Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2020

Metroen åbner til Nordhavn 28. marts

Af Thomas de Laine

Linje 222M i Istedgade
Tidligere norsk bus i brug på metroberedskabsbuslinje 222M i Istedgade ved Hovedbanegården 25. januar 2020. Foto: Thomas de Laine.

Metrocityringens gren til Orientkaj i Nordhavnen åbner lørdag 28. marts, i hvert fald såfremt den endelige myndighedsgodkendelse kommer i hus som ventet. Som del af grenen åbner også Nordhavn metrostation. Nordhavnen vil blive betjent af metrolinje M4, som samtidig vil fordoble frekvensen på metrocityringens indre del mellem Østerport, Kgs. Nytorv og Hovedbanegården. På denne inderstrækning vil linje M3 og M4 til sammen køre lige knap 39 gange i timen, hvilket også internationalt er et meget højt niveau.

Detaljer om åbningsarrangementet er i skrivende stund endnu ikke offentliggjort. For så vidt angår de to nye stationer vil disse ikke fremstå helt færdige til åbningen med hensyn til f.eks. forpladserne. Den ene af de to nye stationer, endestationen Orientkaj, bliver metrocityringens første overjordiske station, men denne stations brugere vil på blæsende vinterdage nok glæde sig over, at perronen er helt overdækket og indkapslet mellem endegavle og perrondøre mv. Busbetjningen i Nordhavnen ændres ikke i forbindelse med metroens åbning.

Metroberedskabsbusserne på gaden

En del af arbejdet med at få grenen til Nordhavnen godkendt indebar en mængde prøvekørsler, som blev gennemført i perioden 12.-26. januar. I denne periode var metrocityringen helt lukket for passagerer, og der var i stedet indsat buskørsel.

Det havde tidligere været planen, at prøvekørslerne skulle finde sted aftener, nætter og weekender, men dette blev altså ændret. Man var nemlig kommet frem til, at det i så fald ville være nødvendigt med lukning hver eneste aften og nat i seks uger samt i flere weekender, og disse lukninger ville medføre en forøget risiko for forsinkelser, når metroen var åben for passagerer. Særligt var der den risiko, at metroen ikke kunne komme i gang igen som planlagt efter en natlukning med store problemer i en morgenmyldretid til følge. Så en fuld lukning i to uger blev altså vurderet som mindst generende. Forud for lukningen lå en større informationsindsats, som også omfattede håndteringen af det famøse kvalitetstillæg, som ikke skulle betales i metrobusserne, men stadig i den "gamle" metro, ligesom der var udfordringer for passagerer med fastprisperiodekort osv.

Selvom der var tale om en planlagt lukning af metroen, blev kørslen gennemført via Movias metroberedskab, hvoraf en mindre del, nemlig myldretidsforstærkningen på hverdage, dog først måtte genudbydes. Det var første gang, metroberedskabet var aktiveret som metroerstatning, og følgende kørsel fandt sted:

Der var ikke indsat ekstrakørsel på linje 12 mellem Nørrebro og Svanemøllen, sådan som det i sin tid indgik i Movias oprindelige udbud af metroberedskabskørslen.

Metrocityringens kørsel efter genåbningen

Natten til mandag 27. januar genåbnede linje M3 helt som planlagt for passagerer, og allerede nogle dage før havde Metroselskabet meddelt offentligheden, at prøvekørslerne var forløbet godt, og at man nu regnede med at åbne grenen til Orientkaj lørdag 28. marts.

Selve godkendelsen, som åbningen forudsætter, er dog ikke på plads endnu, og den indebærer bl.a., at der så at sige skal køres i almindelig drift i en periode. Det er så vidt vides meningen, at dette indledes medio februar, hvor linje M4 teknisk set begynder at køre. Linje M4 udgår fra Hovedbanegården og følges med linje M3 til Østerport, hvorfra der køres til Orientkaj og retur. På Hovedbanegården vender togene ved at køre tomme ud til depotet ved Otto Busses Vej, hvorfra der returneres til Hovedbanegården. I perioden, hvor der køres i drift til Orientkaj uden passagerer, skal togene tømmes på Østerport, inden de kører videre mod Orientkaj. Det kan oplyses, at noget lignende fandt sted i 2003 og 2007, hvor metroens tog videreførtes til Frederiksberg, Vanløse og Lufthavnen uden passagerer i en periode forud for åbningen af disse strækninger.

Metroens passagertal

Senest har Metroselskabet offentliggjort passagertal for de første tre måneder, efter metrocityringens åbning i slutningen af september 2019. 12,2 mio. passagerer kørte med metrocityringen i denne periode, og det udgør selvfølgelig en væsentlig del af forklaringen på, at det samlede metrosystems passagertal steg fra 64,7 mio. i 2018 til 78,8 mio. i 2019. At rejsevaner og -ruter er blevet lagt om ses også af, at de to skiftestationer Kgs. Nytorv og Frederiksberg, hvor der er forbindelse mellem linje M1/M2 og M3, har set en stigning i antallet af passagerer på næsten 40 pct. Til gengæld har Nørreport - tidligere landets største station målt på passagertal - fået 15 pct. færre metropassagerer. Metroselskabet påpeger dog, at passagerudviklingen bør ses over længere tid. Der er stadig stor usikkerhed om omfanget og hastigheden af ændringer i rejsemønstre.

Kilder: Pressemeddelelser fra Metroselskabet 13.12.19 og 24.01.20; Ing.dk 10.02.20