Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

Ny busterminal ved Hovedbanegården

Af Thomas de Laine

Efter 10 måneders byggerod vil den nye busterminal foran Hovedbanegården stå færdig i slutningen af november. Samtidig bliver der flyttet rundt på lidt af hvert i Bernstorffsgade.

Taxaerne bliver fortrængt fra deres nuværende plads umiddelbart syd for banegårdens hovedindgang. Der skal den nye busterminal nemlig ligge. Busterminalen vil blive udformet som en overdækket stoppestedsø med stoppesteder på begge sider. Den ene side, ud mod gaden, bliver for sydgående busser (dvs. linier mod City og Amager), den anden side, ind mod banegården, bliver for nordgående busser (dvs. linier mod Rådhuspladsen, Vesterport osv.). De nordgående busser kommer derved til at foretage et venstresving fra Bernstorffsgade ind i busterminalen, og de skal også foretage et venstresving, når de skal ud i Bernstorffsgade igen. De sydgående busser kan til gengæld bare køre ligeud, men deres bane vil blive skåret af de nordgående bussers to venstresving. Hele den østlige side af Bernstorffsgade (ind mod Tivoli) bliver fri for busstoppesteder.

For passagererne må løsningen nok betegnes som en forbedring. I dag er linierne fordelt på to stoppesteder på begge sider af Bernstorffsgade, dvs. i alt fire. Hertil kommer så linie 150S' endestation ud for Restaurant Hercegovina. Efter ombygningen vil alle busser kunne nås fra ét stoppested i hver retning, der endda er beliggende på en og samme ø. Som nævnt bliver stoppestedsøen overdækket, og det er også en forbedring i forhold til de lidet rummelige læskærme, stoppestederne er udstyret med i dag.

Den nye busterminal kommer også til at få følger for andre trafikarter. Fjernbusserne skulle være blevet flyttet om til Hovedbanegårdens "bagside", dvs. Reventlowsgade, men det bliver nu ikke sådan alligevel. I stedet får de stoppested ud for Arbejdernes Landsbank på hjørnet af Bernstorffsgade og Vesterbrogade. I ombygningsperioden vil fjernbusserne dog få en anden trist placering, nemlig i Ingerslevsgade.

Taxaerne får et område, der nogenlunde svarer til fjernbussernes nuværende område, altså umiddelbart nord for banegårdens hovedindgang og stadig på vestsiden af kørebanerne. Taxaerne kommer herefter til at holde med front mod syd. Også taxaerne kommer i ombygningsperioden til at have en anden placering, og det bliver på den anden side af Hovedbanegården, dér hvor de allerede i dag sætter folk af, der skal med toget.

Cyklisterne får en ubrudt cykelsti langs fortovskanten i østsiden af Bernstorffsgade, men må til gengæld cykle venstre om taxaerne i vestsiden. De slipper dog for at køre venstre om busøen.

Arbejdet begynder d. 10. april og skal som sagt afsluttes i slutningen af november. Undervejs bliver der flyttet rundt på buslinierne. Derudover flyttes taxaerne og fjernbusserne som allerede nævnt. Hårdest forventes bilisterne dog at blive ramt. Der bliver nemlig ikke to hele vognbaner i hver retning, mens der bygges, som der er i dag. I anlægsperioden skal bilerne deles med busserne om den ene vognbane i hver retning. Derfor anbefales bilisterne at søge andre veje forbi Hovedbanegården.

Tidsplanen ser således ud, at arbejdet med at udskifte gadebelysningen finder sted i april, mens fortov, cykelstier og kørebanen ind mod Tivoli klares i maj og juni. I juli og august er det kørebanen midt i gaden, og de nye overdækkede busstoppesteder, der står for tur, og til sidst skal kørebane, fortov og cykelsti foran Hovedbanegården afsluttes.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Kommune, HT, DSB og Banestyrelsen, og er en del af den forbedring af en række busterminaler, som HT arbejder på at gennemføre. Der er i den forbindelse bl.a. foretaget ombygninger af Hundige st., Buddinge st., Valby st., Kokkedal st. m.fl. "På Hovedbanegården var omstigsningsforholdene fra tog til bus for dårlige, så derfor valgte HT at prioritere dette sted i København," siger projektleder John Arvid Jørgensen fra Københavns Kommune. Ombygningen koster 19 mill. kr. Derudover bruger kommunen 5 mill. kr. på at skifte vejbelægningen ud mellem Vesterbrogade og Tietgensgade og give cyklisterne nogle nye cykelstier.

Kilde: JP-København 22.03.00