Myldretid

Menu

BillederTags

Alle billeder tagget med Solrød

Der er 30 billeder med dette tag:

Nødtørftig beskiltning på Solrød Strand st. under ombygning

Nødtørftig beskiltning på Solrød Strand st. under ombygning

Solrød Strand station er under renovering. Hele det gamle trappehus og læskærme og perrontage er nedtaget, og midten af perronen er spærret af i fuld længde. Også skilte og belysning er nedtaget. Derfor er der etableret nødtørftig beskiltning af station og spornummer ophængt i hegnet, der afspærrer arbejdsområdet.

Foto: Thomas de Laine, 6. august 2004.

Resterne af den originale perronindmad på Solrød Strand st. under ombygning

Resterne af den originale perronindmad på Solrød Strand st. under ombygning

Det nye trappehus er ved at blive etableret. Elevatoren, billetmaskinen og -automaterne og informationsplancherne er bevaret som stort set det eneste af den originale indmad på perronen.

Foto: Thomas de Laine, 6. august 2004.

Overblik over perronen på Solrød Strand st. under ombygning

Overblik over perronen på Solrød Strand st. under ombygning

Bemærk, hvor bar perronen er. Ingen bænke, læskærme, perrontage eller lignende. Midlertidig belysning er ophængt i træbjælker langs hegnet. Kun et par meter i hver side af perronen kan benyttes af passagererne.

Foto: Thomas de Laine, 6. august 2004.

Et kig ned ad perronen på Solrød Strand st. under ombygning

Et kig ned ad perronen på Solrød Strand st. under ombygning

Ure og togviserskiltene er foreløbigt også bevaret. Mellem disse var stationens ventesal tidligere placeret.

Foto: Thomas de Laine, 6. august 2004.

Afdækket trappenedgang på Solrød Strand st. under ombygning

Afdækket trappenedgang på Solrød Strand st. under ombygning

Halvdelen af trappenedgangen er afspærret og overdækket med træplader. Ud mod horisonten ses omkring halvdelen af perronens areal.

Foto: Thomas de Laine, 6. august 2004.