Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

Combus-sagen for EF-Domstolen

Af Thomas de Laine

Danske Busvognmænd besluttede 14. juni at gøre alvor af truslen om at rejse sag ved EF-Domstolen. Sagen drejer sig om, at brancheforeningen Danske Busvognmænd finder, at der var tale om ulovlig statsstøtte, da Trafikministeriet i maj 1999 og december 2000 skød i alt knap en halv milliard kr. i Combus for at undgå konkurs.

Busvognmændene klagede til EU-Kommissionen over den første omgang statsstøtte i november 1999, men fik først svar 8. maj 2001. Den 28. marts i år havde Kommissionen svaret den danske regering, at statsstøtten ikke var ulovlig og gav dermed grønt lys for salget af Combus til Arriva.

"Efter vores opdattelse er der tale om ulovlig statsstøtte, og det er penge, som bør tilbagebetales," siger adm.dir. i Danske Busvognmænd Steen Bundgaard. "Vi anser kommissionens beslutning for at være en feberredning, og vi er ikke overbeviste af dens argumentation og bruger derfor vores ret til at indbringe sagen for EF-domstolen."

Arriva udmeldt af Danske Busvognmænd
Arriva Danmark og Connex Transport Danmarks medlemskab af brancheforeningen holdt kun lidt over et halvt år. Efter vognmændenes beslutning den 14. juni meldte begge selskaber sig ud med øjeblikkelig virkning.

De to busselskaber, der siden 1. maj har stået for Combus' kørsel, har mere end halvdelen af al buskørsel i Danmark. Først i efteråret 2000 meldte Arriva Danmark, Connex Transport Danmark og Combus sig ind i Danske Busvognmænd, hvilket tidligere har været omtalt her på siderne.

Hvad der også tidligere har været omtalt er, at man hos Arriva ikke fandt det passende, at foreningen anlagde sag mod en tredjedel af sine egne medlemmer. Hvis busvognmændene vinder sagen, skal Arriva principielt betale statsstøtten tilbage. Ved købet blev det dog sat som en betingelse, at Arriva ikke skulle dække et sådant krav, hvis det skulle komme. Det er derimod den danske stat.

Tonen er tilsyneladende skærpet. Arriva Danmarks adm.dir. Johnny Hansen siger:

"Jeg ved ikke, hvor foreningen vil hen med denne sag. Hvem får noget ud af det? Steen Fris (formand for Danske Busvognmænd, red.) har tidligere tilbudt ikke at føre sag, hvis han kunne købe dele af Combus af os. Derfor virker det underligt, at han nu vil føre en sag. I øjeblikket har han ingen busser at køre med, men er lokal borgmesterkandidat. Det kan være, at det er derfor."

Steen Bundgaard:

"Arriva Danmark ønskede, at foreningen skulle fastholde sin klage over Combus, da Arriva blev medlem sidste efterår. Det er muligt, at der er andre hensyn at tage nu."

Professor advarer mod at rejse sag
At få en sag afklaret ved EF-Domstolen kan tage flere år, men det er man hos Danske Busvognmænd parate til at vente på.

En juraprofessor, Jens Fejø fra Handelshøjskolen i København, advarer dog mod at anlægge sag. Berlingske Tidende har ladet ham kommentere kommissionens afgørelse fra marts. Han siger:

"Det er en beslutning fra EU-Kommissionen, der på mange måder bærer præg af at være godt gennemarbejdet. For den, der muligvis vil antaste denne beslutning fra EU-Kommissionen, er der tale om arbejde op ad bakke.

Det er korrekt, at EU-Kommissionen ikke er tilfreds med, at den danske stat i første omgang ikke har anmeldt støtten, men efterfølgende har den analyseret, at støtten er forenelig med traktatens artikel 73 og muligvis artikel 87."

Hvis man på en seriøs måde vil i retten med denne beslutning, må det ifølge Fejø ske ved at påvise, at Kommissionen har begået fejl i forbindelse med konklusionen.

Kilder: Politiken.dk 14.06.01; Berlingske Tidende 13.06. og 15.06.01