Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2006

Sommer med store sporarbejder

Af Thomas de Laine

Hovedstadsområdets togpassagerer går en sommer med mange sporarbejder i møde. Hele tre banestrækninger, der dagligt transporterer mange passagerer, er berørt, nemlig Roskilde-banen, S-banen til Hillerød og metroens Lergravsparken-gren.

Sporombygning til Glostrup og Hillerød
I tre-fire uger i juli måned skal 12 km spor udskiftes på fjernbanen mellem København og Glostrup. Mens dette ikke har større betydning for S-togstrafikken, vil det til gengæld medføre, at der kun kan køre regional- og InterCity-tog mv. i ét spor på strækningen. Derfor må der køres efter en særlig køreplan, hvor en del tog vestfra vendes i Roskilde og Høje Taastrup.

S-banen går heller ikke fri. Fra slutningen af juli til midten af september skal 34 km spor på Nordbanen mellem Holte og Hillerød udskiftes. Der bliver derfor en særlig køreplan med kun 30-minuttersdrift i perioden.

Også i 2007 er der store projekter på vej på Banedanmarks skinner. Her skal Kystbanen og Køge Bugt-banen nemlig have en tur. Det betyder til gengæld, at den operatør, der vinder udbuddet af Øresundstogene, får nye skinner at køre på.

Ingen metro til Lergravsparken
Fra slutningen af juni og tre måneder frem er driften på metrostrækningen Christianshavn-Amagerbro-Lergravsparken helt indstillet. Dette skyldes, at den nye bane fra Lergravsparken til Lufthavnen skal kobles sammen med den eksisterende metro. I de tre måneder vil metrolinje M2 reelt være pillet ud af køreplanen. I stedet bliver der indsat metrobusser, og man kan også benytte buslinje 2A, der kører parallelt med metroen på den berørte strækning.

Metroen til Lufthavnen ventes at åbne i oktober 2007. De nye stationer er Øresund ved Øresundsvej, Amager Strand ved Italiensvej, Femøren ved Hedegaardsvej, Kastrup ved Ved Stationen og selvfølgelig Lufthavnen. Den nye strækning er 4,5 km lang og ventes at få mere end 25.000 daglige passagerer. Det vil tage 9 minutter at gennemkøre den nye del af metroen.

Kilder: Jernbanen nr. 2, april 2006; oplysninger fra Ørestadsselskabet