Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Fire måneder med togbusser til Hillerød

Af Thomas de Laine

Et omfattende sporarbejde skal i sommeren 2010 gennemføres på Nordbanen. Det sker mellem Svanemøllen og Hillerød, hvor skinner, sveller og sporskifter fra 1960'erne og 1970'erne skal udskiftes, ligesom hele 33 broer skal renoveres. Også bunden af sand, grus og skærver under sporene skal flere steder skiftes ud, og der arbejdes også med perroner og kørestrøm.

I perioden lørdag 5. juni-søndag 8. august kører der ingen S-tog på strækningerne nord for Svanemøllen, dvs. Svanemøllen-Hillerød, Svanemøllen-Klampenborg og Ryparken-Hellerup. I denne periode indsættes et stort antal togbusser på en række forskellige ruter, ligesom passagererne henvises til at benytte busser til Farumbanen og S-togene her. Efterfølgende er strækningen Lyngby-Hillerød lukket mandag 9. august-søndag 26. september med en knap så voldsom indsats af togbusser. Alt i alt er strækningen nord for Lyngby således uden S-tog i næsten fire måneder!

De særlige køreplaner er efterhånden dukket op, og således ser det ud i perioden fra juni til august:

Ovenstående skal tages med det forbehold, at de særlige S-togskøreplaner for perioden endnu ikke er offentliggjort. Oplysningerne er baseret på særkøreplanerne for busserne og søgninger i Rejseplanen.

Der kører desuden togbuslinjer Hillerød-Farum og Allerød-Farum i dagtimerne, som om aftenen samles til én linje Hillerød-Allerød-Farum. I dagtimerne kører de to førstnævnte linjer hvert 10. minut, mens den sidstnævnte linje kører hvert 20. minut hele aftenen. Hertil kommer en særlig togbuslinje Holte-Virum-Sorgenfri-Buddinge, som kører hvert 20. minut i dagtimerne og hvert 10. minut i myldretiderne. Denne linje kører ikke om aftenen.

De særlige togbuslinjer giver mulighed for, at rejsende på de nordlige dele af Nordbanen kan køre på tværs til Farumbanen og stadig benytte S-tog på en stor del af rejsen. På Farumbanen kører som nævnt udover linje A også linje H hele dagen, ligesom linje B er omlagt til Buddinge. Endelig henvises der til Movias buslinjer 200S og 300S mellem Buddinge og Lyngby og 500S mellem Værløse/Farum og Birkerød. Passagerer, der kører på periodekort, kan gratis få et indstik med de ekstra zoner, der er nødvendige for at køre via Farumbanen. Sidst, men ikke mindst, giver DSB S-tog en opfordring til at bruge cyklen over til Farumbanens stationer! Der indrettes derfor også ekstra pladser til cykelparkering på Farum station.

Arriva kører hovedparten af togbusserne. Der skulle bl.a. kunne opleves ledbusser på ruten mellem Holte og Buddinge. Togbuslinje F skal køres af City-Trafik.

For perioden august-september foreligger der endnu ikke så mange oplysninger, men S-togslinje B og E vil være afkortet fra Holte hhv. Hillerød til Lyngby.

Det er langt fra første gang, de involverede strækninger lukkes for sporarbejde i længere tid. Nordbanen var sidst ramt i sommeren 2006, hvor der dog blev opretholdt S-togskørsel hvert 20. minut, ligesom Klampenborgbanen både i 2004 og 2008 var lukket gennem flere måneder.

Kilde: Særkøreplaner og trafikinformation på DSB.dk og Rejseplanen.dk

Tak til Sikandar Sahil for rettelse vedr. ledbusserne!