Myldretid

Menu

Om MyldretidOpdateringer

Opdateringer i 2002

Bemærk: Der findes særskilte sider med flere detaljer om hver opdatering af Busbasen (siden januar 2002) og Garagefakta (siden oktober 2005).

<< Senere

23. december 2002

Der er tilføjet fem Nyheder.

Rigtig god jul og godt nytår til alle læsere!

15. december 2002

Omtalerne af Arriva Danmark, City-Trafik og Connex er opdateret under Entreprenørfakta. Desuden er der lagt links til i alt cirka 1900 billeder af busser og tog ud som en slags julegave til Myldretids læsere. [Dette er fjernet igen pr. 7. januar 2003.]

10. december 2002

Da jeg er flyttet, er kontaktoplysningerne opdateret de relevante steder. Se evt. Kontakt.

4. december 2002

Der er tilføjet en nyhed under Nyheder.

23. november 2002

Siden Om mig er opdateret.

21. november 2002

Den interne søgemaskine (som kan bruges via søgefeltet i øverste højre hjørne på alle siderne) er ændret. Tidligere anvendtes et system fra FreeFind.com, men nu bruges et andet søgesystem, der er skræddersyet til Myldretid.dk. Der kan forventes nogle mindre børnesygdomme, som du meget gerne må meddele.

17. oktober 2002

Der er tilføjet tre nyheder under Nyheder. Der er desuden sket en opdatering af nyheden om Køreplansændringer ved metroens åbning.

6. oktober 2002

Der er tilføjet tre Nyheder.

29. september 2002

Der er tilføjet tre Nyheder.

28. september 2002

Det er nu muligt via forsiden at slå op i Busbasen ved blot at skrive i ét felt. Hvis det fungerer tilfredsstillende, bliver det selvfølgelig permanent.

11. september 2002

Der er tilføjet et nyt link i kategorien "Entusiastsider" under Links.

9. september 2002

Nyheden Hurtigere og flere S-tog fra 15. september har fået rettet en fejl: Linie A+ kommer alligevel ikke til at hedde E+.

28. august 2002

Der er tilføjet 10 Nyheder.

25. august 2002

Sektionen Om disse sider er opdateret. Væsentligst er det nu blevet muligt at få en automatisk opdateret oversigt over Myldretids nyheder ind på sin hjemmeside. Det er der kommet en vejledning i.

Besked om opdateringer udsendes til de tilmeldte i forbindelse med næste opdatering, der forventes mandag eller tirsdag.

9. august 2002

Der er tilføjet tre nye Artikler: Én om det jyske X-Bus-system, én om forløberen, nemlig E-Bus/Jylland, og én om en vognmands strabadser med at få lov til at oprette en rute mellem Holbæk og Køge i slutningen af 1960'erne. Forholdet mellem private ekspresbusser og anden kørsel er et gennemgående tema i alle tre artikler. Endvidere er artiklen "Østtrafik som HT-entreprenør" opdateret.

19. juli 2002

Omtalerne af Arriva Danmark og City-Trafik er opdateret under Entreprenørfakta mht. fordeling af linier på garagerne i HT-området. Tak til Torben Winther, Jesper Kiby Denborg og Michael Melahn for tilsendte oplysninger.

18. juli 2002

Der er tilføjet nogle nye links i kategorien "Kommercielle bussider", mens der er fjernet døde links og rettet i adresser rundt omkring. Se de nye links under Links.

9. juli 2002

En nyhed om Ri-Bus' konkurs er tilføjet under Nyheder.

6. juli 2002

En notits om Ri-Bus' konkurs er tilføjet på forsiden. Den vil snart blive erstattet af en egentlig omtale af sagen.

5. juli 2002

Der er tilføjet 5 Nyheder - heraf en om bustræf i august.

4. juli 2002

Omtalerne af Arriva Danmark, Arriva Danmark i Vejle, City-Trafik og Fjord-Bus er opdateret under Entreprenørfakta.

2. juli 2002

Link-sektionen er opdateret med et par nye links i kategorien "Entusiastsider", og der er kommet gang i "Ugens link" igen.

26. juni 2002

Der er tilføjet 4 Nyheder. Opdateringerne af Myldretid har ligget stille i de sidste to måneder pga. projekt og eksamen.

23. april 2002

Der er tilføjet 2 Nyheder. En ny artikel om et dobbelt 25-årsjubilæum på Køge bybusser er tilføjet under Artikler, hvor artiklen med linieoversigten over stambusnettet - nu A-busnettet - er opdateret. Endvidere er der fra Entreprenørfakta flyttet en omtale til Artikler. Det var omtalen af Thorkils Rutebiler, Køge, der i høj grad har karakter af artikel.

14. april 2002

Det har været nogle travle uger, men her er en ny opdatering:

Der er tilføjet 3 Nyheder. 7 nyheder fra december er flyttet til Nyhedsarkivet. Der er tilføjet en ny artikel under Artikler. Endvidere er der tilføjet to nye Links i kategorien "Kommercielle bussider".

4. marts 2002

6 nyheder tilføjet under Nyheder. Busbasen giver nu mulighed for at søge efter busser, der indregistreret første gang før, efter og mellem datoer. Endvidere er der nu en oversigt over alle opdateringer af Busbasen. Sidst men ikke mindst findes aldersstatistikken for HT-busser nu i en version, der dannes automatisk ud fra Busbasen, så den altid er opdateret. Se Busbasen.

24. februar 2002

En linieoversigt over stambusnettet er tilføjet under Artikler.

1. februar 2002

Der er tilføjet tre nyheder under Nyheder. Fire nyheder fra november er flyttet til Nyhedsarkivet.

31. januar 2002

Entreprenørfakta-omtalen af Connex Transport Danmark er opdateret med en grundigere beskrivelse af det franske bagland, mere struktur og lidt flere detaljer - se Entreprenørfakta. Der er foretaget en grundig gennemgang af linksamlingen, og der er i den forbindelse tilføjet en række nye links, især under "Andre former for kollektiv trafik", og enkelte links, der ikke længere virkede, er fjernet. Den opdaterede linksamling findes under Links. Da Myldretid passerede sin 3 års fødselsdag d. 25. januar, er årsberetningen for 2001 tilføjet under Myldretid.dk Nyt.

29. januar 2002

Det er nu muligt at få vist en oversigt over alle opdateringer af Busbasen, siden man sidst besøgte den. Oversigten kommer frem på Busbasens søgeside, hvis man aktiverer ordningen. Det sker i den grå spalte til højre, netop på Busbasens søgeside.
Der vil fortsat kun blive nævnt større opdateringer her på siden og i de meddelelser om opdatering, der udsendes pr. e-post.

15. januar 2002

Der er tilføjet tre nyheder under Nyheder. Endvidere er omtalen af Arriva Danmark opdateret under Entreprenørfakta.

Tidligere >>