Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2019

Movias 18. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Nykøbing F bybusser i 2004
Nykøbing F bybusser anno 2004: Det daværende Connex havde kontrakten, og midibusser bygget af MAN blev brugt på linjerne, som dengang havde enkeltcifrede linjenumre. Foto: Jef F.P. Pallavicini, 23. september 2004.

Movias 18. udbud af almindelig rutekørsel begyndte i maj efter en høringsproces i foråret. I udbuddet indgår først og fremmest en mængde kørsel i Vestsjælland og på Lolland-Falster, der i dag køres af Arriva, Egon's Turist- & Minibusser, Kruse, Skørringe Turistbusser og Funchs Turisttrafik på kontrakter i udbud A3. Herudover er Nobinas kørsel under udbud A11 på linjerne 30E/300S og 142/145 en del af udbuddet. Der er udsigt til flere elbusser og et brintbusforsøg på Ring 3.

Udbud A18 omfatter i alt 136 busser og ca. 400.000 årlige køreplantimer fordelt på følgende 14 udbudsenheder:

 1. Linje 30E og 300S med 34 busser og ca. 104.803 årlige køreplantimer. Busserne skal være på 12,9-13,7 m, men såfremt der opnås tilladelse fra kommunerne, kan der blive tale om busser på op til 18,75 m, altså ledbusser, på disse linjer. Kontraktbegyndelse vil være i december 2020, og kontrakten løber i mindst 4 år med udløb ved åbningen af Ring 3-letbanen. Kørslen udføres i dag af Nobina.

 2. Linje 142 og 145 med 3 busser og ca. 14.288 årlige køreplantimer. Kontraktbegyndelse vil være sommer 2021. Se nedenfor angående kontraktlængde. Kørslen udføres i dag af Nobina.

 3. Linje 234, 240 og 260R med 11 busser og ca. 39.025 årlige køreplantimer. Kontraktbegyndelse vil være sommer 2021 for 8 bussers vedkommende og sommer 2022 for de øvriges. Kontrakten løber i 6 år fra sommer 2021 med mulighed for forlængelse i op til tre gange 2 år. Kørslen udføres i dag af Arriva.

 4. Linje 431, 433, 439, 496, 497, 498 og 909 med 7 busser på ca. 9-12 m og ca. 11.808 årlige køreplantimer. Kontraktbegyndelse vil være sommer 2021. Se nedenfor angående kontraktlængde. Linje 431, 433, 496 og 497 køres i dag af Arriva, mens linje 439, 498 og 909 i dag køres af Egon's Turist- & Minibusser.

 5. Linje 460, 901, 902, 903, 904, 905 og 908 (dvs. bl.a. Slagelse og Korsør bybusser) med 16 busser og ca. 65.591 årlige køreplantimer. Kontraktbegyndelse på linje 908 og dele af linje 901 og 902 vil være sommer 2022, men den øvrige del skal overtages allerede fra sommeren 2021. Se nedenfor angående kontraktlængde, regnet fra sommer 2021. Linje 460 køres i dag af Egon's Turist- & Minibusser, mens de øvrige linjer i dag køres af Arriva.

 6. Linje 721, 722, 723, 724, 751, 752, 755, 761, 762, 763 og 780 med 13 busser og ca. 19.441 årlige køreplantimer. Busserne på linje 752 skal være midibusser ca. 9-10,5 m, mens der skal køre busser på ca. 12 m på linje 723 og 780. De øvrige busser skal være minibusser på under 9 m. Kontraktbegyndelse vil være sommer 2021, og kontrakten er 6-årig med mulighed for forlængelse i tre gange 2 år. Kørslen udføres i dag af Skørringe Turistbusser. Dog kører Kruse visse ture på linje 780 på hverdage.

 7. Linje 711 og 714 (Nakskov bybusser) med 1 midibus på ca. 9-10,5 m og ca. 2.432 årlige køreplantimer. (Nuværende linje 713 nedlægges, og der kommer mere kørsel på linje 711). Kontraktbegyndelse vil være sommer 2021. Se nedenfor angående kontraktlængde. Kørslen udføres i dag af Kruse.

 8. Linje 712 (ny linje), 715, 716, 717, 718, 719, 725, 771, 772, 773, 774, 778, 791 og 792 med 18 busser og ca. 28.862 årlige køreplantimer. Linje 791 skal køres med en midibus på ca. 9-10,5 m, mens linjerne 712, 771, 772, 773, 774, 778 og 792 skal køre med minibusser på under 9 m. De øvrige busser skal være på ca. 12 m. Kontraktbegyndelse vil være sommer 2021, og kontrakten er 6-årig med mulighed for forlængelse i tre gange 2 år. Kørslen udføres i dag af Kruse for så vidt angår linje 715, 716, 717, 718 og 778, mens Funchs Turisttrafik står for kørslen på linje 719, 725, 771, 772, 773, 774, 791 og 792.

 9. Linje 701 og 702 (Nykøbing F bybusser) med 4 busser og ca. 17.460 årlige køreplantimer. Der kan både være tale midibusser eller almindelige busser. Kontraktbegyndelse vil være sommer 2021. Se nedenfor angående kontraktlængde. Kørslen udføres i dag af Arriva.

 10. Linje 703, 730, 731, 736 (kun visse ture), 737 (kun visse ture), 741 og 742 med 9 busser på ca. 9-12 m og ca. 25.902 årlige køreplantimer. Kontraktbegyndelse vil være sommer 2021. Se nedenfor angående kontraktlængde. Kørslen udføres i dag af Arriva. Dog står Skørringe Turistbusser for en del af kørslen på linje 730.

 11. Linje 736 (kun visse ture) og 740 med 4 busser og ca. 16.543 årlige køreplantimer. Kontraktbegyndelse vil være sommer 2021, og kontrakten er 6-årig med mulighed for forlængelse i tre gange 2 år. Kørslen udføres i dag af Arriva.

 12. Linje 720R og 760 med 4 busser og ca. 15.149 årlige køreplantimer. Kontraktbegyndelse vil være sommer 2021, og kontrakten er 6-årig med mulighed for forlængelse i tre gange 2 år. Kørslen udføres i dag af Skørringe Turistbusser.

 13. Linje 470R, 480R og 670 samt visse ture på linje 460, 462, 495 og 909 med 11 busser og ca. 38.734 årlige køreplantimer. Kontraktbegyndelse vil være sommer 2021, og kontrakten er 6-årig med mulighed for forlængelse i tre gange 2 år. Kørslen udføres i dag af Arriva.

 14. Ny shuttlebuslinje 704 i Nykøbing F med 1 minibus under 9 m og ca. 1.754 årlige køreplantimer. Kontraktbegyndelse vil være sommer 2021, og kontrakten er 6-årig med mulighed for forlængelse i 2 år. Der er tale om nyoprettet kørsel.

Hvis vejmyndighederne giver lov, vil det være muligt at byde med standardbusser på længder op til 12,3 m. Dette vil under alle omstændigheder være muligt på enhed 3 med linje 234, 240 og 260R samt på linjerne 431, 433, 460, 462, 470R, 480R, 495, 720R og 908. Der kører i et vist omfang i forvejen 12,8 m-busser på flere af linjerne, idet Arriva i 2017 overførte et antal sådanne busser til Movia-området, efter at de var blevet til overs som regionalbusser på Fyn. Movia regner med at vide inden 1. august, hvor 12,3 m-busser vil kunne anvendes. Der er bl.a. gennemført testkørsler for at bringe tilladelsen til de ekstra 10 cm i hus.

Busserne på linje 720R skal have R-bus-design med blå hjørner. De øvrigte udbudte R-buslinjer skal ikke køres med busser med blå hjørner, da vognløbene her kombinerer R-buskørsel med ikke-R-buskørsel. F.eks. fortsætter busser på linje 234 efter ankomst til Ringsted på linje 260R og omvendt.

Der skal bydes på enhederne enkeltvist, men det er også muligt at byde på bestemte kombinationer.

Forskellige drivmidler og kontraktlængder

På enhederne 2, 4, 5, 7, 9 og 10 er det obligatorisk at byde på en basispakke, hvor der køres med "nulemissionsmateriel", dvs. busser der kører på el, brint eller andre drivmidler med tilsvarende miljøegenskaber. Enhederne 2, 4, 5 og 7 er i basispakken udbudt med en kontraktlængde på 10 år med mulighed for forlængelse i 2 år, mens det for enhederne 9 og 10 er 6 år med mulighed for forlængelse i 2 år.

På enhederne 2, 7, 9 og 10 skal der desuden bydes på en optionspakke, hvor Movia i stedet kan vælge, at der skal køres med "fossilfrit" materiel, som omfatter kørsel på HVO, biogas, el eller brint. På enhed 4 og 5 skal der derimod bydes på en optionspakke, hvor Movia kan vælge, at driften udføres med "fossile" busser. Kontraktlængden er i optionspakkerne 6 år med mulighed for forlængelse i op til tre gange 2 år. Dog kan er der for enhederne 9 og 10 også i optionspakkerne kun mulighed forlængelse i 2 år én gang.

30 dage efter kontraktunderskrift vil Movia orientere vinderen om, om man vælger basispakken eller optionspakken. Det gælder i øvrigt, at selv på udbudsenhederne med "fossile" busser har Movia mulighed for senere at tilkøbe fossilfrihed.

Som det fremgår, er der er en stor sandsynlighed for, at der i udbud A18 vil komme yderligere kontrakter om elbuskørsel.

Brintbusforsøg

På enhed 1, altså linje 30E og 300S, skal vinderen være indstillet på at deltage i et forsøg med drift med 1 brintbus. Formålet er at skabe viden om praktisk drift med brintbusser, som vurderes på længere sigt bl.a. at have en styrke på længere buslinjer. Brintbussen skal være mindst 12 meter lang, men er den kortere end de øvrige busser i kontrakten, skal bussen så vidt muligt indsættes, så den ikke kører de travleste afgange. Til gengæld skal bussen indsættes i de længst mulige vognløb i samtlige driftsdøgn, dog under hensyntagen til bussens rækkevidde.

Det vil blive det vindende busselskab, der skal indkøbe bussen, tankanlægget, brændstof osv., og brinten skal produceres ved hjælp af vedvarende energikilder. Forsøgets varighed bliver mindst 24 måneder, men efterfølgende vil bussen have lov til at køre videre på linje 30E, 300S eller på linjer med nulemissionsvilkår. Undervejs i forsøget skal bussen i øvrigt stå til rådighed for et kortvarigt forsøg (to dage) med motorvejskørsel.

Ring 3-letbanen

Linje 30E og 300S på Ring 3 er udbudt sådan, at kontrakten er 4-årig til 2024, men derefter i forlængelsesperioden kan opsiges med 3 måneders varsel. Letbanen på Ring 3 skal efter den nuværende tidsplan åbne i 2025.

Indtil åbningen spiller anlægsarbejdet en stor rolle for trafikafviklingen på strækningen. Movia angiver i udbudsmaterialet, at de to buslinjer ikke forventes at kunne opretholde deres nuværende form i perioden. Der må påregnes vejlukninger og så dårlig trafikafvikling, at der vil være delstrækninger, hvor busdriften ikke kan opretholdes, og der derfor må ske længerevarende omlægninger, herunder kørsel på strækninger, som ikke i dag har busbetjening. Hertil kommer de mindre påvirkninger ved f.eks. flytning af stoppesteder eller kortvarige linjeomlægninger. På linje 30E og 300S har Movia ret til at få gennemført linjeændringer med kortere frister (9 kalenderdage, ved enighed eventuelt endnu kortere) ud fra et antal foruddefinerede "basisscenarier", der eventuelt vil kunne omfatte opdeling af linjerne i flere separate strækninger. Der kan f.eks. skiftes mellem scenarierne ved igangsættelse af fysiske arbejder på strækningen, eller når køretiden ikke kan overholdes i en periode. Movia har allerede i dag en lignende aftale med Nobina på linje 30E og 300S og De Blaa Omnibusser på linje 180 og 181.

Udbudsprocessen

Udbudsmaterialet blev udsendt i maj efter at have været i høring i marts måned, i hvilken forbindelse der indkom i alt 8 høringssvar. I det endelige udbudsmateriale er der bl.a. ændret på betingelserne for brintbussen i enhed 1, og hvor store reduktioner i antallet af busser, der kan ske i mindre kontrakter. Tilsvarende er høringsudbudsmaterialets bestemmelser fastholdt på forskellige punkter.

Fristen for at ansøge om prækvalifikation var 26. juni, og de prækvalificerede busselskaber skal aflevere deres første forhandlingstilbud senest 27. september 2019. Herefter foregår én eller eventuelt flere forhandlingsrunder, hvorefter kontrakterne tildeles efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på pris, kvalitet af drift, miljø og kvalitet af busmateriel. Delkriterierne er forskellige for de enkelte udbudsenheder og basis-/optionspakker. Bl.a. indgår euronorm af gode grunde ikke i vurderingen på de enheder og pakker, der er med nulemissionsmateriel.

Kilder: Udbudsmateriale til A18 - Udbud af almindelig rutekørsel i Movia, maj 2019; høringsnotat efter høringen af A18-udbudsmaterialet, 10.04.19