Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieForældede artikler

Fakta om Unibus Rutetrafik

Af Thomas de Laine

Unibus eksisterede 1986-99 og var oprindeligt et turistbusfirma, der blev oprettet af Anders Nielsen og Henning Barrett i 1986. Kontraktkørsel for trafikselskaber påbegyndtes først ved HTs 1. udbudsrunde i 1990.

1. april 1990 fik firmaet således HT-kørsel med 4 busser på linie 22 og i 1992 udvidedes med kørslen på linierne 4E og 29, i 1993 med linie 500S og i 1994 med linierne 2, 6 og 200S samt natbuslinierne 902 og 906.

1993 overtoges også nogle lokalruter i Storstrøms Amt. Senere overgik denne kørsel til LF-Bus. Siden 1. juli 1998 har Unibus dog igen haft kørsel for STS fra en garage i Øster Kippinge.

Turistbusdelen af virksomheden solgtes fra i 1995, så man kunne koncentrere sig om HT-kørslen. Samme år overtoges tillige en del handicapkørsel, og Unibus dannede selskabet Unibus Rutetrafik II A/S sammen med Vejle Kommune (se mere om det i entreprenørfakta for Arriva Danmark A/S, Vejle), et selskab der indtil 1996 stod for Vejle bybusser.

For første gang måtte Unibus i 1996 afgive kørsel, idet HT-linie 500S og Vejle bybusser blev tabt ved licitation. Til gengæld overtoges linierne 151 og 400S i HT-området. Endvidere overtoges servicebuslinierne 831, 832, 850, 851, 852, 853 og 854 tidligere på året.

I 1997 blev Unibus solgt til Arriva plc., der er et meget stort, britisk selskab, der i marts 1999 også har købt Bus Danmark. Den 30. maj 1999 sammenlagdes Unibus og Bus Danmark, der i dag samlet videreføres under navnet Arriva Danmark.

Pr. 24. maj 1998 måtte firmaet vinke farvel til linierne 2, 6, 22 og 200S i HT-området samt de tilhørende natbuslinier 82N og 83N (tidl. 902 og 906), da man desværre ikke var billigst ved licitationen. Hermed var kørslen for HT reduceret med ca. to tredjedele.

Til gengæld har Unibus udvidet sine aktiviteter på andre områder. I 1997 begyndte man med at køre sightseeingbusser i København med åbne dobbeltdækkere, og pr. 1. februar 1998 overtoges SAS-busserne mellem Hovedbanegården og Lufthavnen. Denne rute er dog nedlagt 14. februar 1999 pga. konkurrencen fra den nye bane til lufthavnen. Desuden har Unibus købt Brande Buslinier, hvis ruter man dog tabte i licitation, samt Silkeborg bybusser, der også er tabt i licitation efter sammenlægningen til Arriva Danmark. Endelig vandt Unibus bybusserne i Herning fra Combus a/s til kontraktbegyndelse i maj 1998.

Unibus kørte umiddelbart før sammenlægningen med Bus Danmark d. 30. maj 1999 for HT på linierne 4E, 27E, 29, 151, 224 og 400S samt servicelinierne 831, 832, 850, 851, 852, 853 og 854. Desuden køres nogle ekstrature på linie 42/43 i forbindelse med driften på linie 4E og nogle ordinære ture på linie 113 og 120 i forbindelse med driften på linie 850 og 851. Dette svarede alt i alt til 3,2 pct. af HT-kørslen. Firmaet havde garage på Avedøre Holme samt på Sluseholmen, hvor Unibus Handicapbefordring A/S holdt til. Ved sammenlægningen blev Avedøre-anlægget nedlagt, mens Arriva fortsat lader handicapbusserne holde på Sluseholmen.

Efter sammenlægningen er Unibus' materiel stort set fortsat med at køre, som det hele tiden har gjort. Dog er et antal busser flyttet ud til Arriva i Køge som ekstrabusser. Unibus vil dog snart være helt forsvundet fra jordens overflade, idet busserne har fået nye Arriva-logoer på, ligesom chaufførerne skiftede slipset ud den 14. juni 1999.

Af Unibus' kørsel har servicebuslinierne og HT-linierne 4E og 29 været i udbud i 2000. Linie 29 og nogle af servicebuslinierne er blevet genvundet af Arriva. Linie 27E og 224 er begge nedlagt. Tilbage er HT-linie 151 og 400S, der først skal i udbud i 2001.

Unibus Rutetrafik A/S

Tak til Morten Kirkestrup, Arriva Danmark, for tilsendte oplysninger.