tracé fra den kortlivede sjællandske midtbane. Naturligt nok begyndte man med at bygge en remise, men desværre måtte det første byggeri afbrydes på grund af byggesjusk fra et entreprenørfirmas side.

I 1978 kunne museet dog endelig slå portene op: Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm var en realitet. Museet var langt mindre dengang og bestod stort set kun af den nuværende Remise 1, men en kort metersporet strækning gav mulighed for at køre med Aarhus-sporvogn, og man fik også snart taget det første stykke normalsporet strækning i brug til bl.a. de københavnske vogne.

Museet er vokset ganske meget siden. Af større milepæle kan nævnes flytningen og genopførelsen af Valby Gamle Remise i 1990'erne, hjemtagelsen fra Egypten af to af de manglende københavnske ledvogne fra 1960'erne i 2001 og indlemmelsen af vognparken fra det nedlagte HT-Museet i 2003-04. I foreningens jubilæumsår er et større anlægsarbejde i gang på museet, der nu får sin tredje remise.

Museet har over 100 køretøjer i form af både sporvogne, busser og trolleybusser, herunder flere udenlandske vogne fra byer som f.eks. Oslo og Basel. Foreningens dieselbusser kan også opleves uden for museet, eksempelvis hvert år ved Kulturnatten i København, hvor de kører på en veteranbusrute rundt i byen, ligesom de jævnligt ses ved linjejubilæer og lignende. Museet og dets store samling er velkendt i udlandet, hvor det med rette beundres.

Foreningen fejrer jubilæet med en udstilling i rådhushallen på Københavns Rådhus i dagene 11.-21. februar (mandag-fredag kl. 9-16, lørdag kl. 9.30-13, søndag lukket). Udstillingen har temaet kollektiv bytrafik som hobby. At foreningen i sit jubilæumsår er vidne til, at der er letbaneprojekter i gang fire steder i landet, giver sig i øvrigt udslag i, at Metroselskabet også bidrager til udstillingen med sidste nyt om Ring 3-letbanen.

Sporvejshistorisk Selskab ønskes hermed et stort tillykke med jubilæet fra medlem 1635!