Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

HT-køreplansændringer i maj

Af Thomas de Laine

I HT er det generelle køreplansskift udskudt til 2. juli, så det finder sted samtidig med, at DSB skifter køreplan øst for Storebælt, og Øresundsbroen åbner. Den 28. maj gennemføres kun nogle køreplansændringer. Desuden skifter nogle tele- og servicebuslinier entreprenør efter efteråret og vinterens udbud.

De nye køreplaner har hvide omslag. Der er igen sket ændring af designet af omslaget, eftersom der ikke længere er aftegnet et kort over København. Det havde køreplanerne fra 30. maj 1999 heller ikke, men de nye liniekøreplaner, der udsendtes senere i køreplanperioden, fik det. De seneste nye liniekøreplaner i den gamle ("gule") køreplanperiode har dog ikke det pågældende bykort. Ændringen er sket i løbet af foråret. Mere om bykortet i nyheden Nye linier 2. august fra august 1999.

Nedenstående oversigt omfatter køreplansændringer pr. 28. maj, samt de vigtigste ændringer, der i øvrigt er sket i foråret.

Linie 3: Linien får ferieplan 28.05.-12.08.00.

Linie 5: Linien får ferieplan 28.05.-12.08.00.

Linie 6: Linien får ferieplan 28.05.-03.09.00. Sidste år blev der lørdage og søndage forlænget ture til Charlottenlund. I år er der i stedet indgået aftale med Arriva i Ryvangen om indsættelse af ekstrabusser Svanemøllen st.-Charlottenlund efter behov.

Linie 11: De korte ture Grøndal st.-Rådhuspladsen fjernes. De erstattes af den øgede kapacitet i de nye 13,7 meter-busser, der indsættes snart. Herved spares 2 busser. Linien får ferieplan 28.05.-01.07.00. Herefter igen ny køreplan (?).

Linie 16: Linien får ferieplan 28.05.-12.08.00.

Linie 29: Linien fik ny køreplan d. 13. maj. Denne gælder til 10. maj 2001. Turene, der endte på Indiakaj, blev forlænget til spidsen af Langelinie i dagtimerne alle dage. Dette sker af hensyn til krydstogtskibe og turister. Køretiderne er desuden blev forøget, hvorfor linien kræver en ekstra driftsbus. Samtidig er køreplanen ændret, så ture, der begynder fra Ålekistevej kører til Færgehavn Nord/Langelinie. De korte ture Rådhuspladsen-Vanløse st., der erstattede linie 27E, kører ikke 03.07.-04.08.00.

Linie 39: Linien får ferieplan 28.05.-12.08.00.

Linie 72E/79E: Linierne får ferieplan 28.05.-12.08.00.

Linie 127: Linien mister en enkelt tur dagligt 19.06.-04.08.00 (skoleferie).

Linie 128: Der køres helt til Ishøj Strand 17.06.-06.08.00, hvor der er ferieplan.

Linie 150S: Fra midten af april påbegyndtes etableringen af busterminalen i Bernstorffsgade. Linien er samtidig omlagt til ny endestation ved Frihedsstøtten (holder på banegravssiden af Vesterbrogade). Linien vil ikke få endestation i Bernstorffsgade igen, når busterminalen åbner. Dette er således liniens tredje endestation ved Hovedbanegården. Februar-juni 1998 holdt den i bushavnen nærmest Tietgensbro, og juni 1998-april 2000 foran restaurant Hercegovina på Bernstorffsgades modsatte side. På langt sigt afkortes linien muligvis til Nørreport st. (foreslået i Stambusnet-rapporten).

Linie 151 og 155E: De korte ture i myldretiderne på linie 151 samt linie 155E kører ikke 28.05.-12.08.00.

Linie 174E: Linien får ferieplan 28.05.-12.08.00.

Linie 218, 220, 221 og 222: Linierne kører ikke 01.06.-05.06.00, 12.06.00 og 19.06.-04.08.00 (skolefri).

Linie 219: En enkelt tur kører kun på dage, hvor linie 218, 220, 221 og 222 ikke kører.

Linie 233: Driften genoptoges som vanligt pr. 1. maj. Linien kører til 15.09. Mellem 06.05. og 02.06.00 køres der ikke på mandage.

Linie 234: Enkelte ture kører ikke 21.06.-30.07.00.

Linie 240: Linien overgår fra Gadstrup Bustrafik, der udgår som HT-entreprenør, til ES Bus ApS, Roskilde. Dette sker efter udbud.

Linie 243: Linien kører ikke 16.06.-07.08.00 pga. sommerferie på Handelsskolen.

Linie 246: En ekstratur om morgenen aflyses fra 29.05. mod normalt først fra skolesommerferiens begyndelse. Dette skyldes, at Solrød Gymnasium holder eksaminer, hvorfor kun få møder kl. 8. Enkelte ture kører ikke 19.06.-04.08.00.

Linie 248: Enkelte ture kører ikke 21.06.-02.08.00.

Linie 249: Linien kører kun 22.06.-29.07.00.

Linie 350S: Fra 16.04.00 fjernedes de ekstra ture, der pr. 24.10.99 blev lagt ind i køreplanen. Der er dog ikke tale om en egentlig køreplansændring, eftersom disse ture var planlagt til at blive fjernet igen fra midten af april.

Linie 388: Der køres ekstrature om aftenen i Bakke-sæsonen.

Linie 529P: Linien blev nedlagt 1. maj pga. manglende passagerer. Der henvises i stedet til linie 14 og 29 (og 39 og 100S fra Valby st.).

Linie 530P og 531P: Linien få ferieplan 02.07.-05.08.00 og mellem jul og nytår.

Linie 539P: Linien får ferieplan 28.05.-12.08.00. Endvidere forlænges nogle ture om morgenen fra Center Syd til Friheden st. Ture om eftermiddagen, der i dag kører tomme mellem Valby og Center Syd, medtager fremover passagerer.

Linie 550S: Fra 26.03.00 blev linien omlagt fra Vesterbros Torv ad Gasværksvej - Istedgade - Abel Cathrines Gade - Kvægtorvsgade og videre ad Tietgensgade. Der blev samtidig etableret stoppested ved Halmtorvet. Ændringen er et forsøg.

Linie 560P og 561P: Linierne indstilles pga. sommerferie fra 16.06.00 og indtil primo august.

Linie 575P: Linien kører ikke pga. sommerferie 02.06. og 19.06.-04.08.00.

Linie 590P og 591P: Linierne kører ikke 28.05.-12.08.00 og mellem jul og nytår. Ved eksaminer på DTU og LUC indsættes i stedet ekstrabusser.

Linie 731 og 732: Linierne kører ikke 02.06. og 19.06.-31.07.00 pga. sommerferie.

Linie 820: Linien får ferieplan med ekstra morgenture 02.06. og 19.06.-31.07.00.

Linie 827: Linien overgår fra De Hvide Busser til Fjord-Bus a/s, Slangerup. Dette sker efter udbud.

Linie 850, 851, 852 og 853: Linierne overgår fra Arriva Danmark A/S, Roskilde, til ES Bus ApS, Roskilde. Dette sker efter udbud.

Linie 854: Linien overgår fra Arriva Danmark A/S, Køge, til ES Bus ApS, Roskilde. Dette sker efter udbud.

Kilder: HT-ændringsnotater af 13.03.00 og 14.04.00; DRs tekst-tv; Busfronten nr. 145/apr. 00; Jesper Kiby Denborg