Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

Første udrangering af "nyt" S-tog

Af Thomas de Laine

For første gang er der sket udrangering af et S-tog af fjerde generation, altså de nye S-tog, der er under levering. Som man nok kan gætte, er det dog ikke lige på grund af alder.

Det er derimod S-togsulykken ved Holte i november 2002, der er årsagen. Ved ulykken kolliderede to togsæt af fjerde generation, nemlig sæt nr. 22 og sæt nr. 36.

Hvert sæt består af 8 sektioner, og det er 5 sektioner af sæt nr. 36 og 3 sektioner af sæt nr. 22, der tilsammen svarer til et helt togsæt, der er udrangeret.

De øvrige 3 sektioner fra sæt nr. 36 og de 5 sektioner fra sæt nr. 22 er sammenkoblet til et togsæt, der fortsat vil indgå i driften. Da sæt nr. 22 "vinder" med 5/8, har det sammensatte togsæt fået dette nummer. Se nærmere i den afsluttende note til ære for nummermænd.

Til erstatning for de ødelagte sektioner leveres i øvrigt et enkelt ekstra af de korte fjerdegenerationstog (4 sektioner som et helt tog) til Ringbanen. Disse tog forventes påbegyndt leveret fra august 2004, og der vil i alt komme 31 togsæt. Oprindeligt var bestilt 120 togsæt med hver 8 sektioner, men pga. Ringbane-planerne konverteredes de 15 sidste sæt til 30 tog af halv størrelse, dvs. 4 sektioner. Nyeste tog er i øvrigt sæt nr. 88, der dog så vidt vides endnu ikke er sat i drift.

Udrangeringerne af andengenerationstogene fortsætter. I det sidste halve års tid har tovognstogene været sjældne, og i mandags blev det næstsidste tovognstog efter sigende kørt til ophug. Tilbage er kun MM 7609-FS 7109, der i øvrigt er reserveret til DSB Museumstog. Bevaret er også det aller første andengenerationstog MM 7501-FS 7001, der desuden udmærker sig ved, at styrevognen er bygget som førsteklassesvogn til Nordbanen. Dette togsæt er allerede under restaurering.

Note til nummermænd:

De udrangerede sektioner skulle være:
SA 8122-SB 8322-SC 8622-SD 8836-SD 9836-SC 9636-SB 9336-SA 9136

De resterende vogne i de to togsæt er allerede sammenkoblet til følgende tog:
SA 8136-SB 8336-SC 8636-SD 8822-SD 9822-SC 9622-SB 9322-SA 9122
Togsættet kaldes SA 8122, da 5/8 af toget består af SA 22. '36' bliver erstattet af '22' på de øvrige vogne.

Kilder: Johns Jernbaneside [http://www.john-nissen.dk/jernbaneside/], januar-nyhederne; John Schmidt på S-togspostlisten