Myldretid

Menu

Baggrund & historieBybaner

Oversigt over metrodriftens historie 2002-09

Af Thomas de Laine

Denne oversigt fortæller i kronologisk orden om større ændringer i metrodriften siden begyndelsen i 2002. Den er pt. kun opdateret frem til foråret 2009. Rettelser, supplerende oplysninger og nye begivenheder modtages dog fortsat meget gerne - brug kontakt-siden.

Formålet med oversigten er at dokumentere ændringerne, inden de går over i glemslen. Oversigten vil senere igen blive opdateret.

Uheld og kortvarige midlertidige driftsstop indgår ikke i oversigten.

Metrotog ved Bella Center station
Metrotog på højbanen ved Bella Center station, 26. juli 2004. Foto: Thomas de Laine.

17. oktober 2002:

Jernbanetilsynet udsteder en midlertidig sikkerhedsgodkendelse, så metroen som planlagt kan begynde driften 19. oktober, men kun i "begrænset drift", dvs. med halvt så mange afgange, som planlagt.

19. oktober 2002:

Etape 1 åbnet: Nørreport-Kongens Nytorv-Christianshavn og grene videre -Islands Brygge-Universitetet, DR-Byen-Sundby-Bella Center-Ørestad-Vestamager og -Amagebro-Lergravsparken. Linje M1 Nørreport-Vestamager og M2 Nørreport-Lergravsparken. På grund af manglende sikkerhedsgodkendelse køres der kun hvert 12. minut på hver af linjerne og i 6-minuttersdrift på fællesstrækningen. Metroens driftstid er kl. 5-1, dog køres der hvert 15. minut hele natten efter fredag og lørdag.

3. december 2002:

Jernbanetilsynet giver 29. november tilladelse til, at begge linjer begynder at køre hvert 9. minut med 4½-minutsdrift på fællesstrækningen. Dette sker fra 3. december.

Metrotog ved Islands Brygge station
Metrotog på vej op fra undergrunden ved Islands Brygge, 25. maj 2005. Foto: Thomas de Laine.

19. december 2002:

Jernbanetilsynet godkender 16. december, at metroen kan gå i normal køreplan. Fra 19. december køres der hvert 7. minut på begge linjer, og med 3½ minuts mellemrum på grenene.

6. januar 2003:

Kørsel efter normal køreplan påbegyndes. Der kører herefter tog hvert 6. minut på hver linje med 3-minuttersdrift på fællesstrækningen.

24. februar 2003:

Prøvekørsler til Frederiksberg som del af den almindelige drift begynder.

29. maj 2003:

Etapa 2a åbnet: Nørreport-Forum-Frederiksberg. Begge linjer forlænget til Frederiksberg.

Totalreklametoget ved Vanløse station
Første totalreklametog i metroen ved Vanløse, 11. september 2006. Foto: Thomas de Laine.

1. september 2003:

Prøvekørsler til Vanløse som del af den almindelige drift begynder. Kørslen kræver nu 19 togsæt mod før 15.

12. oktober 2003:

Etape 2b åbnet: Frederiksberg-Solbjerg-Lindevang-Vanløse. Begge linjer forlænget til Vanløse.

24. januar 2004:

Ny station Flintholm mellem Vanløse og Lindevang.

18. marts 2004:

Første nat med metrodrift nat efter torsdag. Der køres herefter nat efter torsdag-lørdag.

Metrotog ved Ørestad station
Tog ved Ørestad st., 30. juli 2003. Foto: Thomas de Laine.

April 2004:

Frem til 31. oktober lukker dele af metroen hver søndag kl. 20 af hensyn til vedligeholdelsesarbejde.

31. oktober 2004:

Metroen indstiller driften kl. 24 i stedet for 1 nat efter søndag-onsdag - stadig af hensyn til vedligeholdelsesarbejde. De delvise søndagslukninger ophører samtidig.

Marts 2006:

Ørestadsselskabet forlænger kontrakten med Ansaldo, der oprindeligt var 5-årig med udløb i oktober 2007, med 3 år til 2010. Ansaldo vælger ikke at forlænge kontrakten med det Serco-ejede Metro Service om driften og vedligeholdelsen, jf. oktober 2007.

26. juni-27. september 2006:

Linje M2 og strækningen Christianshavn-Amagerbro-Lergravsparken indstillet og erstattet af busser for sammenkobling med etape 3 til Lufthavnen. Efter genåbning vender M2-togene reelt et lille stykke ude på den nye strækning.

Metrotog ved DR-Byen station
Metro i svinget ved DR-Byen/Universitetet - endnu uden DR-Byen i baggrunden, 26. juli 2004. Foto: Thomas de Laine.

11. september 2006:

Første totalreklametog indsættes i driften. Reklameperioden er ca. to måneder, og toget reklamerer for Handelsfinans.

25. september 2006:

"Solbjerg" ændrer navn til "Fasanvej, Solbjerg"; "Universitetet" ændrer navn til "DR-Byen, Universitet"). Navneændringen slår pga. en "koordineringsfejl" først igennem på skilte på stationer og på displays og højttalerinformation fra et senere tidspunkt, senest medio oktober, og der ændres endnu ikke på linjekort og metrosøjler.

Ukendt tidspunkt før december 2006:

Metroen lukker kl. 24 søndag-onsdag mod tidligere kl. 1 for at kunne optimere vedligeholdelsesarbejde. (Er dette fortsat fra 31. oktober 2004, eller genindført?) Gammel åbningstid forventes indført igen ca. første halvår 2007.

December 2006:

Gældende køreplan: Mandag-fredag kl. 7-10 og 15-18 4-minuttersdrift på grenene og 2-minuttersdrift på fællesstrækningen, kl. 5-7, 10-15 og 18-24 hhv. 6- og 3-minuttersdrift. Nat efter torsdag-lørdag 15-minuttersdrift på både grenene og fællesstrækningen. Helligdage køres som weekender (der svarer til kl. 10-15?). Natkørsel efter jule- og nytårsaften.

4.-6. maj 2007:

Prøvekørsler med metrotog for egen kraft på etape 3.

14. august 2007:

Prøvekørsler til Lufthavnen som del af den almindelige drift begynder.

28. september 2007:

Etape 3 åbner: Lergravsparken-Øresund-Amager Strand-Femøren-Kastrup-Lufthavnen. Linje M2 forlænges til Lufthavnen. Tidligere ændringer af stationsnavne slår igennem på linjekort og metrosøjler.

1. januar 2008:

Driften og vedligeholdelsen frem til 2010 overgår fra det Serco-ejede Metro Service til et nyt selskab med samme navn, der dannes af Ansaldo og Azienda Trasporti Milanese (ATM), der er Milanos trafikselskab.

16. marts 2009:

Fra natten til mandag 16. marts kører metroen også nat efter søndag-onsdag og har således herefter døgndrift. Nat efter fredag-lørdag køres hvert 15. minut på hele nettet; nat efter søndag-torsdag hvert 20. minut (nat efter torsdag har derved fået reduceret frekvensen fra fire til tre afgange i timen).