Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

Nyt stambusnet i København

Af Thomas de Laine

Seks "stambuslinier", der skal betjenes med i alt 160 dobbeltdækkerbusser, bliver muligvis løsningen, når busnettet i København i efteråret 2002 skal omlægges som følge af metroens åbning. HTs bestyrelse har netop besluttet at lade trafikselskabet arbejde videre med forslaget. Dets endelige gennemførelse skal dog vedtages af det nye Hovedstadens Udviklingsråd, HUR, på et senere tidspunkt, hvis det skal blive til virkelighed.

At metroens åbning i efteråret 2002 kommer til at medføre væsentlige ændringer i busdriften er naturligt. Når der kommer en ny bane i København, skal der skæres ned i bustrafikken i byen, og det drejer sig om cirka 7,4 pct. i forhold til 1999 - eller 300.000 vogntimer (andre tal siger 17 pct., svarende til 225.000 vogntimer). I myldretiderne reduceres den samlede kapacitet på rutenettet med ca. 8 pct. Denne nedskæring bliver dog sløret, for HT vil ikke blot fjerne afgange i det eksisterende rutenet. I stedet vil HT lave et nyt rutenet, og grundstammen i det bliver de seks stambuslinier.

"Det har hele tiden været meningen, at der skal ske en tilpasning af bustrafikken, når metroen og siden S-togsringbanen åbner. Og det kan enten ske ved generelle besparelser eller ved nytækning, som betyder at reduktionen ikke bliver nær så følelig for hovedparten af passagererne som ved traditionelle nedskæringer," siger HTs administrerende direktør Johannes Sloth.

Stambuslinierne vil betjene 61 pct. af Københavns og Frederiksbergs indbyggere og næsten 63 pct. af arbejdspladserne - inden for en afstand af fire-fem minutters gang.

Systemet har svenske og hollandske forbilleder, og en del af ideen er, at busserne kører så hyppigt, at køreplaner bliver overflødige. Som et supplement til stambusnettet overlever nogle af de nuværende S-buslinier, mens andre mere eller mindre erstattes af de nye stambuslinier. Også nogle af de almindelige buslinier opretholdes. Dog bliver de supplerende buslinier betjent mindre intensivt end i det nuværende system. Stambusserne skal fortrinsvis køre i egne vognbaner - "busbaner" - for at lette fremkommeligheden og undgå forsinkelser. I sin rapport anbefaler HT, at der investeres ca. 600 mill. kr. i bedre fremkommelighed og stoppestedsforhold.

Målet er, at de områder der ikke betjenes af metro eller S-tog, gives en bedre busbetjening, mens der fjernes buskørsel fra de strækninger, hvor der kommer metro.

En testgruppe på 33 personer, der repræsenterer fire typiske HT-kundegrupper, vurderer, at stambusnettet er både mere overskueligt og mere attraktivt end det nuværende system. Dog er de bekymrede over at give afkald på nogle af S-busserne. Stambuslinierne kommer nemlig til at standse ved alle stoppestederne, mens S-busserne jo springer mange stoppesteder over. Der bliver cirka en tredjedel mindre S-buskørsel i København, hvis stambusnettet gennemføres.

En nedskæring i bustrafikken har dog ikke kun konsekvenser for passagererne. Nedskæringerne vil betyde, at cirka 500 buschauffører mister deres arbejde, forudsiger SiD og Trafikfunktionærernes Fagforening, TF, der organiserer HT-chaufførerne. HT har ikke regnet tallet ud, siger Johannes Sloth, men det er klart, at det også kommer til at gå ud over chaufførerne.

Nedskæringerne bliver gennemført således, at HT i de næste to-tre år vil undlade at genudbyde en del af de busser, der ellers skulle have været udbudt. De nuværende kontrakter omfatter disse busser. Det bliver således entreprenørernes problem, hvad der skal ske med chaufførerne (og busserne), da det personalemæssige ansvar ligger hos dem. Dog mener Johannes Sloth, at problemet vil løse sig selv ved naturlig afgang. Cirka 15 pct. af chaufførerne udskiftes i forvejen hvert år, og HT har ca. 4000 chauffører i dag. Dvs. at ca. 600 chauffører alligevel vil holde op samme år, som 500 chauffører overflødiggøres af metroen. SiD foreslår, at man kunne omskole nogle chauffører til brug for de kontrollørkorps og rengøringsopgaver, der følger med metroen.

SiD og TF har også andre indvendinger over for stambusnet-planerne som en løsning på det problem, at HT vil miste passagerer, når metroen åbner. "I stedet for at se Metroen, som en oplagt mulighed for at skære i HT's budgetter, burde politikerne se det som en mulighed for at give et ekstra løft til den kollektive trafik ved at højne kvaliteten i HT," siger siger Reiner Burgwald, der er formand for TF, og fortsætter: "De angriber den defensivt med store besparelser i stedet for at gå i offensiven. Og det er ikke det, den kollektive trafik har brug for."

Foreholdt disse udtalelser siger Johannes Sloth: "Vi får tilskud i forhold til antallet passagerer. Når det tal falder med Metroen, falder vores tilskud også. Men vi kan jo håbe på, at dobbeltdækkere og Metro tilsammen vil øge kvaliteten af den kollektive trafik så meget, at der vil komme flere passagerer i stedet for færre. Og så får vi ligefrem brug for ekstra chauffører."

Stambuslinierne skal trafikeres med i alt 160 dobbeltdækkere. Dette er i sig selv et markant træk, men måske endnu mere markant - og usædvanligt - er det, at hver linie skal have busser i egen farve, således at f.eks. linie S1 er grøn og linie S2 er blå osv. Dette kendes allerede i lille målestok fra S-busserne, der kan kendes på deres blå/hvide bolsjestriber i tagkanten og de "pædagogiske" linienumre, der alle ender på -00 eller -50 (100S, 250S, 400S osv.). I de omtaler af linierne, der er fremme lige nu, er de seks stambuslinier også forsynet med særlige linienumre, nemlig S1-S6. Altså lave, enkeltcifrede linienumre med et S foran. Man må så håbe, at fejl af typen "blå busser på den grønne linie" ikke forekommer for ofte. Det ses jo allerede i dag, at der tit på S-buslinier kan træffes busser uden S-busmarkering.

Omlægningen er, som man nok fornemmer, ganske omfattende, og det er da også den største samlede omlægning i HTs historie, og nok også i hele Københavns historie, hvis man ser bort fra omstillingen fra sporvognsdrift til busdrift. Nedenfor gives de hidtil kendte oplysninger om linieændringerne. Bemærk dog, at intet konkret er besluttet endnu. Desuden har den slags planer det med at ændre sig.

Eksisterende buslinier
Ændringerne drejer sig om nedlæggelse af S-buslinierne 100S, 550S og 650S samt linierne 2, 3, 4E, 5, 9, 11, 16, 19, 29, 37, 39 og 46.

Der bliver desuden tale om omlægninger og færre afgange på linierne 1, 6, 8, 10, 14, 29, 31 og 34.

En række linier gennemgår omlægninger og får flere eller det samme antal afgange. Det er linierne 12, 13, 21, 22, 30, 35, 36, 72E/79E, 73E og 75E.

Linierne 40, 42, 43, 67, 68 og 69 justeres i mindre omfang mht. linieføring og/eller antal afgange.

Endelig er følgende linier uændrede: 18, 47, 171E, 173E, 184 og 185.

Som det fremgår, er der ikke mange linier - og så godt som ingen i Indre by - der ikke ændres.

De nye stambuslinier
Uden kort kan detaljer være svære at kende til. Følgende beskrivelser af de seks projekterede stambuslinier bygger på beskrivelser i Berlingske Tidende d. 2. maj 2000:

Opdatering: Disse linieføringer har vist sig at være forkerte. De rigtige kendes p.t. ikke. (1. feb. 01)

Linie S1: Hellerup st.-Kongens Nytorv-Hovedbanegården-Hvidovre-Avedøre st. Kun hver anden tur skal køre mellem Hvidovre Hospital og Avedøre st. Der bliver 5-minuttersdrift i dagtimer og myldretider og 10-minuttersdrift på øvrige tidspunkter. Linien er tilsyneladende mere eller mindre identisk med den nuværende linie 650S.

Linie S2: Rødovre st.-Hovedbanegården-Emdrup Torv. Der bliver 6-minuttersdrift i dagtimer og myldretider og 10-minuttersdrift på øvrige tidspunkter. Linien ligner en sammenkobling af linie 1's sydlige og linie 16's nordlige del.

Linie S3: Husum st.-Nørreport st.-Hovedbanegården-Sundbyvester Plads-Lufthavnen. Kun hver anden afgang kører mellem Sundbyvester Plads og Lufthavnen. Der bliver 5-minuttersdrift i dagtimer og myldretider og 8 afgange i timen på øvrige tidspunkter, dvs. ca. 7/8-minuttersdrift. Desuden bliver der supplering hvert 10. minut i dagtimer og myldretider mellem Husum st. og Nørreport st.

Linie S4: Tingbjerg-Hovedbanegården-Sundbyøster-Lufthavnen. Kun hver anden afgang kører Hedegårdsvej (Sundbyøster)-Lufthavnen. Der bliver 8 afgange i timen i dagtimer og myldretider og 10-minuttersdrift på øvrige tidspunkter.

Linie S5: Nordhavn st.-Blegdamsvej-H.C. Ørstedsvej-Valbyparken. Samme driftsomfang som linie S4. Liniens ruteføring er mere eller mindre identisk med nuværende linie 3's.

Linie S6: Svanemøllen st.-Nørrebro st.-Valby st.-Sundbyvester Plads-Amager Strandpark. I myldretiden er det kun hver anden afgang, der kører Sundbyvester Plads-Amager Strandpark. Der bliver 14 afgange i timen i myldretiderne, 8 afgange i timen i øvrige dagtimer og 10-minuttersdrift på øvrige tidspunkter. Linien svarer stort set til den nuværende linie 100S.

Med andre ord bliver Hovedbanegården og Sundbyvester Plads vigtige knudepunkter i stambusnettet, da mange af ruterne mødes på disse steder.

Kilder: Berlingske Tidende 02.05.00; JP-København 09.05.00 og 10.05.00.