Myldretid.dk (til forsiden)  
  Forside   Nyheder   Baggrund & historie   Billeder   Garagefakta   Busbasen   Vognlister
  Opdateringer   Om Myldretid.dk   Kontakt

  Du er her: Forside > Nedlagt forum (2005-08) > Annoncering: Modererede og umodererede brugere

Annoncering: Modererede og umodererede brugere

 Thomas de Laine (skrevet 2005-06-21 20:07)| Link 
Fra nu af kan redaktøren overflytte brugere fra at være almindelige brugere til at være modererede brugere. For almindelige brugere (umodererede brugere) - det er langt de fleste - er der ingen ændringer sket. 
 
For modererede brugere betyder det, at deres indlæg først vises, når redaktøren har godkendt indlæggene. Alle modererede brugere får direkte besked om, at de er modererede, og hvorfor. Ingen andre brugere kan se, at de er modererede. Man kan også se, om man selv er modereret, ved at logge ind under "Redigér dine oplysninger" (http://myldretid.dk/forum/rediger_bruger.php ), hvor der gøres tydeligt opmærksom på det, hvis man er modereret. 
 
Formålet med ordningen er at undgå problemer i forummet - både for den modererede bruger og for de andre brugere. Det er i øvrigt meningen, at ordningen skal bruges så lidt som muligt. Der er detaljerede oplysninger om det i hjælpen (http://myldretid.dk/forum/hjaelp.php#35 ), som alle, der måtte blive modererede, opfordres til at læse. 
 
Eventuelle kommentarer til dette, eller relaterede diskussioner om "netikette", kan passende placeres under dette emne.

 Leif Jørgensen (skrevet 2005-06-22 21:08)| Link 
Jeg håber, at denne nye mulighed vil blive brugt med omtanke og uden skelen mellem venner, fjender og andre.  
 
Især håber jeg, at når der bliver problemer, at redaktøren så går efter dem, der skaber problemer herunder selvbestaltede minimoderatorer, og ikke dem, de tilfældigvis lige har set sig sure på. Lidt høflig vejledning er naturligvis velkommen, men gentagen personlig nedrakning og mobberi af bestemte personer er for mig at se udtryk for en dyb, ubrugelig og usmagelig foragt for andre mennesker. At der er flere om at nedrakke og mobbe er ingen undskyldning men et tydeligt udtryk for nedrakkernes og mobbernes egen svaghed og uduelighed. 
 
Ovenstående er ikke rettet mod nogen bestemte, for det forekommer adskillige steder i samfundet. Men hvis nogen alligevel føler sig truffet, vil jeg opfordre vedkommende til at gøre noget nyt: vise respekt også over for dem man tilfældigvis ikke kan lide. 
 
Tro mig: jeg ved kun alt for godt, hvad det vil sige mobbet igen og igen, uden at omgivelserne gør noget som helst brugbart for at stoppe mobberne. Men det knækker mig ikke: jeg taler stadig Roma midt imod. 
 
Med venlige hilsner 
Leif Jørgensen

 Thomas de Laine (skrevet 2005-06-22 21:45)| Link 
Faktisk er det stort set kun på nettet, at man finder umodererede diskussioner. I pressen, i familien, i skoleklassen osv. styrer man diskussionerne. Se bare på debatsiderne i dagbladene: de bliver redigeret hårdt (selv i Urban og MetroXpress, selvom det kan være svært at se). Det er måske nok ikke helt demokratisk, men det er nødvendigt for, at man kan holde ud at være der i længden. 
 
Ytringsfrihed betyder ikke, at andre har pligt til at høre på én. 
 
Genrelt kan intet debatforum opretholde en kvalitet i det lange løb, hvis alle har ret til at skrive hvad som helst. Sker det, forlader de brugere, der har noget fornuftigt at sige, simpelt hen stedet. Det er altid diskutabelt, hvad der er "irrelevant", "informationsløst" eller "urigtigt" (som er kriterierne for at blive modereret, se hjælpen på http://myldretid.dk/forum/hjaelp.php#35 ), men det skal bemærkes, at man først bliver modereret, hvis man gentagne gange poster sådanne indlæg, og de generer flere brugere, der giver udtryk for det. Det bliver begrundet over for vedkommende, der bliver modereret - både hvorfor man bliver modereret, og hvorfor det enkelte indlæg måtte blive afvist. Endelig indgår det i overvejelserne, om kritikken af vedkommende er rimelig.

 Leif Jørgensen (skrevet 2005-06-23 01:02)| Link 
Naturligvis er en vis kontrol med et forum nødvendigt. Men der er visse ting, man altid bør tage højde for: 
 
- Ytringsfriheden er, som navnet siger, friheden til at ytre sig. Det forpligter ikke andre til at høre på en. Men det forpligtiger heller ikke andre til straks at være ude med riven, blot fordi disse andre har en anden opfattelse eller godt ved det i forvejen. For det ligger netop i ytringsfriheden, at vi har ret til at mene noget forskelligt og ytre os, som vi vil - dog under ansvar for domstolene (eller i dette tilfælde redaktøren). F.eks. må man godt betvivle andres oplysninger, men man skal være meget varsom med at så tvivl om deres åndelige evner. 
 
- Det er flertallet, der bestemmer, men det må nødvendigvis tage hensyn til mindretallet. Ellers siver mindretallet væk. Men da brugernes fordeling på flertal-mindretal varierer fra sag til sag, kan det i tidens løb blive til temmelig mange mindretal, der således siver væk. Det er problematisk, da flere af de frasivende ofte besidder viden og oplysninger af almen interesse. 
 
- Ikke alle er lige kvikke, og ikke alle ved det samme. Hvad, der er velkendt for den ene, er ukendt for den anden og vice versa. Det er der ikke noget forgjort og absolut ingen grund til at komme rendede med riven. 
 
- Blot fordi 4 brugere er utilfredse med en femte bruger, er det ikke ensbetydende med, at de 39 andre brugere også er det. De er måske endda snarere irriterede over, at de fire første brugere har så travlt med at være efter den femte i stedet for at komme med mere relevante og konstruktive indlæg. 
 
- Det er i sidste ende redaktøren og kun denne, der bestemmer. Uheldigvis plages flere fora imidlertid af selvbestaltede minimoderatorer. Folk, der har tendens til noget sådan, bør der holdes skarpt øje med, da de har det med at anvende en tone, der er mere frastødende end tillokkende. 
 
Ja jeg ved godt, at jeg her bevæger mig på grænsen af det, jeg selv lige har skrevet. Men jeg føler, at det er nødvendigt på baggrund af den senere tids debat her i forummet. For det minder alt for meget om noget, jeg har set i flere andre fora. Et enkelt sted var det endda med til at koste en side livet, så det er noget, der skal tages alvorligt. 
 
Nå nu ved jeg heldigvis, at Thomas er en fornuftig fyr, så jeg stoler på, at du nok skal klare skærerne, blot du ser dig for og bruger din sunde fornuft. 
 
Med venlige hilsner 
Leif Jørgensen 
- der i øvrigt ellers nyder sidens sejltur - undskyld køretur! ;-)

 Thomas de Laine (skrevet 2005-06-23 11:20)| Link 
Jeg er enig i de fleste af dine betragtninger, og det er bestemt også meningen, at modererings-funktionen skal bruges så lidt som muligt og med omtanke. Jeg vil dog lige påpege to ting: 
 
1. Indtil for få dage siden var det eneste alternativ, at smide folk ud. Nu er der en mildere sanktion, og den er relevant, fordi de fleste problemer netop ikke er så store, at folk bør smides ud. 
 
2. Personligt ville jeg foretrække, at parterne blot ville ignorere hinanden (http://myldretid.dk/forum/hjaelp.php#28 ), men det er ikke alle, der gør det, og de ikke-registrerede brugere har slet ikke muligheden. Derfor er det nødvendigt at gribe ind, hvis ikke brugerne selv skal gøre det på junglelovsmetoden. 
 
Såvel Yahoo Groups, som S-togspostlisten (http://s-tog.myldretid.dk/ ) og Foreningen Busfrontens mailingliste (kun for medlemmer af foreningen) er baseret på, og softwaren bag Busfrontens forum (http://www.busfronten.dk/forum/ ) har tilsvarende muligheder for at moderere enkeltbrugere. Det er en ret udbredt metode, og der er mange, der mener, at et stort problem på Usenet netop er, man ikke har den metode dér. Nyhedsgruppen dk.fritid.jernbaner, som du kender, er faktisk i den sammenhæng en ret velfungerende gruppe, og den er bestemt ikke fri for slagsmål om, hvad der er inden for eller uden for emnet, hvem der er fornuftig, og hvem der ikke er, og så videre.

Der kan ikke skrives nye indlæg til dette emne.

 Opdateret sidst:
23. juni 2005

 

 Forum
Pil Der er 5.594 arkiverede forumindlæg.

Emneoversigt

Forummets aktivitet

 
Tilbage til toppen

Forside | Nyheder | Baggrund & historie | Billeder | Garagefakta | Busbasen | Vognlister
Opdateringer | Om Myldretid.dk | Kontakt


Denne sides adresse (URL): http://myldretid.dk/forum/emne/147
Copyright © 1999-2022 by Thomas Mark de Laine (admin@myldretid.dk), all rights reserved.