Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Metrotog med færre sæder testes

Af Thomas de Laine

Et testtog med ændret sædeopstilling kører nu på den københavnske metro som et forsøg. Ændringen består i, at et antal sæder er taget ud, så pladsen i toget kan udnyttes mere optimalt. Færre sæder giver dels flere ståpladser og dels bedre muligheder for, at passagererne kan trække væk fra dørene og længere ind i toget. Således kan den ændrede sædeopstilling medføre forøget kapacitet og bedre passagercirkulation, hvilket også bidrager til bedre chancer for, at alle kan nå at komme ind og ud på stationerne.

Metroens passagertal er steget løbende, og især i myldretiden kan det knibe med pladsen i togene, der hidtil har været opbygget med 300 pladser, heraf 96 siddepladser, der for en stor dels vedkommende er på tværsæder, altså sæder på tværs af togets længderetning, som det kendes fra f.eks. S-togene. Generelt er metroens passagerer utilbøjelige til at trække ind i midtergangen mellem tværsæderne, når toget begynder at være fyldt, hvorved pladsen i togene udnyttes dårligt.

Mange udenlandske metroer har langsæder, dvs. sæder langs siderne, hvor passagererne sidder med ryggen til vinduerne - en opstilling, der giver bedre plads til stående inde i toget mellem sæderne. Metroselskabet har også overvejet at indrette metrocityringens kommende togsæt med langsæder. Her spiller det dog også ind, at metrocityringens passagerer forventes at opholde sig i metroen kortere tid af gangen, end tilfældet er på den nuværende metro.

Metro Service, der står for driften af metroen, har altså forsøgsvist ændret indretningen i ét af de i alt 34 togsæt, så der er færre siddepladser. Mere præcist er 24 sæder, altså en fjerdedel af siddepladserne, fjernet. Forsøget vil blive evalueret efter et halvt år, bl.a. på baggrund af passagerernes reaktioner.

Kilde: Pressemeddelelse fra Metroselskabet 11.08.10; Berlingske.dk 13.08.10