Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2021

Odense Letbane åbner først til foråret

Af Thomas de Laine

Odense Letbane vogn 05
Prøvekørsel med Odense Letbane vogn 05 på Hestehaven i Hjallelse 28. juli 2020. Foto: Thomas de Laine.

Odense Letbane må udsætte åbningen til foråret. Indtil nu har en dag omkring årsskiftet 2021/22 været den officielle forventning, men uden en mere konkret dato. Og nu står det klart, at en forsinkelse på nogle måneder er en realitet som følge af en problemstilling på den vestlige del af letbanens strækning.

I pressemeddelelsen fra Odense Letbane hedder det, at "projektets entreprenør, COMSA, endnu ikke har opnået endelig godkendelse fra Banedanmark til at strømsætte de dele af letbanestrækningen, der grænser op mod Banedanmarks anlæg". Så vidt vides drejer det sig mere præcist om letbanens strækning ad Middelfartvej, der passerer jernbanen på en bro vest for centrum. Her vil letbanens kørestrøm, der er 750 V jævnstrøm, under sjældne omstændigheder kunne forstyrre ATC-sikkerhedssystemet på jernbanesporene.

Fjernbanens ATC-system er baseret på, at der - i lav spænding - løber en strøm i skinnerne i isolerede sporafsnit, som kortsluttes, når der kører et tog ind i det. På den måde "ved" systemet, om der befinder sig et tog i afsnittet, men hvis dette forstyrres, er sikkerheden undermineret. For at løse den slags immuniserer man sporafsnittene mod forstyrrende strømme, men det har ikke hidtil været nødvendigt at gøre på den relevante måde på den fynske hovedbane. 20. november kunne B.T. fortælle om, hvordan Odense Letbane og Banedanmark længe har været uenige om, hvilken løsning på problemet, der skulle vælges, og hvem der skulle betale for at løse problemet, som har udsat letbanens helt nødvendige testkørsler på den nordvestlige del af letbanen til og fra Tarup. Diskussionen har ifølge det materiale, B.T. har fået udleveret via en aktindsigt, stået på siden 2018.

"Der er brug for ekstra tid til at færdiggøre projektet og afvikle de test- og træningsforløb, der går forud for driftsstart med passagerer. Vi har over en længere periode været bevidste om tidspres i projektet. Dog ikke større tidspres, end at det ville kunne indhentes undervejs. Derfor har vi hidtil fastholdt vores forventning om åbning af letbanen omkring årsskiftet – også for derigennen at fastholde et konstant og maksimalt tryk på COMSA i relation til overholdelse af egen tidsplan," fortæller Odense Letbanes administrererende direktør Mogens Hagelskær i dagens pressemeddelelse om forsinkelsen.

Og han fortsætter: "Fra Odense Letbane P/S' side har vi over de seneste måneder bistået COMSA med yderligere ressourcer og teknisk bistand, ligesom vi har taget en mere aktiv rolle i kontakten med Banedanmark. Det har medvirket til, at der nu er skabt en tæt og konstruktiv dialog med Banedanmark, og på den baggrund er det vores forventning, at vi inden for den nærmeste tid vil opnå endelig godkendelse til at køre på hele letbanestrækningen. Når vi har tog på hele strækningen, har vi også forudsætninger for at melde ud om et mere præcist åbningstidspunkt."

Odense Letbanes forventning er nu en åbning i foråret 2022, og selve anlægsarbejdet er stort set afsluttet. Selvom situationen altså giver anledning til en yderligere forsinkelse, forventer man til gengæld ikke, at letbanen bliver dyrere, bl.a. fordi COMSA betaler dagbøder til Odense Letbane.

Den endelige åbningsdato afhænger dog ikke mindst også af Trafikstyrelsens godkendelse.

Kilder: Pressemeddelelse fra Odense Letbane 01.12.21; BT.dk 20.11.21