Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

RATs 3. udbud igang

Af Thomas de Laine

RAT har igangsat sit 3. udbud. Trafikselskabet har tidligere udbudt kørsel i 1994 (bybusserne i Esbjerg) og 2002 (al kørsel i amtet). I 2002 var nogle kontrakter 3-årige, og de genudbydes nu i 3. udbud med virkning fra 2005. Der er tale om lokal- og telebusruter samt små bybusruter.

Som noget nyt indefører RAT kontraktbemaling af busserne. I første omgang omfatter dette dog kun bybusserne, der skal være HT-gule (RAL 1028, Melonengelb). Generelt har RAT forsøgt at standardisere sine bybuskrav i overenstemmelse med HURs krav. En HUR-bus skal således uden problemer kunne flyttes til trafik for RAT, ligesom det skulle gå forholdsvis glat den modsatte vej. Da HURs krav er mere detaljerede, skal der dog formentlig alligevel nogle lettere ændringer til, gør RAT opmærksom på. Ellers følges Amtsrådsforeningens busforskrifter.

I det hele taget ser det ud til, at der er skelet lidt til HUR ved udformningen af det foreliggende udbudsmateriale. RAT arbejder dog fortsat med offentligt udbud og ikke udbud efter forhandling.

I forbindelse med udbuddet er der foretaget reduktioner i driften, så det udbudte antal køreplantimer, kontraktbusser og udbudsenheder er lavere end det i dagspressen og EU-tidende annoncerede.

De nye kontrakter træder i kraft 19. juni 2005 for nogle ruter og 1. august 2005 for andre.

Udbuddet omfatter følgende kørsel:

Pakke 17:
Rute 17, Grindsted bybus (3 år fra juni), 1 bus og 2.323 kpt/år. Bussen skal være en lavgulvs-/laventrébus.
RAT beder om tilbud på rute 17 og rute 650, der er en lokalrute. Alternativt beder man om tilbud på pakke 650T, der er et telesystem, der erstatter bybus 17 og lokalrute 650.

Pakke 19:
Rute 19, Ribe bybus (3 år fra juni), 1 bus og 2.760 kpt/år. Bussen skal være en lavgulvs-/laventrébus.

Pakke 530:
Rute 531, 532, 533, 534 og 536, Blåbjerg lokalruter (3 år fra august), 5 busser og 3.712 kpt/år. Busserne skal være tre landevejsbusser og to "almindelige busser".
RAT beder om tilbud på denne pakke og som supplement på pakke 530T, der er et telebussystem. Der er endvidere mulighed for at kombinere pakkerne, og RAT kan vælge en kombination af pakkerne (det lyder lidt kompliceret i praksis!).

Pakke 530T:
Rute 537T, Blåbjerg telebus (3 år fra juni), 2 busser og 2.024 kpt/år. Busserne skal være to "almindelige busser".
Der er tale om telebuskørsel som supplement til ruterne 531, 532, 533, 534 og 536. Se bemærkningen til pakke 530.

Rute 590:
Rute 591 og 592, Brørup lokalruter (3 år fra august), 2 busser og 2.202 kpt/år. Busserne skal være landevejsbusser. Rute 591 udføres som almindelig rutekørsel men efter tilkaldeordning på visse afgange.

Pakke 612:
Rute 612 og "4901", "4902", "4903" og "4904", Esbjerg lokalrute og rutelagt svømmekørsel for Esbjerg Kommune (3 år fra august), 1 bus og 731 kpt/år. Bussen skal være en "almindelig bus".

Pakke 650:
Rute 652, 653, 654 og 656, Grindsted lokalruter (3 år fra august), 4 busser og 3.025 kpt/år. To busser skal være landevejsbusser og to busser "almindelige busser".
Se bemærkningen til pakke 17.

Pakke 650T:
Rute 17T, 652T, 653T, 654T, 655T og 656T, Grindsted telebussystem (3 år fra juni), 9 busser og 9.826 kpt/år. Busserne skal være én lavgulvs-/laventrébus, tre landevejsbusser, tre "almindelige busser" og to busser med lift. Alle busserne skal være gule som RAT-bybusser.
Se bemærkningen til pakke 17.

Pakke 690:
Rute 692, 693, 694, 696 og 697, Holsted lokalruter (5 år fra august), 5 busser og 5.096 kpt/år. Busserne skal være landevejsbusser.

Pakke 710:
Rute 711, 715 og 716, Ribe lokalruter (3 år fra august), 4 busser og 5.576 kpt/år. Busserne skal være landevejsbusser.

Pakke 717:
Rute 717 (nuv. 51), Ribe-Roager-Frifelt (3 år fra august), 1 bus og 883 kpt/år. Bussen skal være en landevejsbus.

Tilbudsfristen er 1. december 2004, og beslutning om resultatet træffes senest 2. marts 2005.

Kilde: Udbudsmaterialet med rettelser mv. fra RATs 3. udbud [http://www.rat.ribeamt.dk/visside.asp?side=http://www.ncs01ext.ribeamt.dk/web/rat/web-rat.nsf/aa0810bec25be58441256a9c0041359a/79B9CCABACA0B7CE41256F07002C08D9?OpenDocument, 21.11.04]