Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Metroudbud: Prækvalifikationen skal gå om

Af Thomas de Laine

For nylig offentliggjordes navnene på fem virksomheder, som var blevet prækvalificeret til udbuddet af driften og vedligeholdelsen af metroen i København. Disse fem virksomheder ville altså få adgang til at deltage i konkurrencen om kontrakten for den næste periode. Ansaldos nuværende kontrakt udløber i efteråret 2010, hvorfor opgaven er på vej i genudbud. Men prækvalifikationen er nu annulleret, og der skal gennemføres en ny runde.

Årsagen er, at der er blevet klaget over den første prækvalifikationsrunde. En prækvalifikation begrænser, hvilke virksomheder, der får adgang til at give tilbud ved selve udbuddet. Er man ikke prækvalificeret, kan man ikke komme i betragtning. Metroselskabet havde ved den første prækvalifikationsrunde meldt ud, at man kun havde til hensigt at prækvalificere fem virksomheder. Udvælgelsen blandt ansøgerne skal i denne situation foretages efter objektive kriterier, og der har således været mindst én ansøger ud over de fem tilvalgte, som har ment, at der var sket en procedurefejl. Dette kan f.eks. resultere i en retssag eller en klagesag, der betyder, at afgørelsen på udbuddet eller kontraktunderskrivelsen må udsættes.

Metroselskabet har ønsket at undgå forsinkelser af udbuddet ved at gennemføre en ny prækvalifikationsrunde, hvor også de først prækvalificerede virksomheder må ansøge igen. Man vurderer, at dette tidsmæssigt kan ske indenfor den hidtidige tidsplan for udbuddet.

Kilde: Pressemeddelelse fra Metroselskabet 18.03.09