Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

Århus udliciterer i 2008

Af Thomas de Laine

Århus har i mange år på forskellige måder skilt sig ud fra andre danske bybusbyer. Man kører stadig med højgulvsbusser, man stiger stadig ind ad bagdøren, og hver linie har sin egen stoppestedsstander, selvom flere linier holder ved samme stoppested! Og så udliciterer man ikke. Heller ikke, selvom EU helst så det.

Men det er ved at ændre sig. I efteråret fandt de radikale i Århus ud af, at de nu godt kunne gå ind for at sende bybusserne i Århus i udbud, hvorved der er blevet flertal for en udlicitering af driften.

I dag står det kommunalt ejede Århus Sporveje selv for driften i Danmarks andenstørste by. Men efter at der 19. september 2003 blev indgået budgetforlig i Århus Kommune, ligger det fast, at driften skal udliciteres fra 2008. Den fremtidige organisering er ikke helt på plads, men man kan nok vente sig en ordning a la den i Odense.

Kilde: TV2/Østjyllands hjemmeside [http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=5298], 18.09.03; Busfronten nr. 173/okt. 03