Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

HURs 14. udbud afgøres snart

Af Thomas de Laine

HUR udsendte i oktober 2003 udbudsmaterialet til 14. udbud. Myldretid.dk har tidligere beskrevet, hvilken kørsel, der udløber kontrakter på, i maj 2004. Der blev i alt nævnt følgende linier:

117, 118, 119, 123, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 170, 185, 191, 192, 193, 194, 195, 200S, 212, 213, 215, 216, 217, 223E, 232, 327, 333, 334, 335, 338, 530P, 531P, 537P, 538P, 539P, 561P, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 og 608

Linie 185 hører retteligt til de linier i City, hvor kontrakterne fra 7. udbud er forlænget, så de først udløber i 2005. Endvidere kører linie 608 nu i 9. udbud sammen med linie 113, 120 m.fl., og indgår derfor heller ikke udbuddet.

14. udbud omfatter imidlertid kun nedenstående kørsel opdelt i otte udbudsenheder med hver 5-18 busser:

  1. Linie 132, 133, 137 og 539P med 14 busser og ca. 55.100 vogntimer/år. Linierne køres i dag af Connex Danmark i 7. udbud.
  2. Linie 200S med 11-13 busser og ca. 44.200-43.600 vogntimer/år. Linien køres i dag af Connex Danmark i 7. udbud.
  3. Linie 123 med 14 busser og ca. 51.400 vogntimer/år. Linien køres i dag af Arriva Danmark i 7. udbud.
  4. Linie 170, 190, 191, 192, 193, 194 og 195 med 17 busser og ca. 78.200 vogntimer/år. Linierne køres i dag af Arriva Danmark i 7. udbud.
  5. Linie 212, 213, 215, 223E, 232 og ekstrakørsel på linie 234 med 10 busser og ca. 23.000 vogntimer/år. Linierne køres i dag af Arriva Danmark i 7. udbud.
  6. Linie 335 med 6 busser og ca. 17.500 vogntimer/år. Linien køres i dag af Arriva Danmark i 7. udbud.
  7. Linie 216, 217, 561P, 601, 602, 603, 604, 605, 606 og 607 med 18 busser og ca. 65.700 vogntimer/år. Linierne køres i dag af Arriva Danmark i 7. udbud.
  8. Ekstrakørsel på linie 117, 118, 123, 212, 226, 232, 358, 561P, 602 og 605 i Roskilde- og Høje Taastrup-området med 5 busser og ca. 1.600 vogntimer/år. Kørslen udføres i dag af Arriva Danmark i 7. udbud.

En stor del af de linier, hvor kontrakterne udløber, bliver altså ikke genudbudt i 14. udbud. Den resterende kørsel på linierne 117, 118 og 119 i Høje Taastrup-området, linie 129, 130, 135, 136, 530P og 531P i Brøndby-Vallensbæk-Glostrup-området og linie 327, 333, 334, 338, 537P og 538P i Birkerød-Farum-området må forventes at blive givet i kompensation for kørselsnedskæringer i andre kontrakter i maj 2004 i forbindelse med bustimereduktionerne i hele Hovedstadsomr√•det.

Som det ses, er der mulighed for forskelligt antal busser og vogntimetal på linie 200S. Dette skyldes, at der her enten kan bydes med 11 stk. 13,7 m-busser eller 13 stk. 12 m-busser. I dag kører linien med 12 m-busser.

Det er desuden muligt at byde med busser med alternativt drivmiddel, f.eks. flaskegasbusser.

De nye kontrakter vil træde i kraft ved køreplansskiftet den 23. maj 2004 og vil blive 6-årige med mulighed for forlængelse i ét eller to år. Kortere kontraktperioder kan dog godt komme på tale for nogle af udbudsenhederne.

Udbudsmaterialet blev som nævnt udsendt til de prækvalificerede busselskaber i oktober, og der var tilbudsfrist den 27. november 2003. Herefter har HUR sammenlignet tilbud mv. og forhandlet med tilbudsgiverne om de indkomne tilbud. Afgørelsen forventes at ligge cirka midt i februar måned 2004.

Der er heller ikke denne gang blevet oplyst navne på eller antal prækvalificerede busselskaber eller tilbudsgivere. Dog skulle man mene, at der i dette udbud også er kørsel, der kunne være af interesse for mindre entreprenører. At Arriva, Connex og City-Trafik deltager kan vi vist være sikre på.