Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

HURs 17. udbud på vej

Af Thomas de Laine

Hovedstadens Udviklingsråds 16. udbud er end ikke afsluttet, før det 17. udbud er ved at være klar. 17. udbud er genudbud af kørslen i 8. udbud med kontraktbegyndelse i 1999. 8. udbud omfattede linier i det centrale København, bybusserne i Hillerød og nogle landruter i Nordsjælland samt en større pakke i Køge Bugt-området. Kontrakterne udløber i efteråret 2005.

I 15. og 16. udbud har der været anvendt en ny model for tildeling af kørslen, hvor delkriteriet "kvalitet af drift" er ændret. Da der har været tilfredshed med denne model, vil den også blive anvendt i 17. udbud.

Kvalitetskriterieændringen betyder, at selvom kontrakterne som udgangspunkt vil være 6-årige, har enteprenøren krav på forlængelse i 2 år, hvis den tilbudte kvalitet af drift er leveret i løbet af de første 5 år af kontraktperioden. Dette har endnu kun været praksis på Partner Bus' kontrakt om kørsel i Hornsherred, der trådte i kraft 17. oktober 2004, så det er nok for tidligt at vurdere sandsynligheden for obligatorisk kontraktforlængelse som følge af denne bestemmelse.

Der gives igen mulighed for busoverdragelse ved kontraktophør på samme måde, som det har været muligt siden 13. udbud. Kravet er, at der også samtidig bydes uden busoverdragelse, og busoverdragelsen sker mellem afgivende og vindende entreprenør uden mulighed for at rejse krav over for HUR.

17. udbud planlægges gennemført som udbud efter forhandling, og udbudsbekendtgørelse fremsendtes til EU i oktober måned, ligesom der foregik annoncering i EU-tidende og dagspressen midt i måneden.

Prækvalifikationsfasen forventes afsluttet medio december med umiddelbart efterfølgende udsendelse af udbudsmaterialet. Tilbudsfristen bliver primo februar 2005 med afgørelse i Trafikudvalget i april. Kontraktbegyndelse bliver 23. oktober 2005, og kontrakterne vil som nævnt som udgangspunkt være 6-årige.

Udbudt kørsel
17. udbud vil omfatte 148 busser og ca. 575.000 årlige køreplantimer. Den udbudte kørsel er følgende:

Bustyper
På linierne 2A og 350S vil der blive bedt om parallelle tilbud med 12 m- og 13,7 m-busser. Princippet er her, at antallet af siddepladser fastholdes uændret i forhold til i dag i myldretiden, mens 13,7 m-busser vil betyde flere siddepladser uden for myldretiden. 6 busser og ca. 15.000 årlige vogntimer vil bortfalde, hvis der anvendes 13,7 m-busser.

Der lægges op til, at tilbudsgiverne kan afgive tilbud med alternative drivmidler, f.eks. flaskegas, så længe minimumskravene til emissioner opfyldes. Der kan ligeledes bydes med både nye og brugte busser.

På linier uden for byområder vil man bede om tilbud med busser med dørpl. 2-2-0 for at forøge antallet af siddepladser i busserne.

Gasbussernes fremtid
Alle de i 1999 indsatte flaskegasbusser er omfattet af udbuddet. Størstedelen af dem kører på linie 2A og 350S, hvor man beder om parallelle tilbud med 13,7 m-busser. Alene af denne grund er der altså stor sandsynlighed for, at gasbusserne ikke overlever denne udbudsrunde.

Falder 16. og 17. udbud ikke ud til fordel for flaskegasbusser, vil den engang så store københavnske gasbusflåde altså være reduceret til omkring 50 stk. på Connex' kontrakt i 13. udbud. Og leasingselskaberne, der ejer gasbusserne, står tilbage med et større problem. De i maj 2004 udrangerede gasbusser holder fortsat uvirksomme hen.

Kilde: Dokumentet "17. udbud af almindelig rutekørsel" fra HURs Trafikudvalgs møde 5. oktober 2004 [http://hur.dk/kalender/trafikudvalg?MeetingID=411&AgendaIndex=2]