Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Flere vogntog til Aarhus Letbane

Af Thomas de Laine

Letbanetog krydser på Malling station
To Stadler Tango-vogne krydser på Malling station på Odder-strækningen 25. august 2018. Foto: Thomas de Laine.

Aarhus Letbane har nu været i drift mellem 4 og 5½ år, alt efter hvilken delstrækning vi taler om, og passagererne har efterhånden fundet letbanen. Første kvartal 2023 endte på letbanens hidtil bedste passagertal på 1,5 mio., og for 2030 er prognosen 9-10 mio. årlige rejsende.

For at imødegå den stigende søgning til letbanen, vil man gerne øge frekvensen, så der mindst bliver kvartersdrift på hovedparten af nettet. I den nuværende køreplan (gældende siden november 2022) har linje L1 mellem Aarhus, Hornslet, Ryomgård og Grenaa kun halvtimesdrift ud til Hornslet og derfra timedrift til Grenaa. Dog er dette i myldretiderne suppleret til kvartersdrift mellem Aarhus og Hornslet og halvtimesdrift til Grenaa. På Odderbanen og linje L2 er der mellem Mårslet og Odder tilsvarende kun halvtimesdrift, og på strækningen Lisbjerg-Lystrup er der også kun to afgange i timen.

Udvidelsen af trafikken kræver dels flere vogntog, da den nuværende materielpark er fuldt udnyttet, og dels etablering af en ny krydsningsmulighed ved Rude Havvej-holdestedet lidt nord for Odder station.

Aarhus Letbane anskaffede forud for åbningen 28 vogntog fra Stadler fordelt med 14 af Variobahn-modellen og 12 Tango'er. Sidstnævnte variant er især til de lange ture til Grenaa, mens Variobahn-vognene primært bruges på den indre strækning i Aarhus og på Odderbanen. Men de mindre Variobahn-vogne har efterhånden ikke kapacitet nok. Da alle vognene desuden forventes at kræve mere tid ude af drift for vedligeholdelse, som tiden går, og der nu kun er driftsreserven tilbage, vil uheld eller andet, som sætter vogne ud af spillet i en periode, indebære konsekvenser for driften på banen. Aarhus Letbane er derfor i gang med at forberede udbud af yderligere 8-10 vogntog. Letbanens ejere - Region Midtjylland og Aarhus Kommune - vil skulle træffe beslutning om dette i de kommende måneder.

En forudsætning for at kunne forlænge kvarterdriften fra Mårslet til Odder er også en krydsningsmulighed på den enkeltsporede strækning. Der er allerede indgået en aftale mellem letbanen og Odder Kommune om at flytte letbanedepotet i Odder fra den gamle privatbanestation til Rude Havvej en god halv kilometer nord for Odder station, hvor der i forvejen er holdested. Når der alligevel bygges nyt depot med værkstedsfaciliteter her, kan der samtidig etableres et krydsningsspor. Mens det er Odder Kommune, som betaler flytning af depot og værksted i byudviklingens navn, er det dog Aarhus Letbanes ejere, der skal finde pengene til krydsningssporet. Hverken tidsplan eller finansiering er således på plads. Der eksisterer allerede i dag krydsningsmuligheder mellem Mårslet og Odder i Malling og Assedrup, hvoraf Malling i den nugældende køreplan bruges til krydsning hver halve time.

Kilder: Orientering om fremtidige investeringer på Aarhus Letbane til møde i Region Midtjyllands Udvalg for regional udvikling 07.06.23; køreplaner for linje L1 og L2 gyldige fra 14.11.22 på Midttrafik.dk