Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2021

Vikingbus-fusionen er på plads

Af Thomas de Laine

Bus fra Vikingbus
Vikingbus er ikke noget nyt navn. 6. april 2016 kunne man f.eks. se Vikingbus vogn 549, en Volvo B12B-turistbus (Volvo 9700) fra 2008, i brug på en kørsel for Energi Norge, hvilket åbenbart krævede en påhængsvogn. Foto: Kim Løvenskjold.

Fire store danske busselskaber fusionerer under navnet Vikingbus, og en kapitalfond bliver medejer. Vikingbus bliver den største aktør inden for turistbuskørsel i Danmark, men også rutekørsel for trafikselskaberne er omfattet. Vikingbus vil beskæftige sig med alle slags buskørsel og vil fra begyndelsen have omkring 450 busser. Konkurrencerådet har nu godkendt fusionen eller mere præcist det køb, som der formelt set er tale om.

Fusionen blev annonceret allerede i sommeren 2020, men konkurrencemyndighedernes godkendelse var en forudsætning for, at den kunne gennemføres. Parterne i fusionen er Egon's A/S, Larsenbus ApS, Papuga A/S og Papuga Bus A/S - altså ganske kendte navne i busbranchen og i øvrigt den største, næststørste og fjerdestørste spiller inden for turistbuskørsel i Danmark.

Til sammen har de fire ca. 775 medarbejdere, som nævnt omkring 450 busser og en samlet omsætning i 2019 på 800 mio. kr. De fire busejere, der nu går sammen, kommer i alt til at eje 40 pct. af det nye Vikingbus. Den største ejer med 60 pct. bliver den nordiske kapitalfond Polaris Private Equity IV, som altså teknisk set køber hovedparten af de fire virksomheder.

Posterne i det nye store busselskab med det nærmest faretruende navn er også blevet fordelt:

I bestyrelsen for Vikingbus kommer der til at sidde folk med erfaring fra bl.a. Molslinjen, DFDS og DSV. Lars Larsen bliver det ene medlem af bestyrelsen.

Som fordele ved fusionen har ejerne selv omtalt stordriftsfordele ved indkøb af busser, brændstof og reservedele, fælles it- og økonomisystemer samt fælles markedsføring og udvikling. Det forventes også, at den brede geografiske dækning kan udnyttes til at optimere planlægningen af buskørslens udførelse, så busserne udnyttes bedre. I forbindelse med dette forventer man at kunne samle et par afdelinger i Storkøbenhavn til én og gøre det samme med afdelingerne i Brørup og Vejle, ligesom der forventes etableret et nyt anlæg i Aarhus-området. Vikingbus-brandet vil blive til et fælles brand for den sammenbragte familie.

Konkurrencerådets afgørelse kom 28. april 2021, altså for knap en uge siden, og selve fusionen har derfor ikke fundet sted endnu.

Busselskaberne der samles

Allerede i dag dækker de busselskaber, der fusionerer, alle slags buskørsel.

Den største af de fire er i dag Larsenbus, som blev etableret i 2006 af Lars Larsen, men som bestemt ikke er Lars Larsens første oplevelse som busoperatør. Larsen har i denne runde under flere brands opbygget en forretning med så at sige alle slags buskørsel og til sammen cirka 500 medarbejdere. Centrum for turistkørslen er Avedøre Holme i Hvidovre, mens rutekørslen har hovedsæde i Køge.

Egon's, som tidligere hed Egon's Turist- og Minibusser, er grundlagt i 1982 af Egon Pedersen og drives i dag af hans søn Mogens Pedersen. Også Egon's har i forvejen en bred palette af kørselsformer med basis i Slagelse.

Papuga A/S er grundlagt i 1971 af Merete og John Papuga, men virksomheden har indtil nu været videreført af sønnen Carsten Papuga. Denne virksomhed har primært rejsebuskørsel og bor i Kolding og Brørup.

Papuga Bus A/S er etableret i 1964 af Hein Papuga, men videreføres af sønnen Peter Papuga. Dog ejer Lars Larsen en fjerdedel af virksomheden. Papuga Bus har hovedsæde i Vejle og beskæftiger sig også primært med rejsebuskørsel.

Selvom det "kun" er de nævnte fire, der fusionerer, er det faktisk mange forskellige "busselskaber", der følger med. I kraft af ejerskabet til forskellige tidligere selvstændige foretagender og alternative brands indgår følgende nemlig også i Vikingbus-konglomeratet:

Med undtagelse af de fire sidstnævnte er alle disse en del af Larsenbus. Det er værd at bemærke, at det dermed er Larsen, der både lægger Vikingbus-navnet og den største klump af rutekørsel til fusionen. Ørslev Turisttrafik ejes af Egon's, og dette omfatter ikke Movia-rutekørslen, som tilhører Nobina, der heller ikke har udfaset Ørslev-navnet endnu. Folmann Busser og Egeskov Turistfart samt BookingABus-tjenesten ejes af Papuga Bus og dermed også delvist af Lars Larsen.

Selvom Vikingbus bliver en stor spiller fra dag ét, er det ikke først og fremmest inden for rutekørsel for trafikselskaberne. Derimod er aktiviteterne ret brede. Der er tale om turistkørsel, hvor de busselskaber, som nu træder sammen, i dag bl.a. kører ture i ind- og udland og står for store kørselsopgaver i forbindelse med messer og andre store arrangementer. Men det er også f.eks. skolebuskørsel eller handicap- og sygetransport med minibusser.

De hvide, blå og røde Vikingbus-turistbusser er i forvejen tillige et velkendt syn som togbusser, hvor de senest i foråret 2021 har kunnet ses i stort tal som stand-in for DSBs tog mellem Ringsted og Nykøbing Falster eller mellem Køge og Næstved. Dette hænger sammen med, at den ene af Vikingbus-parterne - Papuga Bus - har hovedkontrakten om togbuskørsel for DSB, hvoraf en del dog udføres via aftaler med andre busselskaber.

Vikingbus' rutekørsel

Når det gælder rutekørsel for trafikselskaberne, vil broderparten af Vikingbus' kontrakter komme fra Lokalbus. Lokalbus har siden december 2011 kørt kontraktkørsel for Movia i Køge Bugt-området, men der er siden kommet flere Movia-kontrakter til, hvoraf nogle endnu ikke er trådt i kraft. I de første måneder af 2021 har Lokalbus for første gang tillige opnået kørsel uden for Movialand, nemlig både regionale ruter og lokal kørsel i Odder-området; begge dele for Midttrafik. Det har dog aldrig været meningen, at Lokalbus skulle være et specielt "lokalt" foretagende, og det er da netop også et firmanavn, der kan bruges overalt. Lokalbus deltog i øvrigt allerede i 2011-12 i et Midttrafik-udbud af den "anden femtedel" af Aarhus Sporvejes kørsel - et udbud, som dog blev vundet af sporvejene.

Udover Lokalbus har også Egon's trafikselskabskontraktkørsel i begrænset omfang, nemlig nogle få busser for Movia på Vestsjælland.

Lokalbus spiller en betydelig rolle på togbuskørselsområdet, hvor man koordinerer S-togsbuskørslen for DSB og i den forbindelse bl.a. anvender egne busser og chauffører. Derudover kører Lokalbus en del fast ekstrakørsel for Movia, i nogle tilfælde ved brug af underentreprenører.

I løbet af april 2021 har selskabet Lokalbus A/S skiftet navn til Vikingbus Danmark A/S med bl.a. Lokalbus som binavn, men endnu uden at ejerforholdene formelt er ændret. Om Vikingbus-navnet også vil blive anvendt for rutekørslen, eller om man fortsat vil anvende brandet "Lokalbus" her, er ikke Myldretid bekendt.

Kilder: Pressemeddelelser fra de fusionerende virksomheder 14.07.20 og 28.04.21; Konkurrencerådsafgørelse af 28.04.21