Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieForældede artikler

Fakta om Ri-Bus

Af Thomas de Laine

Dette er ikke Ri-Bus' hjemmeside. Besøg Ri-Bus' hjemmeside på www.ribus.dk.

Ri-Bus A/S blev dannet af tre erfarne rutebilejere, da man begyndte at udlicitere busdrift uden for HT-området efter et EU-direktiv i 1994. De tre rutebilejere var Kurt Kristiansen fra Fanø Rutebiler, Kjeld Strandgaard fra Strandgaards Rutebiler i Varde, og John Papuga fra Brørup.

Blandt 27 tilbud på bybuskørslen i Esbjerg blev Ri-Bus' valgt, og det skete den 23. februar 1994. Kørslen blev overtaget ved sommerkøreplanskiftet den 29. maj 1994, og kontrakten løb til 2002.

I november 2001 afgjorde RAT, at kørslen fra 23. juni 2002 overgik til Connex Danmark. Ved RATs 2. udbud, hvor kørslen blev genudbudt, måtte Ri-Bus se alle sine tilbud kasseret, fordi kravene til dokumentation ikke var opfyldt. Ri-Bus havde dog også noget turist- og sightseeingkørsel, som fortsatte med efter ophøret i Esbjerg.

Rutekørselsselskabet gik i øvrigt konkurs umiddelbart efter afgivelsen af kørslen.

Indtil Ri-Bus' overtagelse blev Esbjergs bybusser kørt af et kommunalt selskab. Ri-Bus skønnedes at kunne køre 3 mill. kr. pr. år billgere end det kommunale selskab. Med overtagelsen fulgte et antal busser, mens busanlægget ikke overtoges fra kommunen. Ri-Bus etablerede i stedet sit eget beliggende på Ravnevej i Esbjerg. Allerede i 1994 modtoges de første nye busser, og siden er flere kommet til.

Kontrakten omfattede fra begyndelsen 27 busser og som nævnt driften af Esbjergs bybusser, der fra køreplanskiftet d. 29. maj 1994 skulle omfatte 103.000 køreplantimer om året.

Ri-Bus-konflikten
Det er vel overflødigt at nævne, at Ri-Bus' overtagelse af bybusdriften i Esbjerg ikke kom til at gå stille af. Chaufførerne nedlagde arbejdet flere gange allerede i løbet af overtagelsesåret. Først var det 11 buschauffører, der blev fyret i forbindelse med overtagelsen. Dem kom Ri-Bus dog til at genansætte iht. Lov om Virksomhedsoverdragelse. Siden da har det ved hvert eneste udbud af busdrift i landet været slået fast, at chaufførerne skal sikres ansættelse under henvisning til nævnte lov.

Efter arbejdets genoptagelse gik der kun kort tid, før chaufførerne nedlagde arbejdet i protest mod forringede arbejdsvilkår. Arbejdsretten pålagde dem dog at gå i arbejde igen. Det varede dog også kun kort tid, og snart holdt busserne igen stille, fordi Ri-Bus havde fyret fagligt aktive chauffører - og fordi køreplanerne var for stramme.

Den længst varende konflikt begyndte dog først d. 11. februar 1995, hvor chaufførerne nedlagde arbejdet i protest mod lønforhandlingerne, der var strandet. Derpå fyrede Ri-Bus chaufførerne. Chaufførerne blokerede busanlægget, og Ri-Bus lod Politiet pudse hundene på dem. Nye chauffører ansattes til at køre busserne - når de kunne få lov. Det hele sluttede først hen på eftersommeren, når der ses bort fra de retssager, der fulgte.

Ri-Bus har siden lagt navn til konflikter i forbindelse med udlicitering af offentlige opgaver - "Ri-Bus-konflikten", "Ri-Bus-tilstande" osv. Trods dette ry håber selskabet dog at kunne vinde mere kørsel, selvom det endnu ikke er lykkedes. Men siden 1995 har der faktisk været ro om bustrafikken i Esbjerg.

Kilder: Busfronten nr. 97/juli 1994; Politiken 08.04.95

Rettelser og supplerende oplysninger modtages meget gerne!