Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

Lille kvalitetschok i NT

Af Thomas de Laine

Både trafikselskab og entreprenører var overraskede over NTs kvalitetsmålinger for køreplanåret 1999/2000. "På mødet udtrykte flere entreprenører forundring over, at det har været så svært at få bonus. De havde troet, at den nærmest kom af sig selv," skriver NT i novembernummeret af deres blad På Vej.

I oktober uddelte Nordjyllands Trafikselskab, NT, bøder og udbetale bonus for køreplanåret 1999/2000. Al kørsel på A-kontrakter ud over Aalborgs bybusser var delt op i 35 ruter eller grupper af ruter. Ud af de 35 grupper blev der givet bonus for de 11, mens der blev udskrevet bøder for 27. For fire grupper blev der givet både bøder og bonus.

Hørby Rute- og Turistbusser I/S havde højest kvalitet i perioden, der helt præcist omfattede 1. december 1999-27. maj 2000. Det fik selskabet en bonuscheck på 25.000 kr. for sammen med en kvalitetsbonus på 67.000 kr. I alt har otte entreprenører fået tilsammen 1,1 mill. kr. i bonus. Blandt disse er Combus, Nordtrafik og Thinggaards, der også har fået bøder. For Combus' vedkommende er boden ca. 12.500 kr. større end bonussen. Et andet stort busselskab, Connex Transport, fik en bod på 14.000 kr. og er dermed den entreprenør, der netto må aflevere flest penge. Det er også den eneste entreprenør, der slet ikke har fået bonus. Alle øvrige entreprenører har netto fået overskud i kvalitetsbonusopgørelsen.

"Der er alt for mange fejl ved rettidig kørsel til perron, ligesom der er for mange fejl ved overholdelse af køreplanen. Fejlene kan ikke henføres til uundgåelige forsinkelser, for hvis entreprenørerne har en god begrundelse for forsinkelserne, tælles de ikke med. Fejlene skyldes i langt højere grad uvaner, som vi er overbeviste om, at entreprenørerne nu vil se nærmere på," siger trafikchef Hans Fink.

Som nævnt var også NT overrasket over resultatet, da man gjorde det op den 19. oktober. Hans Fink siger: "Da vi udarbejdede bonusmodellen i samarbejde med entreprenørerne, forventede vi, at væsentligt flere ruter ville opnå bonus. Vi havde heller ikke regnet med, at der ville blive så mange bøder. Det overraskende resultat bevirker, at beløbene til de bonusberettigede er blevet meget større end forventet (indkrævet bod lægges oveni i det samlede bonusbeløb, red.). Og derfor vil resultatet utvivlsomt medføre, at entreprenørerne begynder at fokusere kraftigt på de områder, der er årsag til, at de ikke fik bonus, og at de eventuelt skal betale bod."

På landsplan er det HT, der går foran i kvalitetsarbejdet. NT er godt med, mens man i andre trafikselskaber slet ikke har sådanne kvalitetssystemer. Myldretid.dk har en artikel om kvalitetsarbejdet på vej.

Kilde: NT-magasinet På Vej, nr. 4/november 2000