Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Baggrund & historieForældede artikler

Fakta om Veolia Transport Danmark

Af Thomas de Laine

Dette er ikke Veolias hjemmeside. Besøg Veolias hjemmeside på www.veolia-transport.com.

Veolia Transport Danmark var i en årrække landets næststørste busselskab, kun overgået af Arriva. Busselskabet var 1990-97 svenskejet og hed Linjebus. Fra 1997 havde Linjebus franske ejere, og navnet ændredes i 2000 til Connex og i 2006 til Veolia. De franske ejere besluttede i 2007 at trække sig ud af det danske busmarked, og Veolias busselskab i Danmark blev solgt til Arriva Skandinavien.

Internationalt gjorde Veolia sig i juli 2007 gældende med bus- og jernbanetrafik i Australien, Columbia, Finland, Irland, New Zealand, Portugal, Slovenien, Svejts, USA, Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Israel, Norge, Serbien, Spanien, Holland, Canada, Tyskland, Libanon, Polen, Slovakiet, Sverige og England samt - lidt endnu - Danmark. Veolia Transport er en del af Veolia Environment, der beskæftiger sig med vand, energi, affaldshåntering og transport og har omkring 300.000 ansatte.

Veolia Transports historie i Danmark
Linjebus begyndte driften i Danmark 1. april 1990, hvor man som følge af HTs 2. udbud overtog kørsel med 57 kontraktbusser i Hvidovre, Roskilde og Høje Taastrup. I de følgende HT-udbudsrunder vandt Linjebus yderligere kørsel, og busselskabet DSV bus blev opkøbt i 1992. I 1994 nåede Linjebus op på at have 25,8 pct. af kørslen i HT-området. Efter store tab ved genudbud af kørslen i 1996 og 1998 kom Linjebus dog helt ned på 39 kontraktbusser for HT, inden man igen vandt ny kørsel i Hovedstadsområdet.

I 1993 begyndte Linjebus at optræde uden for Hovedstadsområdet. Det skete ved, at man købte vognmand Oluf Larsens Bustrafikken i Slagelse med kontraktkørsel for Vestsjællands Trafikselskab. I 1997 købtes desuden Odderbanens busselskab HHJ Bus med kontraktkørsel for Århus Amt. Den købte kørsel blev dog begge steder tabt, da den kom i udbud. Først fra 1998 havde Linjebus held med at vinde licitationer uden for Hovedstadsområdet, idet man fik gevinst ved Vestsjællands, Storstrøms og Nordjyllands trafikselskabers udbud. Siden da har selskabet været et landsdækkende busselskab. Connex, som Linjebus fra 2000 hed, købte i øvrigt en del af Combus' kørsel fra Arriva, da Arriva i foråret 2001 overtog Combus fra den danske stat. 1. maj 2006 ændredes navnet påny, denne gang til Veolia Transport Danmark.

Veolia har kørt i de forskellige dele af landet i følgende perioder:

Hovedstadsområdet: siden 1990
Vestsjællands Amt: 1993-1996 og siden 1998
Århus Amt: 1997-2000 og siden 2001
Storstrøms Amt: siden 1998
Nordjyllands Amt: 1998-2006
Bornholms Amt: 1999-2006
Vejle Amt: siden 2001
Viborg Amt: siden 2001
Ribe Amt: siden 2002
Ringkjøbing Amt: siden 2006 (for kommune)
Fyns Amt: aldrig
Sønderjyllands Amt: aldrig

Efter kommunalreformen i 2007 havde Veolia kørsel for Movia med ca. 328 busser, Sydtrafik med ca. 50 busser og Midttrafik med ca. 127 busser, men kørte ikke for Nordjyllands Trafikselskab, Fynbus og BAT.

I februar 2007 meddelte Veolia, at man havde besluttet at trække sig fra det danske busmarked efter ti år med underskud. Det danske busselskab solgtes til Arriva Skandinavien, der overtog kørslen 1. september samme år.

Veolia har også deltaget i de udbud af dansk jernbanetrafik, der hidtil har fundet sted. Ved udbuddet af kørsel i Midt- og Vestjylland var selskabet, der dengang hed Connex, blandt byderne, og Veolia Transport Danmark og Veolia Transport Sverige i konsortium gav tilbud ved udbuddet af Øresundstrafikken, men valgte senere at trække tilbuddet tilbage.

Linjebus' historie
Linjebuss var et svensk busselskab, der i 1940 grundlagdes af rederiet Nordstjernan. Linjebuss fik som omtalt fra 1990 kørsel i Danmark og var på et tidspunkt nordens største busselskab. Linjebus var desuden Danmarks største private busselskab i flere år i 1990'erne. Det blev børsnoteret i 1992, og i 1997 solgt til franske CGEA Transport (Compagnie Générale d'Entreprises Automobiles), der ejedes af Compagnie Générale des Eaux (CGE). På salgstidspunktet havde Linjebuss 4.000 busser i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Belgien og Tyskland. CGE skiftede i 1998 navn til Vivendi, mens CGEA Transport senere kom til at hedde Connex.

Connex-navnet blev først antaget, da man i 1997 overtog kørslen på jernbanerne South Central og South Eastern ved London. Senere har navnet spredt sig til de andre lande, selskabet opererede i. I Danmark kom Linjebus til at hedde "Connex Transport Danmark", fordi der i forvejen eksisterede et andet firma i landet, der hed Connex, og som ikke var helt tilfredse med busselskabets valg af navn. Fra 2002 hed busselskabet dog blot Connex Danmark.

Vivendi Environment skiftede i 2003 navn til Veolia Environment. Veolia kommer af Aeolus, der er guden for vinde i græsk mytologi. De enkelte landes busselskaber har dog først ændret navn til Veolia senere. Det skete f.eks. 1. maj 2006 i Danmark og 1. december 2006 i Sverige.

Kilder:

Millar, Allan: French Connections. I: Buses, vol. 54, no. 563, February 2002. Buses Magazine, Glasgow, England.

Tak til Peter Berggrén Brandsen, Ib Thomsen, Kim Løvenskjold, Torben Rasmussen og Jesper Kiby Denborg for tilsendte oplysninger!