Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieForældede artikler

Fakta om DSV-Bus

Af Thomas de Laine

DSV-Bus var et datterselskab af "De Sammensluttede Vognmænd". Busselskabet blev det dannet, da HT i 1989 begyndte at udbyde de første buslinier i licitation. DSV-Bus havde heldet med sig, og blev "den store vinder" af HTs 1. udbudsrunde. Selskabet fik kørslen på linie 12, 13 og 18 i København.

Driften blev indledt den 1. april 1990, og DSV-Bus havde kørslen på en 4-årig kontrakt. Busserne blev garageret på HT driftsområde Ryvang (nuv. Arriva, Ryvang), hvor man lejede sig ind. Til kørslen anskaffedes ikke nye busser, idet DSV-Bus var forpligtet til at afkøbe HT et antal busser. Det hang nemlig sådan sammen, at HT havde pligt til at overtage materiellet fra de entreprenører, der mistede deres kørsel. HT videresolgte derpå busserne til de vindende selskaber.

DSV-Bus overtog busser fra flere forskellige entreprenører - flest kom fra Roskilde Omnibusselskab, men også vogne fra Therkildsens Ruter, De Blaa Omnibusser, De Hvide Busser/Strandvejsbussen og Gråhundbus fandt vej til selskabet.

I DSV-Bus' tilfælde kom denne overtagelse af busser ikke til at gå helt stille af, idet selskabet kort efter overtagelsen pegede på en række fejl og mangler ved nogle af vognene. Det blev til en voldgiftsag mellem HT og DSV-Bus, der varede helt til omkring 1992. DSV-Bus vandt. HT anlagde også sag mod et af de selskaber, der havde solgt busserne til HT.

Da en række de tvangskøbte vogne var uanvendelige - mente DSV-Bus - måtte man så leje andet materiel i stedet. Derfor kom der til at køre visse af HTs egne Leyland-DAB-busser og nogle Volvo B10R-busser på DSV-Bus' linier. Hovedreglen var, at DSV anvendte egne vogne på linie 12/13, mens der kørte lejet materiel på linie 18. Efter voldtgiftsagens afgørelse blev de lejede vogne indsat på linierne i stedet for de oprindeligt anskaffede vogne. DSV-Bus kom derved til at overtage en del HT-materiel. Disse vogne var alle Volvo-busser.

Som bekendt er DSV-Bus ikke længere på HTs lønningsliste. Det skyldes, at DSV hellere ville koncentrere sig om den lastvognsforretning, man er kendt for. DSV-Bus A/S blev solgt til Linjebus Danmark den 25. marts 1992, og syv måneder senere, den 25. oktober 1992, integrerede Linjebus kørslen i selskabet. Vognene og linierne flyttede fra Ryvang-anlægget til et nyt Trafikkontor København, der lå umiddelbart ved siden af Linjebus' Trafikkontor Valby. De to anlæg fusionerede 28. december 1994 til Trafikkontor City. Størstedelen af de to anlæg benyttes i dag af Combus i Valby.

Ved licitationen i 1994 genvandt Linjebus linie 12, 13 og 18 på en ny 4-årig kontrakt. Helt indtil sent i 1993 kørte de tidligere HT-Volvo B10R-busser på linie 18, hvorefter de blev erstattet af nyleveret Linjebus-materiel. Visse vogne holdt dog ud til 1995. Af DSV-materiellet blev det meste udrangeret i 1996 og 1998, hvor Linjebus mistede en del kørsel. Nogle vogne røg dog ud tidligere. DSV-vognene blev efterhånden flyttet ud til andre opgaver i f.eks. Hørsholm og Roskilde, hvor de i mindre grad fungerede som bybusser.

Rettelser og supplerende oplysninger modtages meget gerne!

Tak til Jan Bigom, Arriva Danmark, for tilsendte oplysninger!