Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2003

Metro for fuld kraft - og busjusteringer

Af Thomas de Laine

Siden 6. januar har metroen kørt i normal drift. Det vil sige, at der er 6 minutter mellem togene på hver strækning og 3 minutter på fællesstrækningen. Dette er endda kun det halve af, hvad det endelige driftsomfang bliver, når metroen kommer til at køre til Frederiksberg-Vanløse. Til den tid bliver der kun 3 minutter mellem togene på hver gren og 90 sekunder på fællesstrækningen.

Fra 12. januar sker der endvidere en justering af visse buslinier. Linie 2A og 19 får flere afgange, og i alt får linie 2A, 19, 72E, 130 og 350S nye køreplaner.

Linie 2A får lidt flere afgange i tidsrummet 07.30-08.45 mellem Tingbjerg og Hovedbanegården. Linien har haft svært ved at holde køreplanen, så køretiderne bliver justeret.

Linie 19 forlænges fra Børsen til Amagercentret. Linien vil fremover have 6 afgange i timen i myldretiderne mod 4 nu. Ændringen sker for at skabe direkte forbindelse mellem Østerbro og Amager.

Linie 72E får endestation på Alleens nordside (før sydsiden) i Kastrup. Der køres derfor ad Amager Strandvej - Alleen - Saltværksvej. Det har været svært at køre ud på Amager Strandvej ved Alleen, fordi der ikke er noget lyssignal. Venstresvinget bliver derfor fremover i det lysregulerede kryds ved Saltværksvej.

Linie 350S får 5-minuttersdrift (også i publikumskøreplanen) i myldretiden mellem Sundbyvester Plads og Husum Torv.

Videre ændringer
På et møde tirsdag d. 14. januar skal HURs trafikudvalg endvidere tage stilling til nogle indstillinger udarbejdet af HURs administration. Hvis indstillingerne følges, vil der desuden ske følgende ændringer:

Linie 12 omlægges for at give flere direkte forbindelser fra Amager til Rådhuspladsen således, at der køres fra Langebro via Rådhuspladsen til Vesterport st. og altså ikke længere via Hovedbanegården.

Linie 34 afkortes og gaffeldeles, så der køres til henholdsvis Finderupvej og Tårnby st. og ikke mere til Ørestad st. Herved kan man aflaste Slusevej, hvor beboerne er utilfredse med trafikmængden. Ved omlægningen, forsvinder 138 busser om dagen fra Slusevej. Endvidere spares der 1 driftsbus. Cirka 170 daglige påstigere forventes at blive generet af ændringen.

Ændringerne vil formentlig blive gennemført fra 25. maj 2003.

Ombytning af linie 2A og 12 i Kastrup?
Der har endvidere været kigget på en mulig ombytning af linierne 2A og 12 i Kastrup. Administrationen har indstillet, at en sådan ombytning ikke sker. I dag betjener linie 2A ikke en række boligområder langs Kastrupvej og tætte boligområder i Kastrup. Linie 2A ville efter den forslåede ændring få endestation i Kastrup i Ved Stationen i stedet for ved Lufthavnen.

Ulemperne ved den nuværende betjening vurderes dog ikke til at kunne opveje, at linie 2A ikke ville køre til Lufthavnen, at man ville "overbetjene" Kastrup-området, og at det ville være nødvendigt at etablere endestation med plads til 3 busser og toilet i et boligområde i Kastrup. Endvidere spiller linie 2A rollen som erstatning for metroen mellem Lergravsparken og Lufthavnen. Lufthavnen ville kun have linie 250S som højklasset busforbindelse til City.

Man overvejer desuden, om linie 72E skal føres ad Kastrupvej i stedet for ad Amager Strandvej.

Ombytning af linie 2A og 5A på Amager?
Der har tillige været arbejdet med, om linie 2A og 5A eventuelt skulle bytte rute på Amager. I dag kører linierne så at sige modsat af, hvad de gamle linier 2 og 5 gjorde. Linierne skal imidlertid helst have nogenlunde samme passagertal på begge sider af City, og dette vil passe dårligere sammen, hvis liniernes Amager-dele byttes om. Begge linier overtrafikerer i øvrigt Amager, da kørslen er dimensioneret efter de højere passagertal på Sjællandssiden.

Mere direkte til Rådhuspladsen?
Linie 34 blev 20. oktober omlagt til at køre ad Islands Brygge ud til enden ad Artillerivej, hvor der er fælles endestation med linie 40. Dette skyldes forventninger til et stigende behov for transport på Islands Brygge pga. mange nye arbejdspladser og senere også boliger. Linie 34 ville, hvis den bortfaldt, skulle erstattes af dubblering af linie 40. Administrationen skulle undersøge muligheden for at omlægge linie 34 til Rådhuspladsen, men valgte altså at indstille en omlægning af linie 12 i stedet.

Endelig indstilles det, at der foretages en undersøgelse af passagerernes rejsemønstre omkring Hovedbanegården og Rådhuspladsen. Overvejelsen om linie 34's forlængelse til Rådhuspladsen skyldtes et ønske om en mere direkte forbindelse til Rådhuspladsen fra det østlige Amager. Der er imidlertid betydelige ulemper ved alle de muligheder for at give en mere direkte forbindelse, som administrationen har undersøgt. Derfor foreslår man en analyse af rejsemønstrene, og resultaterne kan så bruges ved køreplansskiftet 14. december 2003.

På Hovedbanegården vil de fire radiale A-buslinier fra maj 2003 have knudepunkt, således at der kan foretages omstigning her. Imidlertid tager turen via Hovedbanegården tid.

Linie 2A kunne f.eks. køre ad H.C. Andersens Boulevard og derved spare en del tid. Men omstigningsstedet ved Hovedbanegården ville altså bortfalde, og desuden ville Frederiksberg miste sin forbindelse til Hovedbanegården. En tilsvarende omlægning af linie 5A ville give det problem, at linie 250S ikke har kapacitet til at tage alle passagerer mod Amager fra Hovedbanegården. Hvis linie 250S i stedet kørte direkte til Rådhuspladsen og ikke via Hovedbanegården, ville det være passagererne fra Høje Gladsaxe-Bellahøj og strækningen syd for Sundbyvester Plads, der mistede forbindelsen til Hovedbanegården.

Kompenserende nedskæringer
Merkørslen på linie 19 og 350S forventes at være nødvendig - også i perioden maj-december 2003. Linie 19 var ellers planlagt nedlagt 25. maj. Der skal derfor findes andre besparelser, der kan opveje den ekstra kørsel.

Der peges på følgende muligheder for kompenserende nedskæringer:

Linie 1A får 6 i stedet for 8 afgange i timen om aftenen. Linie 19 bliver jo alligevel ikke nedlagt, og disse linier følges ad fra Børsen til Østerport st. Linie 1A får endvidere 3 i stedet for 4 afgange i timen mellem Hvidovre Hospital og Avedøre st. om aftenen. Linie 650S, der altså opretholdes - omend ikke i nuværende form -, vil have 2 afgange i timen om aftenen fra Avedøre centrum.

Linie 6, der ændrer linienummer til 26, vil ikke få gaffeldelt betjening nord for Østerport st. Her skulle linien ellers have erstattet linie 29, men da linie 19 opretholdes, skal linie 29 alligevel ikke føres til Nordhavn st. Linie 26 kommer derfor til at køre til Indiakaj og Langelinie, mens linie 29 vil køre til Dampfærgevej og Færgehavn Nord.

Linie 8, der ændrer linienummer til 48, vil alligevel ikke komme til at køre til Teglholmen. I stedet vil der komme en ny myldretidslinie 17E mellem Enghave st. og Teglholmen. Fra december bliver der muligvis i stedet tale om en pendulbuslinie fra Valby st.

Det kan endvidere oplyses, at linie 1 ændrer linienummer til 15. Linienummerændringerne skyldes, at det fremover kun skal være A-busser, der har etcifrede linienumre.

Merkørslen kan opvejes, så der stadig samlet set bliver tale om en bustimereduktion på ca. 72.000 bustimer, hvis forslagene følges. Om Trafikudvalget følger indstillingerne vides dog først efter mødet d. 14. januar.

Kilde: Dokumentet "Opfølgning på A-busnet og metrotilpasning" fra Trafikudvalgets møde d. 14.01.03 [http://hur.dk/view.asp?ID=1739, 08.01.03]