Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

EU-kommissionen genåbner Combus-sagen

Af Thomas de Laine

I foråret 2004 faldt der dom ved EF-Domstolen: En del af den danske stats kapitalindsprøjtninger i Combus i 1999 og 2000 var ulovlig statsstøtte og skulle derfor tilbagebetales. Dette så umiddelbart ud til en sejr for brancheforeningen Danske Busvognmænd, der havde anlagt sagen.

Men i marts 2005 har EU-kommissionen besluttet at genåbne sagen. Kommissionen godkendte i sin tid hjælpen til Combus, men domstolen nåede frem til, at dette ikke var sket på et korrekt juridisk grundlag. Nu vil man så forsøge at godkende støtten ved at bruge 12-18 måneder på at gennemgå sagen og hente nye oplysninger med henblik på at konstruere en ny, gyldig, begrundelse. Kommissionen skriver selv i en pressemeddelse af 2. marts 2005:

Kommissionen vil først undersøge, om den danske stat har handlet på samme måde som en privat markedsøkonomisk investor i forbindelse med alle eller en del af foranstaltningerne. Viser den formelle undersøgelse, at det forholder sig således, vil investeringerne ikke blive betragtet som statsstøtte.

Viser den formelle undersøgelse derimod, at investeringerne skal betragtes som statsstøtte, skal Kommissionen kontrollere, om EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til omstrukturering af kriseramte virksomheder er blevet overholdt. Det kræver bl.a., at virksomheden skal kunne blive rentabel igen, at støtten skal begrænses til et minimum, at fordrejninger af konkurrencevilkårene skal forebygges, og at principper om "engangsstøtte" ("one time, last time") skal overholdes.

Vognmændene føler sig selvsagt krænkede. "Kommissionen er åbenbart så stor, at den ikke kan ligge ned," skriver vognmændenes formand Steen Bundgaard i lederen til aprilnummeret af foreningens blad, der betegner genåbningen af sagen som noget, foreningen kun i sin værste fantasi kunne forestille sig. Og fortsætter: "Et sådant system er ud fra en dansk retsopfattelse fuldstændig uacceptabelt. Retten har talt. Der er begået en fejl. Og Kommissionen ankede ikke dommen. ... Det forhold, at Kommissionen har mulighed for at gøre hele sit hjemmearbejde om, virker stærkt krænkende."

Nogle vognmænd stod ellers klar med erstatningssager, fordi de mener at have tabt deres forretninger pga. Combus' tilbudspolitik. Det bliver nu i bedste fald forsinket. Det er dog et godt spørgsmål, om de slagne vognmænd nogensinde har haft en chance for at få en krone i erstatning. Det er formentlig ret svært at bevise, at det lige præcis var Combus, der var årsagen, uanset at det var Combus, der vandt vognmandens kørsel.

Kilder: Danske Busvognmænd nr. 4/april 2005 mm.