Myldretid

Menu

Baggrund & historieBybaner

4. generation af S-tog

Af Thomas de Laine

Fjerde generation af S-tog er bygget af Alstom LHB og Siemens i Salzgitter, Tyskland. Togene kører på 1500 V jævnstrøm, men har som de første S-tog vekselstrømsbanemotorer. Som noget særligt har toget udelukkende enkeltakslede bogier. Den maksimale hastighed er 120 km/t, og togene kan accelere op til 1,3 m/s2.

S-tog af 4. generation i Taastrup
SA 100 på Taastrup station 26. maj 2013. Foto: Thomas de Laine.

Der er leveret to udgaver af togsættene: En lang, litra SA, der svarer til fire vogne af 1.-3. generation, og en kort, litra SE, der svarer til to vogne af de gamle typer. Litra SA består af otte sektioner opbygget som to helt ens halvdele à fire sektioner. Litra SE består af fire sektioner, der alle er forskellige.

De otte sektioner i SA-udgaven er sammensat SA-SB-SC-SD-SD-SC-SB-SA, hvor SA-sektionerne er lidt længere end de øvrige, har førerrum og flexrum. SB-sektionen bærer strømaftageren. Hver SA-sektion har to bogier, mens alle de øvrige sektioner har én placeret i enden fjernest fra SA-sektionen. De to SD-sektioner har således begge en bogie placeret mod midten af det samlede togsæt, hvorfor man kan adskille et SA-togsæt på midten. Et SA-togsæt er 83,78 m langt og 3,52 m bredt. SA-enden med 8000-numre vender mod nord og SA-enden med 9000-numre mod syd, når toget holder på Hellerup station.

SE-udgavens fire sektioner kaldes SE-SF-SG-SH. SE-sektionen har to bogier, mens sektionerne SF, SG og SH kun har én og er lidt kortere end SE-sektionen. Strømaftageren sidder på SG-sektionen. SE-sektionen har flexrum, mens den anden endevogn i togsættet, SH-sektionen, kun har en halv kupé bag førrerrummet uden skillevægge ud mod perronen ved dørene. SE-togsættet er 42,58 m langt og har samme bredde som litra SA. SE-enden af toget vender mod nord, når toget holder på Hellerup station.

Både SA og SE har gennemgang i fuld bredde mellem alle sektioner, en enkelt dobbeltdør pr. sektion og tværsæder i 3+3-opstilling (sæderne benyttes normalt kun af to personer pr. tre pladser). I flexrummene er der dog klapsæder og arme til at fastholde cykler. SA har 336 siddepladser, heraf de 32 på klapsæder, mens SE har 150 siddepladser, hvoraf de 16 er på klapsæder.

I driften køres der maksimalt med 16 sektioner, svarende til otte vogne af 1.-3. generation. På Ringbanen anvendes solokørende SE'ere, mens der kører tog med 8, 12 eller 16 sektioner på de øvrige linjer. SA og SE kombineres ofte.

Der er leveret 105 SA-togsæt i årene 1996-2006. Togene har kørt i normal drift siden 1. juni 1996. SA-materiel svarende til ét togsæt er kasseret efter Holte-ulykken i november 2002, således at der kun er 104 SA-togsæt i drift.

Oprindeligt var der bestilt 8 SA-togsæt med option på yderligere 112 stk. Af de i alt 120 togsæt var 15 på et tidspunkt tænkt leveret i en særlig tosystemudgave til brug for den planlagte S-baneforlængelse til Roskilde, som dog ikke blev til noget. De 15 togsæt er i stedet konverteret til 30 togsæt i halv størrelse, litra SE.

Der er leveret i alt 31 SE-togsæt, hvor det 31. er en erstatning for materiel, der måtte udrangeres efter Holte-ulykken. SE-togene er leveret 2004-2005 og har kørt i normal drift siden 10. juni 2005.

Numre

SA 01-105:

SA er nummereret 8100 og 9100 plus togsætnummer
SB er nummereret 8300 og 9300 plus togsætnummer
SC er nummereret 8600 og 9600 plus togsætnummer
SD er nummereret 8800 og 9800 plus togsætnummer

Eksempel: Togsæt nr. 07 består af SA 8107-SB 8307-SC 8607-SD 8807-SD 9807-SC 9607-SB 9307-SA 9107.

SE 01-31:

SE er nummereret 4100 plus togsætnummer
SF er nummereret 4300 plus togsætnummer
SG er nummereret 4500 plus togsætnummer
SH er nummereret 4700 plus togsætnummer

Eksempel: Togsæt nr. 11 består af SE 4111-SF 4311-SG 4511-SH 4711.

Artiklen er flyttet til Myldretid april 2021 fra den nu nedlagte hjemmeside Bybane.net.

Kilder:

Løvborg, Eilert & Peter Mogensen (red.): DSB materiel i drift. 1. udgave. DSB materiel, København 1996.

Netudgaven af Materiel i drift på DSB.dk.