Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Baggrund & historieForældede artikler

Fakta om Arriva Skandinavien

Af Thomas de Laine

Dette er ikke Arrivas hjemmeside. Besøg Arrivas hjemmeside på www.arriva.dk.

Arriva er Danmarks største busselskab med i alt ca. 1400 busser. Busselskabet har kontraktkørsel i alle dele af landet, bortset fra Bornholm, og sidder på omkring 35 pct. af det danske marked for rutebuskørsel, dog 45 pct. i Hovedstadsområdet. Fra september 2007 er Arrivas andel af markedet for rutebuskørsel udvidet til ca. 50 pct. og i Hovedstadsområdet alene ca. 60 pct. Arriva kører endvidere jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland på kontrakt for staten og lokalbanetrafik på Vestbanen i Vestjylland.

Transportkoncernen Arriva plc. er britisk ejet og børsnoteret og udfører - udover Danmark - pr. juli 2007 bustrafik i England, Holland, Portugal, Spanien, Sverige, Italien, Tjekkiet og Tyskland og jernbanetrafik i England, Sverige, Holland, Tyskland og Polen. Jernbanetrafikken i Polen påbegyndes dog først senere i 2007 - i øvrigt under anvendelse af brugt materiel fra Danmark. Arrivas samlede vognpark tæller omkring 13.000 køretøjer.

Arriva i Danmark
Al Arrivas trafik i Danmark hører under Arriva Skandinavien, der også omfatter Arrivas aktiviteter i Sverige. Arriva Skandinavien har hovedsæde i Kastrup. Arriva har været i Danmark siden 1997, og har opnået sine buskontrakter gennem de løbende udbud af kørslen og ved følgende opkøb:

September 1997: Unibus
Marts 1999: Bus Danmark (tidl. HT-Busdivisionen)
Medio september 2000: Svendborg By & Nærtrafik
1. april 2001 (tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2001): Combus (tidl. DSB busser), heraf ca. halvdelen videresolgt pr. 1. maj 2001 til Connex
1. juni 2002: Vestbus (datterselskab af Vestbanen)
August 2004: Wulff Bus
1. september 2007: Veolia Transport Danmark (tidl. Connex/Linjebus)

Geografisk set har Arriva påbegyndt buskørsel i de forskellige dele af landet på følgende tidspunkter:

Hovedstadsområdet: 1997 (Unibus-kontrakter)
Storstrøms Amt: 1998 (Unibus-kontrakt)
Vestsjællands Amt: 1999 (Bus Danmark-kontrakter)
Vejle Amt: 1999 (Bus Danmark-kontrakter)
Fyns Amt: 2000 (Svendborg og Odense, fra 2001 Combus-kontrakter)
Sønderjyllands Amt: 2001 (Combus-kontrakter)
Århus Amt: 2001 (Combus-kontrakter)
Nordjyllands Amt: 2001 (Combus-kontrakt i Aalborg)
Ringkjøbing Amt: 2001 (Combus-kontrakter)
Viborg Amt: 2001 (Combus-kontrakter)
Ribe Amt: 2004 (Wulff-kontrakt)
Bornholm: aldrig

I juli 2007 køres for trafikselskaberne Movia, Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab, mens der ikke køres for BAT på Bornholm.

Se også den aktuelle oversigt over Arrivas garager og linjer i Hovedstadsområdet.

På jernbanesiden indtrådte Arriva 1. juni 2002, hvor man overtog driften af Vestbanen (og banens datterselskab Vestbus) for det daværende Ribe Amt. Driften på tidligere DSB-strækninger i Midt- og Vestjylland påbegyndtes 5. januar 2003 på kontrakt for Transportministeriet.

Selve navnet Arriva blev først indført i Danmark ved sammenlægningen af Unibus og Bus Danmark i juni 1999. Fra 2005 skiftede man navn fra Arriva Danmark til Arriva Skandinavien - et navn, der fra Combus' overtagelse i 2001 dækkede over de tidligere Combus-aktiviteter, som først senere, i 2002, fusioneredes ind i Arriva Danmark. Wulff Bus fortsatte i første omgang under eget navn, men siden 1. november 2006 hedder også denne del af koncernen Arriva Skandinavien (uanset at busser har kunnet ses med Wulff Bus-bomærke efter denne dato).

Af mere kuriøse aktiviteter kan nævnes, at Arriva siden 2000 har sejlet Havnebussen i København med 2 både, og at selskabet i en periode var mindretalsaktionær i Metro Service, der fra 2002 stod for driften af den københavnske metro.

Arrivas historie
Den engelske familie Cowie i Sunderland åbnede i 1938 en forretning, hvor man reparerede og solgte brugte motorcykler. Fra 1960 opkøbte familien bilforhandlere, og i 1965 blev selskabet til Cowie Group plc. og børsnoteret.

Buskørsel blev først en del af forretningen fra 1980, hvor et busselskab i London blev opkøbt. Efter yderligere opkøb i England var Cowie i midten af 1990'erne blevet et betydeligt busselskab. Navnet Arriva blev antaget i 1997, og man besluttede sig for at prøve lykken unden for England. Det skete for første gang samme år med købet af danske Unibus. Jernbanetrafikken kom til i 1999, hvor trafik i Holland påbegyndtes, mens man fra 2000 fik kontrakter om jernbanetrafik i England.