Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2006

Udbudsmaterialet til Øresundstogene er udsendt

Af Thomas de Laine

De otte selskaber, der er prækvalificeret til at deltage ved udbuddet af Øresundstogene, modtog 11. september udbudsmaterialet fra Trafikstyrelsen for jernbane og færger.

Udbuddet foregår som udbud efter forhandling, og byderne skal afgive deres første forhandlingstilbud 19. januar 2007. Tilbuddene bliver vurderet, og der forhandles, frem til sommeren 2007, hvor vinderen vælges, og der indgås kontrakt. Der går med andre ord cirka ni måneder fra i dag, før resultatet af udbuddet kendes. Kontrakten vil træde i kraft ved køreplansskiftet 2008/09 og løbe frem til køreplansskiftet i 2015/16 med en 2-årig forlængelse som option.

Den vindende operatør får ansvar for at køre togene, vedligeholde og klargøre dem og forestå billetsalg og passagerinformation i togene. Kørslen er udbudt som en bruttokontrakt, hvilket vil sige, at billetindtægterne ikke tilfalder operatøren, men Trafikstyrelsen. Der vil i kontrakten indgå incitamentsordninger om bl.a. krav til køreplanlægning, erstatningstransport og service i togene og på stationerne samt en bod-bonus-ordning i forhold til rettidighed, passagertilfredshed og passagertal. Kontrakten minder derved meget om de kontrakter, de amtslige trafikselskaber i dag indgår med busentreprenørerne, men de indbyggede incitamenter er større.

På materielsiden skal operatøren leje de Øresundstogsæt, som DSB ejer, og de skal anvendes i den udbudte trafik. Den del af kørslen, der kun foregår i Danmark, har operatøren selv ansvar for at forsyne med materiel. Det er de tog, der i dag kører mellem Nivå og Lufthavnen. Vinderen af udbuddet har dog mulighed for at leje et antal af DSBs IR4-togsæt (litra ER), som også i dag bruges til formålet. Også adgang til at leje DSBs faciliteter til vedligeholdelse og klargøring følger med opgaven.

Udbuddet er det ene af to koordinerede udbud, idet Skånetrafiken har udbudt den svenske del af trafikken med Øresundstog. De otte prækvalificerede selskaber ved det danske udbud er Kystbanen A/S, der ejes af DSB og engelske Frist Group, Arriva, Veolia, DB Regio, MTR Corporation, NSB, SJ og Tågkompaniet. Man kan byde alene på det danske udbud, eller der kan afgives tilbud under forudsætning af, at den svenske del af udbuddet også vindes.

Kilde: Trafikstyrelsens nyheder 12.09.06