Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Ring 3: Første letbanevogn er leveret - prøvekørsler og busændringer på vej

Af Thomas de Laine

I 2025 åbner Hovedstadens Letbane på Ring 3. Flere steder på strækningen fra Ishøj i syd via Vallensbæk, Glostrup, Ejby, Herlev, Gladsaxe og Lyngby til Lundtofte i nord er sporene lagt, depotet er bygget, og nu er det første vogntog også blevet leveret. Næste år begynder prøvekørslerne, og sideløbende arbejdes der med tilpasning af busnettet omkring letbanen. Men der er også malurt i bægeret, for det er blevet nødvendigt at reducere i bustrafikken på Ring 3 de sidste år frem til letbaneåbningen.

Første letbanevogn på depotet i Ejby
Den første letbanevogn er leveret og holder klar på kontrol- og vedligeholdelsescentret i Ejby. Det er Hovedstadens Letbane nr. 101 - den første i en serie på 29. Foto: Hans Andersen, 27. september 2023.

Første letbanevogn akommet til Ring 3

Om aftenen onsdag 23. august ankom det første letbanevogntog til depotet i Ejby. Vognen blev leveret med særtransport fra Siemens' testfaciliteter i Wildenrath nær Düsseldorf i Tyskland knap 800 kilometer fra sit endelige hjem. Undervejs blev den færget fra Puttgarden til Rødby. Vogntoget blev egentlig bygget færdigt allerede i efteråret 2022, hvilket foregik på Siemens-fabrikken i Kragujevac i Serbien, hvor hele serien produceres. Men dette første vogntog i serien skulle igennem forskellig ekstra afprøvning. Også efter leveringen til Ejby skal der foregå en række tests og kontroller. Vogntoget blev præsenteret på depotet fredag 15. september, hvor repræsentanter for ejerkommunerne, Region Hovedstaden og pressen kunne tage vidunderet i øjesyn.

Vognene er af typen Siemens Avenio, som er en videreudvikling af Combino-modellen, der er ret udbredt og f.eks. udgør hovedparten af vognparken i Amsterdam. Avenio-typen bruges f.eks. i München og Haag, men Ring 3-vognene er de første til Skandinavien. I versionen til Hovedstadens Letbane er vognene 36,9 meter lange og inddelt i fire sektioner. Der er plads til ca. 260 passagerer, heraf 64 siddende, ligesom der er fleksområder til kørestole, barnevogne og cykler. Tophastigheden er 80 km/t, men de vil højst køre 70 km/t i drift på strækningen. Og når ophold ved stoppesteder mv. medregnes, bliver gennemsnitshastigheden omkring 30 km/t.

Der kommer i alt 29 Avenio-vogntog til Hovedstadens Letbane, og den først leverede vogn bærer vognnummer 101. I løbet af oktober ventes en vogn mere leveret til depotet. Yderligere 13 af de nye vogne var ultimo august under produktion, og den sidste vogn forventes at ankomme i 2025 - letbanens åbningsår.

Prøvekørsel til foråret

Letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter ligger i Ejby på det nordvestlige hjørne af skæringen mellem Nordre Ringvej og Slotsherrensvej-Ballerup Boulevard, lige op mod Harrestrup Å. Det er omtrent midtvejs på letbanen, og det er også her, det først leverede letbanevogntog i skrivende stund befinder sig. Kontrol- og vedligeholdelsescentret skal rumme alle 29 vogne plus arbejdskøretøjer og har faciliteter til omkring 250 medarbejdere, hvortil kommer ca. 2 km spor på depotområdet. Centret, som mange nok bare vil kalde et depot eller en remise, er blevet opført, noget før resten af banen står færdig, men spiller en vigtig rolle også inden letbanens åbning. Det er på strækningen herfra og ned til Glostrup st., prøvekørslerne på gaden først vil begynde. Ligesom andre banesystemer skal letbanen igennem en omfattende godkendelsesproces, som involverer prøvekørsler.

Så vidt Myldretid er bekendt, er det meningen, man vil indlede prøvekørslen omkring 1. marts 2024. Netop mellem depotet og Glostrup st. er man da også ret langt med at lægge sporene, selvom f.eks. køreledningerne endnu mangler. Ved stoppestedet med det lidt identitetsforvirrede navn "Glostrup Ejby" har man desuden stort set færdigudrustet perronerne med læskærme, en særlig ny stander, der markerer en "letbanestation" mv. Med andre ord er det netop i dette område som det første sted muligt at få et godt indtryk af, hvordan letbanen vil kunne opleves i praksis.

Sporstoppemaskine i arbejde i Glostrup
Aarsleff Rails sporstoppemaskine "Lillan" i gang med at justere letbanesporet ved Glostrup Hospital 5. september 2023. Foto: Thomas de Laine.

Nyt Ringnet - busnettet efter letbanens åbning

Når letbanen åbner, bliver der gennemført en større omlægning af busnettet langs strækningen. Siden 1990 har buslinje 300S kørt på Ring 3 ad næsten samme rute som letbanen hele vejen fra Ishøj til Lundtofte. Linje 300S har dog en anden ruteføring gennem Glostrup og ved DTU, ligesom den fortsætter længere mod nord end letbanen, nemlig fra Lundtofte ad Helsingørmotorvejen via Nærum st. til Gl. Holte. Linje 300S har i alt 15 stoppesteder mere, end letbanen får. Det har hele tiden ligget fast, at linje 300S skulle nedlægges, når letbanen kom, men andre buslinjer bliver også justeret.

Movia, 13 kommuner fra Rudersdal i nord til Greve i syd og såvel Region Hovedstaden som Region Sjælland har nu i nogle år arbejdet på "Nyt Ringnet", som er navnet på det fremtidige busnet omkring letbanen. Det er et arbejde, som minder en del om, hvordan "Nyt Bynet" blev tilrettelagt forud for Metrocityringens åbning i 2019. Det er meningen, at den endelige udformning af "Nyt Ringnet" skal besluttes i de første måneder af 2024. I "Nyt Ringnet" tages der bl.a. højde for de nye trafikknudepunkter, der opstår med letbanen, og forskellig planlagt byudvikling langs med banen i årene efter dens åbning. Det indgår, hvordan busser kan føde passagerer ind til letbanen, hvor parallelkørsel skal undgås, og hvordan et par huller, som linje 300S' nedlæggelse efterlader, skal fyldes.

Eftersom "Nyt Ringnet" endnu ikke er færdigbehandlet, er det stadig kun en gruppe foreslåede ændringer, der kan oplyses. Et ukomplet og altså endnu ikke vedtaget udpluk af de væsentligste ændringer er:

"Rødovre Nord st." skal i forbindelse med disse forslag forsynes med en busterminal og være et af de nye knudepunkter i "Nyt Ringnet". Busterminalen ved Ishøj st., som i forvejen er påvirket af letbanens endestation ved terminalen, skal derudover måske bygges om, så den kan være knudepunkt for både linje 400S, 600S og de to lokale buslinjer 127 og 225. Hertil kommer etablering af nye stoppesteder på en række lokaliteter i hele "Nyt Ringnet"-området.

Men først nedskæringer på linje 300S

Efteråret 2023 var også tidspunktet, hvor Region Hovedstaden besluttede at gennemføre besparelser på buslinje 300S. Der skulle samlet findes 50-60 mio. kr. i regionens budget til kollektiv trafik i 2024. Passagertallene er lavere efter Corona-pandemien, hvilket giver lavere billetindtægter. Dokumenter til Movias bestyrelsesmøde 18. september fortæller, at øget hjemmearbejde (også for uddannelsessøgende) har resulteret i 3-6 mio. færre passagerer hos trafikselskabet årligt, og at effekten er størst i Storkøbenhavn. Samtidig er brændstofudgifterne steget, og det resulterer i højere kontraktbetaling til busoperatørerne. Endelig er letbanebyggeriet blevet dyrere end forventet. Alt dette påvirker Region Hovedstadens budget til kollektiv trafik. Regionen er "ejer" af linje 300S i denne sammenhæng.

Resultatet er blevet en besparelse på 14,5 mio. kr. årligt i resten af linje 300S' levetid. Frekvensen på linjen vil blive reduceret, og selvom den endelige køreplan endnu ikke er på plads, så er oplægget, at den i myldretiderne reduceres til 8 afgange i timen mellem Glostrup st. og DTU i stedet for de nuværende 9-10 afgange, mens der på yderstrækningerne Glostrup-Ishøj og DTU-Gl. Holte kun vil være 3 busser i timen i stedet for 4. Den reducerede køreplan træder i kraft 10. december i år.

Bus 300S på Nordre Ringvej i Glostrup
En af Nobinas efterhånden aldrende Volvo B12BLE-busser i drift på linje 300S på Nordre Ringvej i Glostrup med letbanens tracé, endnu uden skinner, i baggrunden i juli 2022. Denne serie busser blev anskaffet til linje 300S i 2008 og kommer formentlig til at køre linjen helt til ende. Foto: Thomas de Laine.

Ved at reducere driften på linje 300S, har regionen i denne omgang undgået at skulle finde besparelser på andre buslinjer, men linje 300S er jo netop den kollektive trafik, der i dag transporterer hovedparten af de passagerer, som skal overflyttes til letbanen. Og linjen indgår i hver tiende rejse med kollektiv trafik, som i det nuværende system med busser og S-tog foretages i de 13 kommuner i "Nyt Ringnet"-korridoren. At fastholde linjens passagerer bedst muligt frem til åbningen af letbanen ville formodentlig have en god effekt på letbanens kommende passagertal, især i de første år, frem for at strækningen skal "genopdyrkes", når letbanen er kommet i drift.

Linje 300S har gennem flere år har været stærkt påvirket af netop letbaneanlægsarbejdet, hvilket også har givet anledning til både stærkt stigende udgifter til at drive linjen i kraft af den forlængede køretid. F.eks. kører 300S i øjeblikket ikke ad normal rute forbi Buddinge og Vallensbæk S-togsstationer, men er sendt ud på omveje via henholdsvis Stengården st. og Vallensbæk Torvevej-Vallensbæk Strandvej. Desuden har anlægsarbejdet givet mange uregelmæssigheder i driften. Samtidig har linjen tabt et stort antal passagerer. For at dæmme op for driftsproblemerne lod man i august 2022 linje 300S opsuge den særlige ekspresbuslinje 30E, og dengang var det netop et af argumenterne for sammenlægningen, at det var vigtigt at holde buslinje 300S nogenlunde attraktiv, fordi den senere skulle overlevere sine passagerer til letbanen.

"Man gaaer først saa gruelig meget Ondt igjennem," som en hr. Andersen engang skrev. I det mindste venter der en noget mere højfrekvent betjening på den anden side af alle genvordighederne, for letbanen skal køre hvert 5. minut i myldretiden, når den er åbnet - en firedobling i forhold til det, S-bussen mellem Glostrup og Ishøj nu kommer ned på.

Kilder: Pressemeddelelser fra Hovedstadens Letbane 25.08.23 og 15.09.23; TV2Kosmopol.dk 28.08.23 og 08.09.23; notater om Nyt Ringnet til Region Hovedstaden og Glostrup, Brøndby, Rødovre, Ishøj og Lyngby-Taarbæk kommuner, udarbejdet af Movia på forskellige tidspunkter i løbet af 2023; "Fælles om fremtiden - Budgetaftale 2024", Region Hovedstaden, september 2023; mødedokumenter til Movias bestyrelsesmøde 18.09.23