Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

Lovændring skal redde X-Bus-ruter

Af Thomas de Laine

Til nytår stod en del af de jyske X-Bus-ruter over for lukning. Dette skyldtes ikke, at trafikselskaberne skulle spare, for X-Bus-ruterne var netop en succes. Derimod skyldtes det, at en del af ruterne var at betragte som fjernbusruter, da de krydser mere end én amtsgrænse.

I 2002 ændredes busloven, så det blev lettere at få tilladelse til fjernbuskørsel. Hvis man er privat vel at mærke. Offentlige myndigheder kan ikke få tilladelse, så da en række af X-Bus-ruternes fjernbustilladelser udløber i slutningen af året, må de altså enten lukke eller deles op i mindre toamtsruter.

Ganske vist udføres kørslen af entreprenører, der i dag er private, men tilladelserne indehaves af de amtslige trafikselskaber, der deltager i X-Bus-samarbejdet. Derfor kan tilladelserne ikke fornyes, som det ser ud nu.

Hensigten med bestemmelsen om, at offentlige myndigheder ikke kan få tilladelse til fjernbuskørsel, var, at man ville undgå offentlig konkurrence med private operatører for skatteborgernes penge. Problemet med X-Bus-ruterne var formentlig en utilsigtet sideeffekt heraf - eller resultatet af sjusket lovforberedelse.

Det afgørende kriterium for, om en X-Bus-rute skal lukke, er altså, om den passerer mere end én amtsgrænse. Med den forestående ændring af det kommunale Danmarkskort, ligger det imidlertid klart, at der vil blive færre amter i fremtiden. Dermed er det muligt, at X-Bus-ruter, der til nytår ikke kan få fornyet deres tilladelse, om få år ville have været toamtsruter, som ikke er omfattet af fjernbuslovgivningen.

For at undgå dette vil trafikminister Flemming Hansen nu ændre loven. I slutningen af marts vil der blive fremsat forslag om ændring af busloven, således at offentlige myndigheder - herunder trafikselskaberne - indtil udgangen af 2006 kan få tilladelse til fjernbuskørsel under forudsætning af, at ruterne udliciteres til private busselskaber og ikke går over Storebælt.

Når den nye kommunestruktur ligger fast, skal reglerne for fjernbuskørsel tages op til revision, mener trafikministeren. Han noterer sig endvidere med tilfredshed, at brancheforeningen Danske Busvognmænd har tilkendegivet støtte til en løsning, der bevarer X-Bus-ruterne.

Selvom kommunalreformen opgives som hovedårsagen til ændringen af loven, så skal den dog nok snarere opfattes som en kærkommen lejlighed til at rette op på en fejl. Den nye fjernbuslovgivning fra 2002 har i øvrigt ikke rigtig givet anledning til, at nye fjernbusruter er opstået.

Kilde: Pressemeddelelse fra Trafikministeriet 13.02.04