Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

Nye bøger i efteråret 2003

Af Thomas de Laine

Andet halvår af 2003 har budt på en række interessante nyudgivelser af forskellig art. Myldretid omtaler her en del af dem, men opremsningen må ikke anses som komplet, især ikke inden for området skinnebåren trafik.

Busserne som flyttede 1980-erne
Det er ikke meget, der i tidens løb er udgivet om dansk busmateriel. Udover en mængde artikler i tidsskrifter for busentusiaster drejer det sig stort set kun om Kai W. Mosgaards bøger 10 år med HT-busser (1984) og Busdivisionen 1984-1995 (1996), der omhandler HTs buspark.

Foreningen Busfronten har dog nu udgivet hæftet Busserne som flyttede 1980-erne af Lars Ersgaard. Hæftet omhandler de bustyper, der har kørt i Danmark og er bygget i 1980'erne på danske og udenlandske (karrosseri)fabrikker.

De omtalte busser lever for en stor dels vedkommende op til specifikationer fra standardentreprenørkontrakterne, og disse specifikationer omtales derfor indledningsvist. Derpå følger fabrik for fabrik i alfabetisk orden. Mest fyldig er ikke overraskende omtalerne af busserne bygget hos DAB og Aabenraa.

Der er tale om et flot hæfte, som man med sikkerhed kommer til at læse i mere end bare første gang. Dog kan omtalerne af de forskellige modeller synes noget uensartede med hensyn til omfang og detaljeringsgrad, hvilket sandsynligvis skyldes, at der har været adgang til meget svingende mængder kildemateriale fra fabrik til fabrik. Farvebillederne er herlige, men man savner billedtekster, og billeder kunne godt være trykt i bedre kvalitet. Hæftet kan dog varmt anbefales til alle, der interesserer sig for de busser, der har trillet rundt på de danske veje siden 1980'erne.

Foreningen planlægger i 2004 at udgive efterfølgeren Busserne som flyttede 1990-erne.

Busserne som flyttede 1980-erne
Lars Ersgaard
68 s. i farver, mange ill.
Foreningen Busfronten, Nærum
Pris: 120,00 kr. ekskl. porto

På sporet af 2003
Forlaget Holsund har i en del år udgivet årbøger, hvor der med en del tekst og mange billeder ses tilbage på de danske jernbaner i året, der gik. Dette sker med en omtale af årets vigtigste begivenheder i et indledende afsnit, hvor også det politiske niveau er med. Gennem resten af bogen præsenteres læseren for billeder fra den daglige drift, fra årets nyheder, udrangeringer og uheld og fra veteranbanerne. Undervejs er der gerne et indlæg fra en jernbanemand og et "togdøgn" fra en station.

Jeg har desværre ikke haft lejlighed til at læse årbogen På sporet af 2003, men interesserede kan læse en anmeldelse i Dansk Jernbane-Klubs blad Jernbanen, december 2003.

Emner, der omtales i år, er bl.a. Arrivas problemer på de jyske banestrækninger, takststigningerne, tilkomsten af Trafikstyrelsen, metroens første år, nyt DSB-design og nye IC4-tog, togdøgn på Kalundborg station, fusioner på amtsbanerne, nyt materiel og indlæg fra trafikminister Flemming Hansen og DSBs adm.dir. Keld Sengeløv.

På sporet af 2003
Jan Forslund
80 s. i farver, ca. 180 ill.
Forlaget Holsund, Holte
Pris: ca. 200 kr.

På sporet af 90'erne
Udover årets årbog har Holsund i 2003 også udsendt tiårskavalkaden På sporet af 90'erne. Der er tidligere udsendt bøger om 60'erne, 70'erne og 80'erne. Bogen tager et tilbagekig på hele tiåret, hvor de største begivenheder omtales.

Opbygningen følger i det store hele årbogens med en kritisk "krønike" først, og derefter billeder af den daglige drift, årtiets nye materiel, udrangerede materiel, uheld osv. I 90'er-bogen ses der nostalgisk tilbage på sølvpilen, prototypelyntogene, MY-, MX-, MT- og MH-lokomotiver, røde MR-tog, røde IC-tog og godtransport på sidebaner mv. Desuden fortæller 12 jernbanefolk, hvordan de husker 1990'erne.

Det er klart, at en bog, der på 80 sider skal fortælle om en 10-årig periode, hvor hvert enkelt år har kunnet bære en årbog i sig selv, må være overfladisk. Derfor kan man heller ikke forvente at lige så "små" begivenheder, som dog finder vej til årbøgerne, alle når med i tiårskavalkaden. Enkelte steder kan man dog undre sig over, at en begivenhed er udeladt eller måske glemt. F.eks. står det ingen steder at læse, at København-Berlin-ruten nedlagdes i 1995.

Alt i alt skal man dog ikke snyde sig for dette tilbageblik til tiden for blot 5-10 år siden. Efter endt læsning må det i hvert fald konstateres, at tiden går hurtigt.

På sporet af 90'erne
Jan Forslund (red.)
80 s. i farver, ca. 170 ill.
Forlaget Holsund, Holte
Pris: ca. 245 kr.

Bustrafik i Helsingør - dengang
Sporvejshistorisk Selskab har nu udgivet endnu en bog om et af busselskaberne i Hovedstadsområdet. Formelt set omfatter serien kun busselskaber i Storkøbenhavn, så den i 1999 udsendte bog om Jensens Turisttrafik i Ringsted og denne nyudgivelse om bustrafik i Helsingør, hører til i kategorien af andre skrifter. Denne opdeling giver dog næppe mening for særligt mange af læserne, men omvendt lægger de nok heller ikke mærke til det.

Det er to velkendte skribenter, der står bag bogen, nemlig Jens Birch og Michael Sinding, der begge tidligere har skrevet flere bøger og artikler om bustrafik. Sidstnævnte har især skrevet en del om bustrafik i det nordsjællandske og senest et hæfte om en karrosserifabrik i området; jf. senere.

Bogen adskiller sig fra de tidligere udsendte ved ikke primært at behandle ét busselskab og dets eventuelle forgængere, men i stedet bustrafikken i et område, her Helsingør. Det betyder at både Hornbækbanens bustrafik, Holger Salomons strandvejsbusser og bybusserne i Helsingør m.fl. er omtalt. Historien gives fra den første rutebil i Helsingør og frem til i dag. Dog er tiden under HT og HUR noget mere summarisk gennemgået.

Samtidig går denne bog mange steder lidt mere generelt til værks, og omtaler problemstillinger i rutebilbranchen på forskellige tidspunkter i historien, f.eks. under krigen eller forholdet mellem offentlige og private rutebilforretninger i tidens løb. Disse problemstillinger sættes så i den konkrete sammenhæng. Det forekommer undertegnede meget interessant - og passende, når nu bogen er udkommet kort efter rutebilens 100 års fødselsdag i Danmark (september 2003).

Bogen har mange velvalgte billeder i nydelig gengivelse, dog "kun" i sort-hvid, hvilket nu ikke generer mig. Bogen har liniekronologi og grundig vognliste, som sådan en bog nu skal have det.

Bustrafik i Helsingør - dengang bør med andre ord stå på reolen sammen med de øvrige i "serien", uanset hvordan man definerer den.

Bustrafik i Helsingør - dengang
- historien om Hornbækbanens busser og bybusserne i Helsingør
Jens Birch og Michael Sindind
159 s. med mange ill.
Sporvejshistorisk Selskab, København
Pris: ca. 225 kr.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm gennem 25 år
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm åbnede for offentligheden den 26. maj 1978, altså for 25 år siden. I den anledning udgav Sporvejshistorisk Selskab (SHS), der driver museet, tidligere i 2003 jubilæumshæftet Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm gennem 25 år.

Og det er man sluppet ganske heldigt fra. Der er tale om et ganske overdådigt hæfte med sine 80 sider i A4-format, et meget stort antal interessante billeder - alle i farver -, og tekst om museets historie, forhistorie og fremtid mm.

Selvom museet åbnede i 1978 gik der flere år forud. SHS, der officielt er stiftet i 1965, gik meget hurtigt igang med erhverve udrangerede sporvogne og busser, og man begyndte at se sig om efter et sted til museet. Forskellige overvejede placeringer var f.eks. Ebeltoft og Helsingør. I dag er der næppe mange, der begræder, at museet fik sin nuværende placering, selvom det er et stykke fra de større byer.

SHS fik lov til at lave museet ved Skjoldenæsholm takket være stor velvilje fra godsets side. I 1972 begyndte arbejdet, der desværre senere måtte stoppes på grund af byggesjusk. Men museet blev altså færdigt. Senere hen fulgte åbningen af den normalsporede strækning i flere etaper, genopførelsen af Valby Gamle Remise og hjemtagningen af to københavnske ledvogne ("ørkenrotterne") fra Egypten.

Alt dette og meget mere beskrives i hæftets afsnit om forhistorien og gennemgangen år for år af de første 25 driftsår. Hæftet indeholder noget om fremtidsvisionerne, som man må sige ikke er små. Men taget i betragtning af, hvad museets medarbejdere har løftet i tidens løb, er de såmen nok ikke helt urealistiske. Museets medarbejdere har i øvrigt også fået et par afsnit i hæftet, blandt andet et ganske underholdende et med historier og anekdoter. Det byder blandt andet på forklaringen på stoppestedsnavnet "Flemmingsminde" - men det skal ikke røbes her.

Hæftet indeholder også den mest omfattende vognfortegnelse for museet, der er blevet trykt. Med er bl.a. en del materiel, man ikke længere er i besiddelse af eller som er blevet ophugget for indvending af dele til andre vogne. Det er ærgerligt, at overtagelsen af de 35 vogne fra HT-Museet endnu ikke var kendt, da hæftet blev skrevet. Men dem kan man på den anden side læse om i HT-Museets nytrykte museumskatalog. HT-Museet lukkede som bekendt med sidste åbningsdag den 16. november 2003!

Bagest i hæftet findes en række statistikker over antallet af gæster på museet, antal motorvogne, bivogne og busser i drift, antal medarbejdere på museet, antal vognstyrere mv. Det er også ganske interessant. For at drysse en lille smule malurt i bægeret, må det dog konstateres, at mens museets aktiviteter er stigende, ser besøgstallet ud til at være konstant, når der ses bort fra særarrangementer, som der er kommet flere af de senere år.

Det ændrer dog ikke på, at SHS med Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er lykkedes med noget, som ikke mange kan gøre efter, nemlig et rigtig flot, levende museum, og et stort antal aktive, engagerede medlemmer.

Hæftet er helt i gennem i farver, og der er rigtig mange billeder, hvoraf en stor del er temmelig interessante. Dog savner jeg billedtekster, i det mindste i form af optagelsestidspunkt. Men det er en mindre ting. Endelig er der en del af John Lundgrens flotte tegninger med i hæftet, ligesom der er tegninger af museet nu og i fremtiden set fra i fugleperspektiv.

Som det fremgår kan jubilæumshæftet varmt anbefales. Det mener jeg faktisk det ville kunne, selv hvis man trak teksten fra. Alene billederne og oversigterne er det hele værd.

Da SHS som forening fyldte 25 år i 1990 udkom der en bog om foreningen, Sporvejshistorisk Selskab 25 år : 1965-1990. Museumsjubilæumshæftet er en naturlig forlængelse af denne bog og af museumskatalogerne og de årlige årsberetninger, der udkommer som særnumre af medlemsbladet BYtrafik. Man kan også læse mere om museet i de enkelte udgaver af BYtrafik, der løbende bringer nyt om, hvad der sker. Og så kan der henvises til Sporvejsmuseets hjemmeside, der blandt meget andet også har mange lækre billeder og nyheder.

Sporvejsmuseet Skjoldenæshom gennem 25 år - 1978-2003
80 s. i farver, mange ill.
Sporvejshistorisk Selskab, København
Pris: ca. 130 kr.

HT-Museets katalog
I efteråret 2003 besluttedes det som bekendt, at HT-Musset skulle nedlægges og samlingerne overdrages Sporvejshistorisk Selskab og Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Inden da nåede man dog bl.a. at renovere en bus og udgive et nyt museumskatalog.

Jeg har endnu ikke andet end set på kataloget, og vil derfor ikke kaste mig ud i en anmendelse, men kataloget fortæller lidt om de bevarede sporvogne og busser og den københavnske sporvejs- og bushistorie.

Præcis titel kendes ikke
HT-Museet, Hovedstadens Udviklingsråd, Valby
Pris: ca. 50 kr.
Hæftet forhandles nu af bl.a. Sporvejshistorisk Selskab

Busserne fra Humlebæk
Engang lå der et større antal mindre karrosserifabrikker, der producerede busser, i Danmark. I dag er der én tilbage, og den lukker i år. Men indtil 1975 blev der bygget busser i Humlebæk på Brødrende Carlsens karrosserifabrik.

Der blev bygget i alt ca. 175 busser i Humlebæk fra 1923 til fabrikkens lukning. Det var kvalitetsbusser, men i de sidste år fungerede fabrikken dog blot som samlefabrik, hvor man påbyggede chassiserne karrosserier fra Vestfold Bil- og Karrosserifabrik i Horten, Norge (VBK). Efter 1975 importerede man endog blot VBK-busser, og produktionen af busser i Humlebæk ophørte. Og ja, det er en historie, man vist har hørt før!

Hæftet omhandler Carlsen-virksomhedens busproduktion, og viser billeder af de forskellige modeller, der er bygget. Bagest følger en produktionsliste. Som det fremgår af hæftet, var netop Hornbækbanen og Helsingørs bybusser storaftager af Carlsen-busser, og også forfatteren - Michael Sinding - er involveret i udgivelsen af Bustrafik i Helsingør - dengang, der omtales oven for. Bogen og hæftet supplerer således hinanden fint.

Busserne fra Humlebæk
- Om Brdr. Carlsens busproduktion 1923-1975
Michael Sinding
36 s., over 90 ill.
J-bog, Taastrup, 2003
Pris: ca. 70 kr.

Busserne ved Køge-Ringsted Jernbane
Det forholdsvis nye forlag J-bog i Taastrup har nærmest sprøjtet udgivelser ud i 2003. Udover føromtalte hæfte om Carlsen-fabrikken er også udsendt bogen De sidste år med Møns Omnibusser, som Myldretid tidligere har omtalt. Sidst på året udkom så også et hæfte om rutebilkørslen ved Køge-Ringsted Jernbane.

Selve indholdet i hæftet har været udgivet tidligere, nemlig som en artikel i Nyt fra Busfronten i 1980'erne. Dog er indholdet redigeret siden da, og hæftet er ikke mindst bedre trykt, end Nyt fra Busfronten blev dengang. Og så er Nyt fra Busfronten i 1980'er-årgangene vel trods alt mest for kendere!

Hæftet giver historien om banens rutebilkørsel med tekst, billeder og vognliste, og ligner dermed meget fint de øvrige privatbanebusselskabportrætter, der er udkommet i tidens løb.

At der sker en genudgivelse af artiklen nu skal nok ses i sammenhæng med, at Dansk Jernbane-Klub planlægger en nyudgivelse om Køge-Ringsted Jernbane ultimo februar. En sådan bog udkom sidst i 1970, og selvom banen lukkede i 1963, så er der nok et par nye ting at sige alligevel.

Busserne ved Køge-Ringsted Jernbane
Jens Birch
18 s., ca. 15 ill.
J-bog, Taastrup, 2003
Pris: ca. 50 kr.

Portugal på skinner
Der er en sidste bog, der fortjener omtale i denne omgang. Det skyldes ikke så meget dens emne, men mere det, at den er anderledes end de udgivelser, vi ellers er vant til.

Portugal på skinner er udgivet af et hidtil ukendt forlag, nemlig Skinne Bøger. Det er ikke lykkedes for mig at finde oplysninger om, hvem og hvad dette forlag er, men det er ikke det samme som Bane Bøger, selvom navnet ligner meget - nok lidt for meget.

Bogen er en ordentlig moppedreng i både højde, bredde og tykkelse, og prisen er da også ca. 400-500 kr. hos boghandleren. Emnet er skinnebåren trafik i Portugal, hvilket vil sige, at både jernbaner og sporvogne er med. Denne tværgående tilgang er noget nyt. Nyt er det også, at der udkommer en så stor dansksproget bog om skinnebåren trafik i udlandet.

Om det er denne slags nye tiltag, som Skinne Bøger vil stå for, er ikke til at vide, men jeg hilser det i hvert fald velkomment. Bogens kvalitet kan jeg desværre ikke sige noget om, og heller ikke meget om indholdet - jeg har kun set på den ved et besøg hos Nyboder Boghandel i København, der forhandler den.

Portugal på skinner
Nils Bloch
Skinne Bøger, 2003
Pris: ca. 400-500 kr.