Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Tre buskonkurser lige før julen

Af Thomas de Laine

Nyborg Bybusser vogn 21 ved Nyborg st.
Nyborg Bybusser vogn 21, DAB-Silkeborg 15-1200C mk. II årg. 1996, på bybuslinje 2 ved Nyborg station 15. marts 2006. Bussen kørte hele sin levetid på bybusserne i Nyborg, som efter indlemmelsen i FynBus fra 2007 fik det lokale design erstattet af trafikselskabets hvide og skriggrønne farver. Foto: Jef F.P. Pallavicini.

Hele tre ældre busselskaber blev taget under konkursbehandling i ugerne 50 og 51, lige op til juleferien. Den kedelige julegave gik til Brdr. Davidsens Rute- og Turistservice i Aalborg, Nyborg Rejser/Nyborg Bybusser i Nyborg og Skave Turistfart i Holstebro. Alle tre busselskaber havde turistkørsel, men Brdr. Davidsen og Nyborg Rejser havde desuden trafikselskabskontraktkørsel, og det har Skave Turistfart også tidligere haft.

Brdr. Davidsen

Brdr. Davidsens Rute- og Turistservice er en ældre vognmandsforretning, der har været drevet af Davidsen-familien siden 1939, hvor man begyndte med lastbilkørsel. Busserne kom først til senere. Det var selskabet selv, der fredag 16. december 2022 indgav konkursbegæring, og ifølge dagspressen var det bl.a. efterveerne fra Corona-pandemien, som længe fjernede turistbuskunderne, og de høje brændstofpriser, der førte til den umulige økonomiske situation. På det tidspunkt kørte Brdr. Davidsen for Nordjyllands Trafikselskab på bl.a. ruterne 38, 81, 87, 107, 265 og 813, ligesom man havde skolebuskørsel, turistkørsel, partybusser og kørsel med liftvogne samt taxaer. Kørslen for NT fortsatte til og med torsdag 22. december. Brdr. Davidsen havde ca. 50 busser og beskæftigede omkring 80 chauffører.

NT oplyste før jul, at der var fundet andre operatører til at overtage kørslen på de ovenfor nævnte seks ruter, men at passagererne skulle regne med at møde busser, der så meget anderledes ud, end de var vant til, og muligvis kun være skiltede med papskilte. Den nye operatør på rute 38 og 87 samt - i hvert fald frem til 13. januar - rute 813 er DitoBus, som i forvejen kører for NT. Til kørslen har DitoBus bl.a. overført nogle tiloversblevne helgule rutevogne fra Movia-området.

Nyborg Rejser og Nyborg Bybusser

I Nyborg er det både selskabet Nyborg Bybusser (CVR-nummer 10139872) og Nyborg Rejser (CVR-nummer 82851712), som er under konkursbehandling. Førstnævnte selskab ejes 100 procent af sidstnævnte. Også Nyborg Rejser oplevede økonomiske eftervirkninger af Corona-pandemien og indgav selv konkursbegæring. Selskabet kunne føre sin historie tilbage til 1948 og havde både kontraktkørsel for FynBus på Nyborgs bybuslinje 1 og 2 samt lokalruterne 680, 681, 682, 688, 709, 711, 712, 713, 714 og 715 plus turistkørsel og andre former for buskørsel.

Ligesom i Nordjylland lykkedes det at finde en anden operatør til at tage sig af rutekørslen, uden at passagererne måtte opleve et driftsstop. Bergholdt, der er en velkendt FynBus-operatør, kunne nemlig springe til og videreføre såvel bybuskørslen i Nyborg som skolebusruterne. Her er der så vidt vides tale om, at Bergholdt decideret har overtaget Nyborg Rejsers kontrakt med FynBus og ikke blot kører på en midlertidig aftale, frem til et genudbud har fundet sted.

Bybuskørslen i Nyborg har 61 år på bagen, og Nyborg Rejser/Nyborg Bybusser kom første gang til at køre bybusserne 1. juli 1994 efter et kommunalt udbud, hvor man overtog kontrakten fra Nyborg Bytrafik.

Skave Turistfart

Samme dag som sine nordjyske kolleger indgav Skave Turistfart også selv konkursbegæring fredag 16. december. Igen er baggrunden ifølge udtalelser til pressen følgerne af Corona-pandemien og de stærkt stigende brændstofpriser efter den russiske invasion af Ukraine ti måneder før konkursbegæringen. Helt aktuelt kunne Skave Turistfart ikke betale sin gæld til Skat, som skulle have halvanden million kroner.

Begyndelsen på Skave Turistfart fandt sted i 1947, og selskabet havde dermed nået at fejre sin 75-årsfødselsdag med åbent hus og det hele i maj 2022. Skave Turistfart har dog også for ikke ret længe siden måttet aflevere sin rutekørsel efter et udbud. Der var i december måned 7 busser i vognparken, heraf de 4 turistbusser. Det er muligt, Venø Bussen kommer til at videreføre Skave Turistfarts aktiviteter. Venø Bussens ejer Knud Overgaard har de seneste godt tre år været ejer af halvdelen af Skave Turistfart.

Kilder: Statstidende 20.12.22, 21.12.22 og 22.12.22, Kollektivtrafik.dk 22.12.22, Finans.dk 21.12.22, Fyens.dk 22.12.22, TV2Fyn.dk 22.12.22, Dagbladet-Holstebro-Struer.dk 21.12.22, Foreningen Busfrontens medlemsforum