Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieForældede artikler

Fakta om Bus Danmark

Af Thomas de Laine

Bus Danmark var måske bedre kendt som "busdelen" af det gamle HT, og som siden 1990 blev videreført mere selvstændigt. I 1990 blev HT delt i en A-division (med A for administration) og en B-division (med B for bus), og B-divisionen kom snart til at hedde Busdivisionen. I efteråret 1992 blev dette navnetræk påsat bussernes tagkanter. I 1995 blev Busdivisionen så udskilt som et selvstændigt aktieselskab A/S Busdivisionen, og i august-september samme år tog selskabet navneforandring til Bus Danmark A/S.

I begyndelsen af marts 1999 solgte de hidtidige ejere - Københavns, Roskilde og Frederiksborg amter og Københavns og Fredersiksberg kommuner - selskabet til den britiske busgigant Arriva plc., der i 1997 "arriverede" i Danmark ved købet af aktiemajoriteten i Unibus. Bus Danmark og Unibus blev lagt sammen den 30. maj 1999, og blev 14. juni til Arriva Danmark A/S.

Bus Danmarks historie går temmelig langt tilbage, hvis man medregner samtlige forgængere. Da HT blev oprettet den 1. oktober 1974 overtoges 12 offentligt ejede eller dominerede selskaber. De største var Københavns Sporveje, Statsbanernes Rutebiltjeneste (DSB) og Forenede Rutebiler/Herlev-Ruterne. Med disse selskaber fulgte et stort antal busser samt et antal garager og opstillingspladser. Ingen af busserne og kun én garage - Ryvang - er tilbage fra dengang.

HT erstattede løbende de overtagne busser med nye og udvidede desuden driften. I 1975, 1980, 1982 og 1988 overtoges entreprenørselskaber, og HT udførte i slutningen af 80'erne ca. 80 pct. af busdriften i Hovedstadsområdet. I 1990 indledtes imidlertid den lovebefalde "privatisering", og kørselsandelen faldt herefter frem til 1994 til 54,0 pct.

Siden 1995/96 har Bus Danmark kunnet deltage i licitationerne (det måtte man ikke før), og det ikke kun i HT-området. Den 1. januar 1996 overtog Bus Danmark således kontraktkørsel for Vestsjællands Trafikselskab, VT, og 2. juni 1996 overtoges endvidere bybuskørslen i Vejle og Fredericia for Vejle Amts Trafikselskab, VAT. 1. januar 1997 begyndte Bus Danmark yderligere kontraktkørsel for VT. I 1996 købtes desuden et busselskab i Skåne, som tillige har fået den kørsel, Bus Danmark har vundet i Skåne. Bus Danmark kører i det svenske under navnet Ödåkra Buss AB.

I HT-området faldt kørselsandelen yderligere frem til det hidtil laveste efter september 1997, hvor Bus Danmark kørte 37,5 pct. For første gang i HT-området vandt Bus Danmark ved 7. udbudsrunde mere end man tabte (man havde kun selv 4 ud af de 292 udbudte busser, og de fire blev da også tabt!), og siden 24. maj 1998 har Bus Danmark (igen) haft over halvdelen af HT-kørslen, nemlig 50,4 pct. Der blev dog tabt et antal kontraktbusser pr. 30. maj 1999, hvorefter andelen blev 43,3 pct.

Bus Danmark A/S havde pr. 29. maj 1999 følgende linier og garager i HT-området:

Do. Ryvang (Ry):
Linie 3*, 6, 10, 14, 16, 21, 30, 37, 80N*, 83N, 84N og 176
* Linien overgik til Linjebus pr. 30. maj 1999

Do. Islev (Is):
Linie 2, 5*, 11, 28, 81N*, 82N, 97N, 250S og 350S*
* Linien overgik til Linjebus pr. 30. maj 1999. Øvrige linier flyttedes til Ryvang bortset fra linie 250S og 97N, der benyttede ledbusser og derfor flyttedes til Ballerup, da Ryvang ikke kunne tage ledbusser.

Do. Ballerup (Ba):
Linie 67*, 90N, 92N, 93N, 96N, 145, 146, 151 (ekstrakørsel)/155E, 170, 191, 194, 300S, 333 og 334
* Linien overgik til Linjebus pr. 30. maj 1999.

Do. Kokkedal (Kd):
Linie 91N, 94N, 95N, 150S, 171E, 173E, 184, 187, 190, 192, 193, 195, 327, 331, 338, 340, 354, 537P, 538P, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 840 og 841

Do. Hillerød (Hi):
Linie 305, 306, 335, 336, 339, 341, 342, 345, 346, 347, 356, 357, 360, 363, 575P, 600S, 731, 732, 733E, 734, 735 og 736

Do. Køge (Kj):
Linie 121, 126, 127, 128, 208, 209, 210, 225, 243, 246, 501, 502, 525 (ekstrakørsel) og 526

Do. Roskilde (Ro):
Linie 113, 114, 123, 212, 213, 215, 216, 217, 223E, 230, 232, 233, 234 (ekstrakørsel), 601, 602, 603, 604, 605, 606 og 608

Desuden kørte Bus Danmark for VT på linierne 251 og 252, der delvist forløb indenfor HT-området. Disse linier var stationeret i Ringsted.

Selskabets kørsel videreføres efter maj-juni 1999 af Arriva Danmark A/S.