Myldretid

Menu

Busbasen & vognlister

Status for Busbasen

Her kan du se, i hvor høj grad de forskellige dele af Busbasen er opdateret. Se også oversigten over opdateringer.

AnchersenOpdateret
Alle oplysninger om firmaets busser er så vidt vides retvisende.
ArrivaOpdateret
Alle oplysninger om firmaets busser er så vidt vides retvisende.
De BlaaOpdateret
Alle oplysninger om firmaets busser er så vidt vides retvisende.
DitoBusMindre mangler
Et større antal busser har skiftet garage i 2022, og den nye garagering fremgår endnu ikke af Busbasen.
HoloOphørt
Kørslen er ophørt, og selskabet kører ikke længere for Movia.
KeolisOpdateret
Alle oplysninger om firmaets busser er så vidt vides retvisende.
KruseMindre mangler
Visse busser har skiftet garage, hvilket endnu ikke er opdateret i Busbasen.
LokalbusSe Vikingbus
Lokalbus har i 2021 skiftet navn til Vikingbus. Busser sat i trafik for Movia inden navneskiftet bar i august 2022 endnu Lokalbus-bomærker, men er placeret under navnet Vikingbus i Busbasen.
NobinaOpdateret
Alle oplysninger om firmaets busser er så vidt vides retvisende.
TideOpdateret
Alle oplysninger om firmaets busser er så vidt vides retvisende.
UmoveOpdateret
Alle oplysninger om firmaets busser er så vidt vides retvisende.
VikingbusOpdateret
Alle oplysninger om firmaets busser er så vidt vides retvisende.