Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

Århus Sporveje opdelt

Af Thomas de Laine

Allerede for et par år siden besluttede man i Århus, at man ville udlicitere bybusdriften. Århus havde ellers hidtil været det sidste sted, hvor man stod fast på ikke at udlicitere. Nu er man gået skridtet videre og har med virkning fra 1. januar 2005 opdelt det kommunale Århus Sporveje i en trafikselskabsdel og en busselskabsdel.

Sådanne opdelinger har vi set før: I Odense opdelte man for få år siden Odense Bytrafik i et trafikselskab, Odense Bytrafik, og et busselskab, Odense Bybusser A/S, der var ejet af Odense Kommune. Efterfølgende sendtes de første 25 pct. af Odenses bybuskørsel i udbud med virkning fra 2002 - et udbud som Odense Bybusser i øvrigt vandt. Tidligere er der sket en tilsvarende opdeling af HT i en A(dministrations)-division og en B(us)-division, og noget lignende er sket på jernbaneområdet, hvor DSB i dag er et aktieselskab, ejet af Trafikministeriet, der leverer trafik på kontrakt med ministeriet.

Opdelingen sker bl.a. for at undgå en sammenblanding af interesser. Det går jo ikke, at Århus Sporveje tildeler sig selv kørslen ved licitationen. Det er i øvrigt planen, at udbud af buskørslen i Århus begynder i 2008.

Trafikselskabet i Århus flyttede 17. januar til nye lokaler et andet sted i byen. Dets opgaver er kontrakter, køreplaner, marketing, salg, handicapkørsel og oplysninger til borgerne. Busselskabet, der bliver boende i Risskov, står for selve busdriften.

"Servicebutikken" på Banegårdspladsen lukkede 14. februar 2005 og flyttede til bunden af Rådhustårnet. Herefter er den underlagt rådhusets åbningstider...

Fremtiden for de offentlige busselskaber
Odense Bybusser og Århus Sporvejs busselskabsdel er næsten de sidste offentligt ejede busselskaber i Danmark. Hidtil har man kunnet opretholde denne særstatus i kraft af lokale beslutninger i Danmarks anden- og tredjestørste byer, og man har selv kunnet vælge, om man ville udlicitere trafikken eller ej. Men med den forestående strukturreform vil bybustrafikken i Århus og Odense kommuner formentlig blive en del af de nye trafikselskaber, og kørslen vil derfor også skulle udbydes efter EU-reglerne på samme måde som med den øvrige rutekørsel i trafikselskaberne.

På bare lidt længere sigt er det formentlig også slut med at være offentligt ejede selskaber. Og dette er selvfølgelig også kun relevant i det omfang, selskaberne genvinder kørslen.

De offentlige aktieselskaber er også udsat for kritik. På den ene side er de ikke rigtige private selskaber med det samme krav om overskud og "vågne" aktionærer, og på den anden side er de ikke omfattet af f.eks. reglerne om aktindsigt. Derved mangler der en vis kontrol med dem. Desuden skræmmer tanken om en ny Combus-sag, hvor et offentligt selskab udkonkurrerer de private for skatteborgernes penge.

Kilder: Nyhed fra Århus Sporveje [http://www.sporveje.dk/nyhed/opdeling/opdelingix.html, 28.04.05]; Peter Berggrén Brandsen på Busfrontens mailingliste 11.02.05