Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

Andet udbud på Fyn afgjort

Af Thomas de Laine

Combus vandt al kørslen i Fyns Amts 2. udbudsrunde, og det er det samme som al rutebilkørsel i Fyns Amt. Særligt revolutionerende er det dog ikke, for Combus kørte 98 pct. i forvejen - vundet ved 1. udbudsrunde i 1995. De sidste 2 pct., der er kørsel på Ærø, køres af De Ærøske Kommuners Rutebiler I/S.

Runden omfattede 118 busser og 366.000 årlige køreplantimer, svarende - som nævnt - til al rutebilkørsel på Fyn. Combus er altså herefter eneentreprenør for Fyns Amt. Tilbage er kun bybuskørslen i de enkelte kommuner, som det er hver enkelt kommunenes opgave af planlægge og evt. udlicitere.

Sidste gang ruterne var i udbud i 1995 blev der indgået kontrakt med en varighed af mindst 5 år. Den ville herefter kunne forlænges eller opsiges. Fyns Amt valgte altså at sende kørslen i ny licitation, og det har som flere andre steder i landet betydet, at prisen for den udførte kørsel er steget - på Fyn med ca. 7 pct. eller 9,5 mill. kr. pr. år. Timeprisen blev i gennemsnit 376,31 kr. En anden tendens fra resten af landet ses også, nemlig faldende antal bydere. Der var 27 i 1995 og kun 12 denne gang. Der kom i alt 171 tilbud.

Combus var markant billigere end de øvrige bydere. Selskabets priser lå i gennemsnit 30 kr. pr. køreplantime under konkurrenterne men samtidig 15 kr. pr. time over den nuværende betaling. Så Combus har måske gjort en god forretning. Arriva Danmark havde også budt på kørslen, og adm. dir. Johnny Hansen siger: "En del af forklaringen kan måske søges i, at Combus bevidst har budt meget lavt for at være sikre på, at selskabet ikke stod tilbage med godt 100 busser uden produktion. Vi har set, at vore priser ligger noget over, hvad Combus byder. Men i denne forbindelse vil jeg sige, at vi meget gerne vil til Fyn og køre busser. Derfor har vi regnet meget snært."

Ti andre selskaber end Combus a/s og Arriva Danmark A/S var også med: Connex Transport Danmark A/S (tidl. Linjebus), City-Trafik A/S, Wulff Bus A/S, Vestbus A/S, Vedde Turistfart A/S, Viums Busser ApS, Nyborg Rejser A/S, Ærø Turistfart, De Ærøske Kommuners Rutebiler I/S og Poulsens Busser, Assens. Sidstnævnte kørte for Fyns Amt indtil 1995, hvor Combus vandt selskabets kørsel. De øvrige selskaber, som Combus dengang konkurrerede ud, har ikke budt. Combus bød fortrinsvis med brugte busser (de der bruges i dag), mens de andre selskaber bød med nye. Børsen skrev 20. september, at hvis Fyns Amt fravalgte Combus' tilbud, forventedes kørslen på det nordvestlige Fyn at gå til Wulff Bus, Juelsminde, der har en del kørsel i Jylland, mens resten ville gå til Arriva Danmark, der er landsdækkede men koncentreret i hovedstaden.

Der er også lidt nyt i forhold til den eksisterende kontrakt mellem Fyns Amt og Combus. Det drejer sig fortrinsvis om miljøet, idet alle busserne får partikelfiltre, og der hvert år udarbejdes et "grønt regnskab". Desuden vil Combus køre med nyere busser (ikke at forveksle med nye busser). Endelig bliver uddannelsen af chaufførerne forbedret. Den nye kontrakt gælder fra køreplansskiftet 17. juni 2001.

Kilde: Pressemeddelelse fra Fyns Amt af 22.09.00; Tommy Rolf Nielsen på Busfronten mailingliste 22.09.00; Børsen 20.09.00