Myldretid

Menu

BillederTags

Alle billeder tagget med Gulbene

Der er 5 billeder med dette tag:

Smalsporslokomotiv foran remisen ved Gulbene station, Letland

Smalsporslokomotiv foran remisen ved Gulbene station, Letland

Mellem Gulbene og Alūksne kører der passagertog på en smalsporsbane, der er resterne af en længere bane, som oprindeligt åbnedes i 1902-03. På de 33 km, der er tilbage, er der 10 stationer. Banen har en vis lokal betydning i transportmæssig sammenhæng, men er efterhånden også en turistattraktion. Sporvidden er 750 mm. Lokomotivet, TU2 273, er bygget i 1959, og er her på vej ud af remisen på Gulbene station.

Foto: Thomas de Laine, 9. juli 2005.

TU2 273 på Gulbene station, Letland

TU2 273 på Gulbene station, Letland

TU2-smalsporslokomotivet er det mest kendte Sovjet-smalsporslokomotiv. Typen er bygget på Kaluga-fabrikken cirka 150 km fra Moskva. Prototypen på TU2 blev konstrueret i 1955, og året efter begyndte serieproduktionen. Der byggedes i alt 281 eksemplarer frem til 1959. I alt 12 af disse maskiner fordeltes oprindeligt til Letland. Nr. 273 blev flyttet fra Riga til Gulbene i 1997. TU2 273 foran remisen i Gulbene.

Foto: Thomas de Laine, 9. juli 2005.

TU2-lokomotiv nr. 273 set bagfra i Gulbene, Letland

TU2-lokomotiv nr. 273 set bagfra i Gulbene, Letland

Udover nr. 273 råder Gulbene også over TU2 nr. 244. På fire andre baner findes TU2'erne så vidt vides i plantog, når dette skrives. I alt 95 lokomotiver af typen skulle stadig være i trafik eller bevarede.

Foto: Thomas de Laine, 9. juli 2005.

Smalsporede personvogne i Gulbene, Letland

Smalsporede personvogne i Gulbene, Letland

Smalsporspassagervogne på et opstillingsspor på Gulbene station. Der køres regelmæssige passagertog på smalsporsbanen.

Foto: Thomas de Laine, 9. juli 2005.

M62-lokomotiv på Gulbene station, Letland

M62-lokomotiv på Gulbene station, Letland

Der er også almindeligt bredspor (1520 mm) til Gulbene. Her ses M62 1291 på stationen. Type M62 er et Lugansk-bygget godstogslokomotiv fra årene 1965-76.

Foto: Thomas de Laine, 9. juli 2005.