Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Ændrede S-togslinjer og farvel til publikumskøreplanen

Af Thomas de Laine

B-tog i Jægersborg
B-tog i Jægersborg 24. maj 2014. Fra 10. december vil linje B i stedet køre på Hareskovbanen ligesom i 1980'erne og igen i 2015-16. Foto: Thomas de Laine.

Tre S-togslinjer får ombyttet nordgrenene som del af den kommende weekends køreplansskift. Søndag 9. december træder der nemlig nye køreplaner i kraft hos DSB og på mange buslinjer og lokalbanestrækninger. Ændringerne på S-banen gælder dog først fra mandag morgen 10. december, således at begge dagene i weekenden kører efter den gamle køreplan.

Der sker følgende ændringer af S-togslinjerne:

Minuttallene justeres selvsagt også i forskelligt omfang. Ændringerne på linje C og F om natten betyder, at der i fremtiden ikke behøver være tre separate linjekort for S-banen for henholdsvis mandag-fredag i dagtimerne, aften/weekend og nat efter fredag-lørdag. I stedet kan man nøjes med et kort for hverdagsdagtimerne og et andet for den øvrige tid.

Det har kastet en del protester af sig, at DSB halverer antallet af tog på Friheden station i dagtimerne. Dette skal dog ses i lyset af, at E-togene (og A-togene, når de kører til Køge) fra ca. ultimo maj 2019 i stedet skal holde ved den nye Køge Nord station, og DSB ønsker, at E-toget skal være forholdsvis hurtigt. Tilsvarende har der været utilfredshed med, at H-toget bliver gennemkørende i Husum. Både linje E og H har dog stadig noget flere stop end før den store S-togsomlægning i september 2007.

I løbet af den periode, hvor den nye køreplan gælder, er det også meningen, at S-banens nye signalsystem skal tages i brug på Hellerup station og de tilstødende strækninger til Jægersborg, Klampenborg, Svanemøllen og Ryparken, nemlig fra foråret 2019. I anden omgang skal det også tages i brug på Hareskovbanen. Herudover er det varslet, at der bliver en længere periode, hvor rejsende på linje A og E må skifte tog på Lyngby station som følge af et større sporarbejde.

Publikumskøreplanen afskaffes

Ved dette køreplansskift udkommer der for første gang slet ikke nye publikumskøreplaner - heller ikke i form af PDF-køreplaner på DSBs hjemmeside. Der er ikke udsendt nogen officiel information om dette fra DSB, men på hjemmesiden findes følgende bemærkning sammen med de nugældende PDF-køreplaner:

Når der kommer nye køreplaner den 9. december 2018, vil de ikke blive udgivet i trykt form, og du vil derfor ikke kunne finde dem her som pdf. Lav i stedet din egen køreplan, som løbende opdateres i forhold til sporarbejde og andre ændringer.

Der henvises her til en nyere DSB-tjeneste, hvor brugeren kan indtaste en rejses endepunkter og få en personlig køreplan, som vel teknisk set er en slags opslag i Rejseplanen. Derudover kan man selvfølgelig bruge Rejseplanen i almindelighed.

Direkte adspurgt skulle DSB ifølge et jernbaneforum have leveret følgende forklaring:

Beslutningen er en del af en samlet kommunikationsstrategi for køreplansskiftet, hvor vi i år vælger at nedtone kommunikation om køreplansskiftet generelt og i stedet målretter den mere til de kunder og stationer, der reelt kommer til at opleve ændringer. I løbet af et år ændrer vi generelt vores køreplan rigtigt mange gange. Vi vil derfor gerne væk fra en bred kommunikation af køreplansskiftet, der på mange måder giver kunderne en falsk forventning om en køreplan for et helt år, og hen imod en kommunikation, der målretter sig direkte mod de berørte kunder, når de reelt rammes af ændringer i køreplanen.

I forhold til salget af 'Tog i Danmark' og pdf'er på dsb.dk er begrundelsen for at fjerne disse, at de stadfæster en årskontrakt om en fast køreplan med kunderne, og at de helt grundlæggende hurtigt bliver forældede. Der til kommer, at det helt overordnet er vores strategi og ønske at få vores kunder over på de digitale løsninger frem for de statiske. Og selv om vi lægger køreplanen ud på et dynamisk medie i digital form er den stadig statisk. Vi ved, at den er forældet nærmest før, vi lægger den op.

DSBs "målrettede kommunikation til de kunder og stationer, der kommer til at opleve ændringer", findes i skrivende stund på DSBs hjemmeside alene i form af et kort og en liste, der fortæller om S-togsændringerne i dagtimerne på hverdage. Det overlades altså til passagererne selv at opdage, hvordan togene kører aften, weekend og nat!

Afskaffelsen af de officielle DSB-publikumskøreplaner begyndte i 2001, hvor busdelen af den store DSB-køreplan - blandt busentusiaster kaldet "Jydebiblen" - udkom for sidste gang, og siden er flere og flere af papirkøreplanerne faldet for sparekniven. S-togslommekøreplanen er ikke udkommet på papir siden december 2012, og de seneste år har den trykte udgave af Tog i Danmark kun kunnet købes i det betjente billetsalg på Københavns Hovedbanegård og ikke engang f.eks. bestilles via nettet.

"Lav din egen køreplan"...

Alt dette betyder dog ikke, at den sidste publikumskøreplan for en DSB-strækning er udgivet. I førnævnte jernbaneforum er der allerede blevet offentliggjort en "hjemmelavet" PDF-køreplan for S-banen (inkl. tre tog, der ikke medtager passagerer i virkeligheden, men ved en fejl var med i Rejseplanen). Mere generelt indebærer delegeret forordning A under EUs såkaldte ITS-direktiv, at DSB og de andre trafikselskaber i de kommende år får pligt til at stille deres statiske køreplansdata til rådighed (omend ikke nødvendigvis gratis) for tredjepart, der så vil kunne lave pædagogisk opsatte køreplaner, mobilapps eller lignende med DSB som kilde (faktisk skal DSB ifølge disse regler angives som kilde). Rejseplanen stiller i øvrigt i forvejen i stort omfang de krævede data til rådighed, så har man de nødvendige tekniske evner, kan man bare gå i gang.

Opdatering pr. 17. december 2018: DSB har, bl.a. til intern brug, rent faktisk udarbejdet både en pdf-udgave af S-togskøreplanen og af den fulde Tog i Danmark. De er nu - af andre end DSB - gjort tilgængelige til download (links er tilføjet nedenfor). Samtidig kan det konstateres, at også plakaterne på stationerne med linjekort og den enkelte linjes standsningsmønster med rejsetider er blevet taget ned. Indvendigt i S-togene hænger de nu forældede linjekort fra december 2016 stadig.

Opdateret pr. 19. december 2018: Lidt over en uge inde i den nye køreplanperiode har DSB øjensynligt lyttet til passagerernes utilfredshed med de manglende køreplaner, som i går eller i dag alligevel er blevet gjort tilgængelige på DSBs hjemmeside. Det er fire år siden, DSB sidst forsøgte sig med at afskaffe pdf-køreplanerne, men også dengang gav man efter, hvilket Myldretid tidligere har beskrevet.