Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

S-tog udvider og indskrænker i ny køreplan

Af Thomas de Laine

H-tog i Valby
H-tog bliver lidt sjældnere i Valby, men lidt mere almindelige i Farum, når den nye S-togskøreplan træder i kraft. Her ses et eksemplar af racen på Valby station. Foto: Thomas de Laine, juni 2009.

9. december 2012 træder en ny S-togskøreplan i kraft med ændringer på alle linjer. Rygterne om visse indskrænkninger har svirret i nogen tid, og det er som bekendt også svære tider i DSB, hvor S-tog er et datterselskab. Alligevel er der også fundet plads til udvidelser, bl.a. i natdriften.

Bemærk, at nedenstående stadig kan blive lavet om, og at den nye køreplan ikke er offentliggjort endnu.

Ændret myldretidskørsel
Linje Bx, der de seneste år har været eneste tilbageværende x-linje, bortfalder. Togene integreres i stedet i linje B, sådan som det også forsøgvist skete en periode sidste efterår. Derved opnår man en køreplan med cirka 6-8 minutter mellem B-togene på strækningen Høje Taastrup-Enghave. Minuttallene vil være lidt anderledes fra Enghave til Østerport, hvor de tre ekstra tog i timen vender, og mellem København H og Holte vil linje B uændret have stiv 10-minuttersdrift.

Linje H vil køre til og fra Farum i et større tidsrum end nu. Det hænger sammen med, at sporet på Østerport station, hvor linje H ellers vender, er optaget af de tidligere Bx-tog på linje B.

I morgenmyldretiden har linje F (Ringbanen) siden december 2011 haft 4-minuttersdrift. Dette bortfalder igen, så der køres hvert 5. minut i alle dagtimerne.

Indskrænkninger i weekenden
De omtalte indskrænkninger ligger primært lørdag og søndag. Linje E og H vil nemlig ikke længere køre i weekenden. I stedet forlænges linje A til Køge, linje B til Hillerød og linje C til Frederikssund hele weekenden med kørsel hvert 10. minut cirka kl. 10-17 og ellers hvert 20. minut. Dette rummer både forbedringer og serviceforringelser, idet rejsetiderne til og fra yderstrækningerne bliver længere (cirka 10 minutter), og togene vil nok være mere fyldte om lørdagen. Omvendt bliver der flere afgange til og fra de yderste stationer om søndagen, men færre på nogle af de inderste.

Når man i dag ved sporarbejder o.lign. forlænger linje A, B og C til erstatning for linje E og H, holder man typisk nogle minutter i Hundige, Ballerup og Holte, så der køres i E- og H-minuttallene på yderstrækningerne og i de sædvanlige A-, B- og C-minuttal på inderstrækningerne. Dette vil så vidt vides ikke være tilfældet i køreplanen fra december 2012, hvorfor der på strækningerne Hundige-Køge, Holte-Hillerød og Ballerup-Frederikssund vil være afvigende minuttal i weekenden.

Udvidelser om natten
Kørslen nat efter fredag og lørdag fortsætter, og på linjerne A, B og C, hvor der hidtil kun har været timedrift, bliver der nu halvtimesdrift. Linje C afkortes om natten fra Klampenborg til København H. Skal man til Charlottenlund, Ordrup eller Klampenborg, må man skifte på Ryparken eller i Hellerup til linje F, der forlænges til Klampenborg og i øvrigt fortsætter med at køre hver halve time om natten. Klampenborg station har desuden nattog med Kystbanen.

Kilde: Indlæg på S-togspostlisten 25.10.12