Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

HT-køreplansændringer juli-november 2000

Af Thomas de Laine

Siden køreplansskiftet d. 2. juli er der sket en række mindre ændringer. Bl.a. er linienumrene 17 og 20 genopstået, og linie 150S er omlagt og forlænget i City. Den 13. august skete der desuden en række driftsudvidelser pga. indførelsen af P-restriktionerne i København. Disse ændringer har tidligere været omtalt her på siderne. De væsentligste ændringer i perioden ultimo juni-ultimo november 2000 er:

Linie 17 er oprettet 28. august 2000, og kører om morgenen Østerport st.-Rigshospitalet- Panum Instituttet og om eftermiddagen Rigshospitalet-Panum Instituttet-Østerport st. Der køres kun mandag-fredag. Linien er oprettet pga. P-restriktionerne og HUR og Rigshospitalet deler udgifterne til forsøget, der løber til 24.11.00. Da linien ikke ligefrem er blevet en passagersucces, nedlægges den formentlig med sidste driftsdag fredag d. 24. november. Linien køres med 1 bus af Arriva Danmark i Ryvang, der bruger en 13,7 meter-bus.

Linie 19 og 20: Linien 19 blev 14. august (og ikke 2. juli, som det fremgik af juli-køreplanerne!) forlænget i 10-minuttersdrift Hedegårdsvej (SAS)-Lufthavnen. Der køres kun mandag-fredag. Onsdag(!) d. 1. november blev turene Hedegårdsvej-Lufthavnen udskilt under linienummer 20. Linie 20 kører dog kun med tre afgange i timen mandag-fredag kl. 6.39- 22.16.

Linie 37 kører ligesom januar 1999-januar 2000 igen i sløjfe via Vejlands Allé og Irlandsvej og har igen fået stoppested på Sundbyvester Plads i vejsiden af Sundbyvestervej. Ændringen er sket 20.06.00 og skyldes, at linie 11 har overtaget linie 37's plads inde i selve terminalen på Sundbyvester Plads.

Linie 123 er primo august omlagt i Roskilde, så der i retning mod Glostrup/Langgade ikke køres ad Jernbanegade - Hestetorvet til Københavnsvej men ad Jernbanegade - Køgevej - Ny Østergade. I begyndelsen var det kun nogle ture, nemlig når der var kø i Jernbanegade, men efterhånden er det vist alle ture, eftersom der som regel køres ad den nye rute, også når der ikke er kø i Jernbanegade. Der er ikke nogen stoppesteder på den del af den normale rute, der springes over. Det er der derimod i modsat retning, hvor linien altså ikke er omlagt. Omlægningen skyldes i øvrigt de køproblemer, der er en følge af trafikomlægningerne i Roskilde by d. 2. juli.

Linie 150S forlængedes 8. oktober til det nyåbnede Fisketorvet Shopping Center. Der køres ad Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge til Fisketorvet. Endestationen og sløjfekørslen ved Frihedsstøtten er dermed ophørt, og Hovedbanegården betjenes igen i Bernstorffsgade.

Linie 158 omlægges 26.11.00 via den nye Kildedal st. i forbindelse med forlængelsen af dobbeltsporet til Veksø.

Linie 165 er 10. september omlagt i Kr. Værløse, så der køres mod uret i stedet for med uret i sløjfen. Samtidig er endestationen flyttet til Lejrvej/Sandet. En morgentur kører desuden via Flyvestation Værløses nordvagt.

Linie 250S' korte ture til Rådhuspladsen vender siden 27.07.00 således, at der ved ankomst fra Polititorvet drejes ad Tietgensgade, hvor der holdes fælles med linie 1 og 10 m.fl., og derefter køres ad H.C. Andersens Boulevard til Rådhuspladsen. Hovedbanegården betjenes altså ikke (bortset fra stoppestedet i Tietgensgade). Denne ændring skulle i øvrigt være indført autonomt af chaufførerne og efterfølgende blevet ophøjet til regel af HT! Omlægningen var forårsaget af de trafikale problemer, som Bernstorffsgade led under, mens den nye busterminal og vejbelægning mv. var på vej, og burde derfor være ophørt pr. 04.11.00, men dette er ikke bekræftet.

Linie 600S er omlagt i Roskilde fra 8. september og indtil ca. 1. maj 2001 pga. ombygning af forpladsen til Roskilde st. Der køres ikke mere ad Køgevej - Jernbanegade - Hestetorvet, men ad Ny Østergade. Roskilde st. betjenes nu i begge retninger kun på sygehussiden. I retning mod Greve/Hundige holdes fortsat på Køgevej, mens stoppestedet i retning mod Hillerød er flyttet fra Køgevej til Ny Østergade (fælles med linie 223E).

S-togslinie H+ forlænges til Veksø st. 26.11.00. Samtidig åbner Kildedal st., der betjenes af linie H og H+. Se også buslinie 158

S-togslinie Ex er 29.07.00 igen forlænget fra København H til Hellerup, som før ændringerne på Nørreport st. i marts.

Linie 300S, 400S og 600S - de tre allerførste S-buslinier - havde 10 års fødselsdag lørdag d. 21. oktober. Der var ikke nogen særlig festivitas i den anledning, men nævnes skal det da. Et andet 10 års jubilæum kan fejres d. 11. december: Dén dag er det 10 år siden, HTs første servicebus så dagens lys. Det var den nuværende linie 850, der begyndte at køre i Høje-Taastrup Kommune. Linienummeret og søsterlinien (851) kom først til senere. HTs servicebus var den tredje i Danmark. Fredericia kom først (24. marts 1990) efterfulgt af Aalborg som by nummer to (3. september).

Kilder: Busfronten nr. 147/aug. 00 og 148/sept. 00; DRs tekst-tv; Jesper Kiby Denborg