Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

Bus Danmark solgt til Arriva

Af Thomas de Laine

HTs gamle busselskab og Danmarks for nuværende næststørste busselskab Bus Danmark A/S blev i går 3. marts solgt til den britiske busgigant Arriva. Bus Danmark blev solgt på en lukket auktion med tre mulige købere. Hidtil har Bus Danmark været ejet af Københavns, Roskilde og Frederiksborg amter og Københavns og Frederiksberg kommuner. Arriva betalte 150 mill. kr. for Bus Danmark og overtog samtidig en gæld på 277 mill. kr. Pengene fra salget - de 150 mill. - skal bl.a. bruges på kræftpatienter i Hovedstadsområdet, håber amtsborgmester i Københavns Amt Vibeke Storm Rasmussen (S).

Britiske Arriva Plc købte i 1997 75,1 pct. af aktierne i Unibus, og er således allerede inde i Danmark. Arriva har ca. 20.000 ansatte, 8.000 busser og en årlig omsætning i milliardklassen. Firmaet startede for omkring 60 år siden med at sælge motorcykler. I dag har det cirka 18 pct. af det britiske busmarked, hvorfor udvidelse her er svært, da det britiske busmarked ganske vist er ureguleret (udenfor London) men heller ikke mere, end at én operatør højst må have 25 pct. I London har Arriva allerede 25 pct. af driften. For at kunne ekspandere er man derfor påbegyndt en opkøbningsrunde i Europa.

Umiddelbart vil passagererne ikke mærke de store ændringer. Det vil chauffører m.fl. derimod, idet Bus Danmark nu bliver medlem af RA (Rutebilejernes Arbejdsgiverforening). Desuden vil Bus Danmark/Unibus stå stærkere i Danmark. Ifølge Erhvervs-Bladet 4. marts vides det endnu ikke, om Bus Danmark og Unibus skal slåes sammen eller fortsætte hver for sig.

Arriva er delt op i fire divisioner. Busselskabet tilhører "Arriva Passenger Service". En anden division hedder "Bus & Coach Division" og har eksklusive importrettigheder for DAF-busser til Storbritanien. Herfra har andre busselskaber, Arriva har købt, måttet anskaffe busser, hedder det i et portræt af Arriva i HTs blad Ligeud nr. 4/1997. Man kan således sagtens forestille sig, at dette også vil gælde for Bus Danmark/Unibus.

Medlemmer af brancheforeningen Danske Busvognmænd har forsøgt at skaffe den nødvendige kapital til at købe Bus Danmark (og Combus, der også er ved at blive solgt), men det er altså indtil videre ikke lykkedes. De private danske busselskaber vil herefter få endnu sværere ved at klare sig i konkurrencen mod de store udenlandske selskaber som Bus Danmark/Unibus (Arriva) og Linjebus (CGEA Transport). Ved udlicitering af busdriften i amternes trafikselskaber er cirka 200 danske busvirksomheder lukket siden 1994. Udviklingen går imod et dansk busmarked med meget store udenlandske selskaber, der deler kørslen imellem sig. Køb af Bus Danmark var derfor en vigtig chance for de private danske busvirksomheder, ligesom et muligt køb af Combus naturligvis er. Men et salg af Bus Danmark og Combus til medlemmer af Danske Busvognmænd ville i sig selv blot sætte udviklingen nogle år tilbage.

Kilder: TV2/Lorry 3. marts 1999; Ligeud nr. 4/1997, HT november 1997; Erhvervs-Bladet 4. marts 1999; Berlingske Tidende 4. marts 1999