Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Flere afgange i metroen

Af Thomas de Laine

Amager Strand station - endnu uden perrondøre
Sådan ser det ud, når et metrotog kører ind på en station uden perrondøre. Det såkaldte ODS-system overvåger skinnerne foran perronen, og standser toget, hvis noget falder ned. Amager Strand station på indvielsesdagen 28. september 2007. Foto: Thomas de Laine.

Frekvensen på den eksisterende metrostrækning skal sættes op. Det er muligt uden de helt store investeringer, og Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har nu aftalt at afsætte de 200 mio. kr., det forventes at koste.

Den tættere togfølge i metroen kan opnås uden at tilføre nyt materiel, ny infrastruktur eller et helt nyt system til at styre togene (metroen er jo, når alt kommer til alt, en stor computer). Men det kræver en udskiftning af sikkerhedssystemet på de overjordiske stationer, som ved den lejlighed også skal have perrondøre. Kapaciteten i metroen kan herved udvides med ca. 20 pct.

Metroen kan i dag køre med ned til 90 sekunder mellem togene, mens antallet af metrotog, der er anskaffet, kun er tiltænkt en togfølge på 100 sekunder. Den nuværende køreplan udnytter dog ingen af delene til kanten, ider der køres med 120 sekunders mellemrum (2-minuttersdrift) i myldretiden. Det nye sikkerhedssystem på de overjordiske stationer vil muliggøre, at man med uændret antal tog kan køre hvert 100. sekund.

Ved etablering af perrondøre på de stationer, der ikke har det i forvejen, kan man slippe af med det såkaldte ODS-system. Systemet, hvis forkortelse står for "Obstacle Detection System", sørger for at standse togene, hvis personer eller ting falder ned på skinnerne foran perronerne. Der er en del falske alarmer fra systemet, hvor driften forstyrres på grund af nedfaldne aviser, fugle, snevejr o.lign. Faktisk er disse alarmer årsagen til omkring 30 pct. af alle driftsforstyrrelser i metroen, hedder det i et faktaark fra Transportministeriet. Opretholdes systemet, som er nødvendigt uden perrondøre, når togene er førerløse, samtidig med at frekvensen øges, vil metroens drift være betydeligt mindre robust over for driftsforstyrrelser, end tilfældet er i dag. Perrondørene er således en forudsætning for at køre oftere.

Der vil gå 2-3 år, før perrondørene er på plads. De skal installeres på i alt 12 stationer, nemlig alle dem over jorden, bortset fra Lufthavnen.

Kilder: "Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" 12.06.12 samt faktaark fra Transportministeriet 12.06.12