Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieForældede artikler

Fakta om City-Trafik

Af Thomas de Laine

Dette er ikke City-Trafiks hjemmeside. Besøg City-Trafiks hjemmeside på www.citytrafik.dk.

City-Trafik A/S blev stiftet i Birkerød 13. september 1989 af HTs gamle entreprenører på nær to, dvs. i alt 13 forskellige selskaber. CT er senere vokset til at være et af Danmarks største busselskaber med flere hundrede busser. I dag udføres fortrinsvis kørsel i Hovedstadsområdet, men man har også kørt flere andre steder i landet.

I september 1999 har City-Trafik underskrevet en hensigtserklæring med franske VIA Générale de Transport et d'Industrie (GTI) om, at VIA GTI indskyder 30 mill. kr., hvilket fordobler aktiekapitalen, og får 49 pct. af aktierne, således at aktiemajoriteten stadig er dansk. De 51 pct. af aktierne ejes af de 9 af de 13 selskaber, der oprindeligt dannede CT. Fire er nemlig sprunget fra gennem årene. VIA GTI har selv 10.000 busser, 22-23.000 ansatte og omsatte i 1998 for 8 mia. kr. Udover busdrift beskæftiger VIA GTI sig bl.a. med jernbane-/metrodrift og betalingsanlæg på motorveje m.m. Udover den danske alliance har firmaet alliancer i Storbritannien, Tyskland, Spanien og Sverige. City-Trafik kommer muligvis også til at beskæftige sig med andet en busdrift fremover.

Kørsel i Hovedstadsområdet (1990-)
HT-entreprenørkørslen begyndte d. 1. april 1990. Fra denne dato overtog man myldretidsekstrakørslen på linje 9 (der 1997-2002 skete under linjenummer 19) og halvdelen af turene på linje 30/33, der dog i 1991 gik retur til HT, mens City-Trafik fik linje 34. Samtidig (pr. 1.4.90) fik man overdraget kørslen med 10 kontraktbusser fra A.P. Hansen, Roskilde Turisttrafik, der havde genvundet licitationen men ikke ønskede at fortsætte.

Garagen i København var hos HT på Artillerivej og i Roskilde overtoges rutebilejer Kurt W. Knudsens anlæg, der var blevet overflødigt pr. 1. april. City-Trafik flyttede i 1992 til et nyt anlæg på Islands Brygge og overtog 29. marts 1992 hele linje 9 og pr. 1. april 1994 desuden linje 73E.

Roskilde-linjerne blev til gengæld tabt igen pr. 1. april 1994. I 1995 udvidedes med linje 32, der overtoges som følge af indskrænkninger på linje 73E, og linje 26E (med 1 bus). I juli 1995 flyttedes til et nyt anlæg med eget værksted på Thorvald Borgs Gade, midt mellem anlægget på Islands Brygge og det første hjem på Artillerivej.

City-Trafik gjorde sig bemærket ved HTs 5. udbudsrunde, der effektueredes 2. juni 1996, idet selskabet vandt over halvdelen af de udbudte linjer. Disse kom alle på en femårig kontrakt, der egentlig skulle have været genudbudt i 2001. Kørslen omfattede bl.a. de gamle københavnske buslinjer 1 og 31 og en del kørsel i omegnen af København. HT valgte i 2000 at gøre brug af muligheden for at forlænge City-Trafiks kontrakter til 2003, og sådan blev det. Størstedelen af City-Trafiks kørsel har altså været i udbud i 2002 med virkning fra 2003.

Kørslen fra 5. runde blev overtaget 2. juni 1996 og omfattede linje 1, 31 (siden 2000 linje 31/32), 36 (1999-2000 linje 35/36), 46, 71E (nedlagt 1998), 72E/79E, 141, 144 (nedlagt 1996), 149, 169/179, 174E, 182/183, 500S, 550S (siden 1997 tillige ekstrakørsel på denne linje), 590P (1996 delt i 590P og 591P), 650S og natbuslinje 914 (fra 1998 linje 85N). Samtidig blev linje 9 genvundet. Denne linje blev i 1997 delt i linje 9 og linje 19. Til kørslen oprettedes nye garager i Hvidovre og Glostrup, ligesom Islands Brygge-anlægget blev taget i brug igen.

Linjerne 32, 34 og 73E alle er afgivet i 1998, og linje 26E er nedlagt 30. maj 1999. I 1998 blev de nye linjer 548P og 549P udskilt fra linje 141/149. Endvidere rykkede en del af Glostrup-linjerne samme år til De Blaa Omnibussers anlæg i Holte, der blev ny CT-garage.

Den 2. juli 2000 overtoges linje 250S og natbuslinje 97N. Førstnævnte betjenes fra 2001 med dobbeltdækkere som den første linje i HUR-området. Desuden blev linje 4E vundet fra Arriva Danmark og linje 19x blev genvundet. Linje 4E overtoges også 2. juli 2000. Linje 4E og linje 19's ekstrakørsel er på 3-årig kontrakt til 2003, mens linje 250S/97N er på en 6-årig til 2006. Linje 4E kørtes dog af Connex Transport (tidl. Linjebus) i Gladsaxe som underentreprenør.

I forsommeren 2001 måtte garageanlægget på Islands Brygge rømmes, fordi Københavns Kommune skulle bruge anlægget. I stedet flyttedes til en ny grund på Artillerivej, og garagen kaldes nu "Bryggen 3".

Udvidelse af driften er sket 24. september 2001, hvor City-Trafik har overtaget kørslen på linje 38 i Lufthavnen fra Larsen Turistbusser, der fik inddraget sine køretilladelser. City-Trafik kørte linjen efter en midlertidig aftale frem til 1. januar 2002. Selskabet har dog også vundet et permanent hasteudbud af ruten.

Den 26. maj 2002 overtog City-Trafik kørslen på linjerne 341, 342, 356, 357, 360, 361, 363, 734 og 735 fra Arriva Danmark i Hillerød og Gilleleje. Kørslen er vundet i HURs 11. udbudsrunde og omfatter 13 busser, der er placeret på en ny garage i Helsinge.

City-Trafiks andel af HUR-kørslen var efter 26. maj 2002 16,8 pct.

Ved metroens åbning den 20. oktober 2002 er der sket betydelige omrokeringer af linjer mellem entreprenørerne. City-Trafiks linjer 4E, 9, 19x, 20, 46 og 79E blev nedlagt, mens linje 19 overgik til Arriva Danmark. Som kompensation har City-Trafik fået kørslen på linjerne 12, 33 (nyoprettet), 34, 68, 75E og 77/78 (nyoprettede). Linje 68 og 77/78 er på den korte kontrakt fra 9. udbud, og linje 68 køres af Connex i Gladsaxe som underentreprenørkørsel.

Linje 72E er samtidig flyttet til 9. udbud og betjenes med dobbeltdækkere, der er tilovers fra linje 250S, der blev skåret ned ved metroens åbning.

Som nævnt var hovedparten af City-Trafiks HUR-kørsel, nemlig al kørslen fra 5. udbud, i licitation til ny kontraktbegyndelse i 2003. I forbindelse med dette HURs 12. udbud blev kørsel svarende til Bryggen 3-linjerne ikke udbudt, da denne kørselsmængde skulle skæres væk i forbindelse med metroens åbning. Selve linjerne nedlægdes ikke men fordeltes til Arriva og Connex i kompensation for kørselsnedskæringer på deres linjer fra maj 2003.

HURs 12. udbud faldt i øvrigt ret heldigt ud for City-Trafik situationen taget i betragtning. Selskabet tabte således kun kørsel i en mængde svarende til Holte-linjerne og linje 1.

Fra 25. maj 2003 fordelte City-Trafiks kørsel sig således:
9. udbud (lang kontrakt): 97N, 250S, 650S
9. udbud (kort kontrakt, udløb 2003): 68, 77, 78
11. udbud: Helsinge-linjerne
12. udbud: 1A, visse ture på linje 12 og 48, 141, 149, 161, 174E, 500S, 548P og 549P. Linje 1A og 500S fik nye busser; de øvrige ikke.

Kørslen på linje 12 og 48 skyldtes, at City-Trafik egentlig havde vundet linje 72E i 12. udbud. Denne linje besluttede man imidlertid senere at nedlægge fra maj 2003, hvorfor City-Trafik skulle have tildelt anden kørsel i kompensation.

I HURs 13. udbud, der effektueredes 13. december 2003, vandt City-Trafik linje 34 med 4 busser, og således kom denne linje påny tilbage i folden. Samtidig udløb den korte kontrakt, som linje 68, 77 og 78 kørte på. Turene på linje 12 og 48 overgik til hhv. Arriva og Connex, der kørte hovedparten af disse linjer i forvejen. I stedet fik City-Trafik linje 73 og 77/78, idet de sidstnævnte linjer reelt blot skiftede kontrakt til 12. udbud. Connex udfører efter december 2003 heller ikke længere underentreprenørkørsel for selskabet.

City-Trafik havde held til at vinde en pæn portion ny kørsel i HURs 14. udbud, der afgjordes i vinteren 2003/2004. Fra 23. maj 2004 skulle selskabet således overtage linje 200S med 13,7 m-busser samt linjerne 132, 133, 137, 335 og 539P. Linje 335 kører mellem Hillerød og Farum og således et godt stykke fra selskabets øvrige kørsel. De 6 busser, der er tilknyttet linjen, valgte man at køre fra Helsinge garage.

En ny runde af nedskæringer i HURs trafik medførte samtidig, at City-Trafik kom til at overtage linjerne 129, 130, 135, 136, 530P og 531P i kompensation for reduktion i anden af selskabets kørsel. Alle linjerne 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 530P, 531P og 539P er linjer, der før 1990 kørtes af Hvidovre Rutebiler - en af City-Trafiks medstiftere. Linje 335 havde Birkerød Bus Compagni som entreprenør fra oprettelsen i 1977 og til 1994. Birkerød Bus Compgani var en af initiativtagerne til dannelsen af City-Trafik i sin tid.

Aktuel oversigt over City-Trafiks linjer og garager i HUR-området

Kørsel uden for Hovedstadsområdet (1993-)
Fra 1993 rykkede firmaet ind i Jylland: 1. juni købtes bybusdelen af Skanderborg Busselskab og 1. december Fredericia Omnibusser. 29. maj 1994 overtoges bybuskørslen i Kolding fra DSB-Busser (det senere Combus) og nogle rutebilliner i Nordjylland fra Østhimmerlands Rutebiler (det senere Thygesen Busser) og Standley Larsens rutebiler. Pr. 1. november 1996 indgik også Brændekildes Rutebiler i Jels i selskabet.

Herefter gik det dog på retur: 2. juni 1996 måtte bybuskørslen i Fredericia afgives til Bus Danmark (nuv. Arriva Danmark), der vandt den i licitation. 24. maj 1998 vandt Combus Kolding bybusser tilbage, mens Linjebus (nuv. Connex Transport Danmark) vandt næsten alt og fik overdraget resten i det nordjyske. City-Trafik fortsatte i Skanderborg til 28. maj 2000, hvor kørslen overgik til Combus som følge kommunens licitation. Forinden fik City-Trafik dog forlænget kontrakten et år fra 30. maj 1999. Desuden har City-Trafik til dels skiftet linjer i Sønderjylland pr. 30. maj 1999.

Næste udvidelse i Jylland fandt sted, da selskabet i juni 2002 overtog cirka halvdelen af bybuskørslen i Aalborg i forbindelse med NTs 7. udbud. City-Trafik kører bl.a. med en del 13,7 meter-busser i den nordjyske hovedstad. Herudover har man - også fra juni 2002 - genvundet bybusserne i Fredericia.

Senest har City-Trafik med virkning fra 19. juni 2005 tabt kørslen for Sydbus og udgår dermed som Sydbus-entreprenør.

Derudover har City-Trafik siden 1994 haft A/S Storebæltsruten i Slagelse, som stadig kører for VT med 1 dubleringsbus, som datterselskab og siden 9. januar 1997 også Syd-Trafik ApS, der dog ophørte 1. januar 1998. Da NyBus blev dannet ovenpå det krakkede LF-Bus i 1997 var City-Trafik også med, men NyBus har afgivet sin sidste kørsel pr. 1. marts 1999.

Foreningen Busfronten og Sporvejshistorisk Selskab har en bog om selskabet på vej i anledning af 10-åsjubilæet 1. april 2000.

Rettelser og supplerende oplysninger modtages meget gerne!

Tak til Jesper Kiby Denborg, Bjarne K. Larsen, Michael Melahn, Michael Salomonsen og Torben Rasmussen for oplysninger!